Birth

Date 1767-01-05
Place Schinveld, Beekdaelen, Limburg

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Schinveld, 1796-1942 - 12.097
   • Date: 1829-04-05
   • Page: 12.097-4-16 - O - Joannes Antonius Housmans - 1829-04-05
   • 12.097-4-16 - scan 245 - O - Joannes Antonius Housmans - 1829-04-05
   • Transcript:

    Akte van overlijden
    In het jaar achtienhondert negen en twintig op den vijfden april
    ten negen uur 's morgens voor ons bediers Gebriel, ??meester, ambtenaar
    voor den burgelijken stand des gemeente Schinveld, districkt Maastricht,
    provincie Limburg zijn verschenen Dohmen Joannes Antonius, metzelaar
    oud drie en dertig jaren, schoonzoon van den overledenen en van Nuijs Adam,
    landbouwer, ook schoonzoon, beiden in deze gemeente wonende, dewelke
    ons hebben verklaard, dat op heden ten drie uren 's morgens Housmans
    Joannes Antonius, metzelaar, alhier woonachtig, oud twee en zestig jaren
    weduwenaar van Palmen, Helena, zoon van Housmans
    en wijlen Bex Maria Anna, is overleden in zijn huis in Schinveld gelegen
    hebbende ?paranten met ons de ???? voorlezing getekend

 2. RK Parochie Eligius te Schinveld, dopen, trouwen en begraven 1677 - 1796 - B2181
   • Date: 1767-01-05
   • Page: B2181-2886924 - doop - Joannes Antonius Housmans - 1767-01-05