This page contains an index of all the events in the database, sorted by their type and date (if one is present). Clicking on an event’s Gramps ID will open a page for that event.

Letter Type Date Gramps ID Person
A Alternate Marriage 1868-11-26 E1887 van der Leer, Teunis Verheij, Magdalena
    1888-11-26 E1886 van der Leer, Teunis Verheij, Magdalena
B Baptism E1561 Jop, Johann Friedrich
    E1742 Hennus, Damiane
    E1743 Mengels, Catherine
    E2225 Janssen, Mathewis
    E2297 Crijns, Nicola
    E2494 Bettonville, Nicolaus
    E2552 de Waard, Leendert
    E2554 Baars, Adriana
    1628-08-22 E2073 Hendriks, Barber
    1649-02-14 E2079 van der Leer, Ariaentie
    1650-02-06 E2077 van der Leer, Ariaentie
    1651-03-05 E2076 van der Leer, Ariaentie
    1656-03-12 E2075 Pietersz van der Leer, Heijndrick
    1658-01-26 E2074 Pietersz van der Leer, Leendert
    1662-02-05 E2072 Pietersdr van der Leer, Maijke
    1666-08-29 E1760 Pieterz van der Leer, Ari
    1673-01-08 E2085 Pietersz van der Leer, Cornelis
    1700-08-22 E1250 van der Leer, Arjaantie
    1702-04-16 E1251 van der Leer, Arjaantie
    1704-02-03 E1249 Arijsz van der Leer, Pieter
    1704-03-28 E2183 Geenen, Joannes
    1705-03-29 E1240 Jansz Booij, Jan
    1706-10-02 E2184 Geenen, Catarina
    1708-09-23 E2186 Geenen, Leonardus
    1711-07-24 E2187 Geenen, Hermanus
    1713-11-09 E2188 Geenen, Petrus
    1715-10-07 E2190 Geenen, Elisabeta
    1716-10-19 E1842 Duplessis, Everard
    1719-09-11 E2191 Geenen, Petrus
    1720-11-17 E2167 Geenen, Theodorus
    1723-04-25 E2185 Geenen, Petrus
    1724-00-27 E1207 Kengen, Joannes
    1725-03-29 E2201 Maessen, Petronilla
    1725-07-14 E2193 Geenen, Wulhelmus
    1725-09-09 E1239 Jansd Booij, Heiltje
    1726-02-17 E1238 Jansz Veen, Maarten
    1726-03-16 E1521 Cengen, Anna
    1727-04-29 E1950 Eemen, Petrus
    1728-01-05 E1029 Scheepers, Anna Getrudis
    1728-03-06 E1829 Duplessis, Josephus Gerardus
    1728-12-27 E2202 Maessen, Joannes
    1729-05-00 E1938 Dohmen, Agnes
    1730-04-15 E1951 Eemen, Joannes
    1730-07-31 E1030 Scheepers, Catharina
    1731-09-27 E1940 Dohmen, Andreas
    1733-05-05 E1949 Eemen, Agnes
    1733-07-26 E1031 Scheepers, Joanna Cornelia
    1733-08-25 E1939 Dohmen, Joannes
    1734-08-04 E2205 Willems, Sibilla
    1735-10-03 E2302 Wijers, Anna Elisabetha
    1735-10-05 E1941 Dohmen, Theodorus
    1736-01-12 E1032 Scheepers, Sophia
    1737-02-12 E1905 Jacobs, Anna Mechtildis
    1737-02-13 E2304 Wijers, Catharina
    1738-08-08 E2306 Wijers, Joannes
    1739-06-19 E2240 Kleinjans, Lambertus
    1739-07-17 E1942 Dohmen, Maria Elisabeth
    1739-09-15 E2232 Janssen, Maria Clara
    1739-09-15 E2233 Janssen, Maria Clara
    1739-09-21 E1026 Scheepers, Joannes
    1740-08-31 E1901 Jacobs, Anna Maria
    1740-11-13 E2308 Wijers, Petrus
    1741-01-17 E2241 Kleinjans, Franciscus
    1741-03-21 E1526 Lemmens, Anna Catharina
    1742-02-04 E1593 Schepers, Maria Gertrudis
    1742-04-03 E1943 Dohmen, Maria Elisabeth
    1742-09-25 E1527 Lemmens, Franciscus Petrus
    1743-02-15 E2310 Wijers, Joanna Maria
    1743-03-21 E1671 van Nuijs, Daniel
    1743-09-29 E2166 Geenen, Hermanus
    1744-04-18 E1672 van Nuijs, Michael
    1744-09-29 E1903 Jacobs, Caecilia Elisabetha
    1744-10-17 E1528 Lemmens, Judith
    omstreeks 1745 E2277 Thomassen, Maria Elisabeth
    1745-06-17 E2312 Wijers, Leonardus
    1746-03-10 E2175 Verlinden, Catharina Geenen, Wulhelmus Geenen, Bernardus
    1746-03-13 E1529 Lemmens, Anna Catharina
    1746-11-23 E2275 Franssen, Severin
    1747-03-20 E2242 Kleinjans, Petrus
    1747-10-28 E1670 van Nuijs, Henricus
    1747-12-13 E2314 Wijers, Lucia
    1748-02-11 E2177 Geenen, Petronilla
    1748-02-12 E1530 Lemmens, Elisabetha
    1748-10-06 E2227 Kleinjans, Maria Sebil
    1749-03-07 E1531 Lemmens, Maria Elisabeth
    1749-03-23 E1449 Jacobs, Bartholomeus
    1749-09-06 E2299 Wijers, Maria Agnes
    1749-11-03 E2459 Neven, Cornelia
    1750-03-22 E1195 Kengen, Elisabetha
    1750-05-24 E1673 van Nuijs, Maria Gertrudis
    1751-01-15 E2243 Kleinjans, Lambertus
    1751-09-15 E1594 Schepers, Maria Gertrudis
    1751-10-21 E1744 Duplessis, Everard
    1752-03-03 E2460 Neven, Libertus
    1752-04-30 E1193 Kengen, Maria Catharina
    1752-06-04 E2178 Tobben, Maximiliana Geenen, Guillielmus
    1752-07-05 E1523 Lemmens, Joannes Petrus
    1753-04-29 E1674 van Nuijs, Maria Christina
    1753-11-04 E2091 Job, Anna Veronica
    1753-12-08 E1533 Lemmens, Maria Helena
    1754-02-01 E1595 Schepers, Joannes Henricus
    1754-07-21 E0610 Kengen, Joanna Maria
    1754-09-08 E2179 Geenen, Joannes
    1754-10-06 E2458 Neven, Francoise
    1754-10-19 E2245 Kleinjans, Matthaeus
    1754-11-25 E2316 Wijers, Arnoldus
    1755-01-02 E1028 Knouwen, Jeanne Catrine Jacobs, Joanna Catharina
    1755-03-11 E1559 Job, Jacobus Petrus
    1756-03-11 E1596 Schepers, Joannes Wilhelmus
    1756-12-19 E1236 Veen, Jan
    1757-04-02 E2180 Geenen, Wulhelmus Geenen, Gertrudis
    1757-04-27 E1196 Kengen, Mathias
    1757-08-17 E1907 Jacobs, Joannes
    1757-11-15 E1576 Schepers, Henricus Joseph
    1757-12-21 E1534 Lemmens, Anna Maria
    1758-02-05 E2246 Kleinjans, Hermanus
    1758-03-10 E2495 Daemen, Christina
    1758-11-06 E2182 Geenen, Petronella
    1758-12-07 E2134 Joosten, Christiaan Didacus
    1758-12-24 E2461 Neven, Libertus
    1759-01-14 E2519 Swildes, Getrudis
    1759-10-01 E1604 Wullewevers, Anne Gertrude
    1759-11-02 E1197 Kengen, Joannes Lambertus
    1759-12-17 E1597 Schepers, Jacobus
    1760-03-25 E2520 Swildes, Maria Elisabeth
    1760-05-02 E1929 Dohmen, Franciscus Theodorus Cremers, Margareta Eemen, Petrus
    1761-03-17 E1537 Lemmens, Bartholomeus
    1761-07-13 E1749 Duplessis, Marie Therese
    1761-10-04 E1242 Baars, Pietertje
    1761-10-13 E1598 Schepers, Maria Angela
    1761-11-17 E2522 Swildes, Maria
    1762-03-10 E1962 Stevelmans, Joannes
    1762-04-01 E1930 Dohmen, Joannes Edmundus Paumen, Catharina
    1762-11-06 E1203 Kengen, Petronella
    1763-02-14 E2029 Hosemans, Anna-Maria
    1763-03-27 E1921 Dohmen, Maria Josepha
    1763-11-11 E1198 Kengen, Servatius
    1763-11-11 E1199 Kengen, Martinus
    1764-01-21 E1459 Dohmen, Maria Catharina
    1764-03-05 E2030 Hosemans, Petrus
    1764-08-18 E1959 Stevelmans, Joannes Matthias
    1764-09-12 E1478 Sturmans, Petronilla
    1764-10-03 E0825 Grootaers, Anne Marie
    omstreeks 1765 E1379 Geelen, Anna Catharina
    1765-12-02 E2012 Hosemans, Wilhelmus
    1766-04-15 E1931 Dohmen, Maria Gertrudis
    1766-07-06 E1919 Dohmen, Christianus Josephus
    1766-09-02 E1960 Stevelmans, Joannes Petrus
    1767-01-05 E2320 Housmans, Joannes Antonius
    1767-02-01 E1200 Kengen, Bartholomeus
    1767-04-06 E0826 Grootaers, Arnold
    1767-10-10 E2031 Hosemans, Joannes
    1767-12-10 E1932 Dohmen, Maria Elisabetha
    1768-04-10 E0833 Grootaerts, Joannes
    1768-08-24 E1365 Leenders, Tossanus
    1769-03-14 E1933 Dohmen, Franciscus Wilhelmus Josephus
    1769-06-09 E1961 Stevelmans, Arnoldus Henricus
    1769-11-14 E2033 Hosemans, Theodorus
    1769-11-24 E1586 Wetzels, Joannes Gerardus
    1770-07-23 E1704 Corstjens, Helena
    1770-08-28 E1201 Kengen, Servatius
    1770-11-12 E1019 Jacobs, Jan Hendrik Knouwen, Jeanne Catrine
    1770-12-11 E0828 Grootars, Marie Elisabeth
    1770-12-18 E1587 Wetzels, Catharina Elisabeth
    1772-01-01 E1577 Wetzels, Marie Catherine
    1772-02-02 E1730 Vrijens, Mattheus
    1772-02-20 E2139 Geenen, Maximiliana Agnes Geenen, Theodorus Maessen, Petronilla
    1772-04-02 E2035 Hosemans, Anna-Maria
    1772-07-02 E1705 Corstjens, Henricus
    1772-09-27 E1922 Dohmen, Maria Catharina
    1772-10-12 E1934 Dohmen, Maria Mechtildis
    1773-03-16 E0829 Grootars, Jeanne Marie
    1774-02-21 E1935 Dohmen, Joannes Henricus
    1774-02-28 E1923 Dohmen, Joannes Matthias
    1774-03-13 E1706 Corstjens, Joanna Maria
    1774-03-19 E2006 Oorbandt, Lambert Joseph
    1774-04-11 E2142 Geenen, Eleonora Hilkens, Andreas
    1774-11-21 E1701 Corstjens, Joannes
    1774-12-09 E2038 Hosemans, Mathias
    1775-03-09 E1728 Bettonville, Joannes
    1775-09-04 E0832 Grotarts, Hubert
    1776-01-02 E1069 Duplessis, Everardus
    1776-03-17 E2230 Nijsten, Joanna Kleinjans, Matthai Janssen, Joanna Gertrudis
    1776-04-10 E2143 Geenen, Wilhelmus
    1776-11-07 E1702 Corstjens, Petrus
    1777-02-10 E1729 Bettonville, Maria Gertrudis
    1777-03-14 E1924 Dohmen, Joannes Nicolaus
    1777-03-14 E1925 Dohmen, Gerardus Martinus
    1777-05-09 E2039 Hosemans, Jacobus
    1778-02-06 E1707 Corstjens, Elizabeth
    1778-02-08 E0827 Grootaers, Marie Ida
    1778-04-04 E2497 Bettonville, Maria Gertrudis
    1778-04-18 E2145 Geenen, Henricus
    1778-08-04 E1219 Schiepers, Jean
    1778-08-13 E1936 Dohmen, Maria Elisabetha
    1778-09-00 E1926 Dohmen, Joannes Wilhelmus
    1778-09-28 E2228 Janssen, Joannes Diebets, Maria Janssen, Maria Sibilla
    1778-10-20 E1493 Crijns, Mechtildis
    1779-01-17 E1424 Joriszoon Poldervaart, Willem
    1779-01-31 E1731 Bettonville, Maria Elisabeth
    1779-03-14 E2007 Oorbandt, Anna Catharina
    1780-02-08 E1588 Wetzels, Joannes Thomas
    1780-02-08 E1589 Wetzels, Gerardus
    1780-04-13 E2146 Geenen, Bernardus
    1780-12-21 E1732 Bettonville, Ida
    1780-12-28 E1836 Duplessis, Maria Catharina
    1781-03-28 E2499 Bettonville, Maria Ida Daemen, Adamus
    1781-04-12 E1590 Wetzels, Maria Theresia
    1781-06-21 E0831 Grotars, Arnold Evermar
    1782-01-16 E2147 Geenen, Petronella
    1782-05-24 E2008 Oorbandt, Maria Agatha
    1782-06-23 E0632 van der Leer, Maarten
    1782-09-23 E1221 Bettonville, Catherina
    1782-11-10 E1708 Corstjens, Maria Catharina
    1783-07-10 E1927 Eemen, Agnes Dohmen, Joannes Petrus
    1783-08-21 E1070 Duplessis, Hubertus
    1783-08-24 E1803 van Eck, Steventje
    1783-08-25 E1660 van Nuijs, Joannes Adamus
    1783-09-23 E2501 Bettonville, Mattheus
    1783-10-17 E0830 Grootars, Henri
    1783-10-22 E1893 Jacobs, Joannes Wilhelmus
    1784-02-09 E2148 Geenen, Anna Catharina
    1784-08-13 E1709 Corstjens, Anna Catharina
    1784-11-22 E1897 Jacobs, Maria Catharina
    1785-05-10 E1734 Bettonville, Maria
    1785-06-22 E1071 Duplessis, Margarita
    1785-09-15 E1591 Wetzels, Maria Margaritha
    1785-11-20 E1209 Damoison, Marguaritha Lemmens, Joannes
    1786-03-15 E2503 Bettonville, Joanna
    1786-03-16 E2150 Geenen, Theodora
    1786-03-17 E2001 Kraft, Jean Nicolas
    1786-07-18 E1710 Corstjens, Judith
    1786-10-15 E1802 van Eck, Willem
    1787-03-26 E1210 Lemmens, Maria Judith
    1787-04-27 E2005 Oorbandt, Joanna
    1787-05-05 E1662 van Nuijs, Maria Agnes
    1787-06-03 E2152 Geenen, Theodorus
    1787-09-23 E1736 Bettonville, Elisabeth
    1788-08-17 E1837 Duplessis, Hubertus
    1788-11-18 E2545 Niggerman, Maria
    1789-01-14 E1664 van Nuijs, Joannes Leonardus
    1789-03-10 E2510 Bettonville, Petrus
    1789-03-17 E2153 Geenen, Petrus
    1789-05-17 E0643 van der Leer, Maria
    1789-11-13 E1909 Dohmen, Maria Helena
    1789-11-21 E1380 Coolen, Christianus
    1790-01-17 E1228 Veen, Heiltje
    1790-02-24 E1737 Bettonville, Matheus
    1790-04-04 E1804 van Eck, Barent
    1790-09-26 E0634 van der Leer, Pieter
    1790-09-26 E0647 van der Leer, Maria
    1791-04-03 E1910 Dohmen, Joannes Antonius
    1791-04-26 E2154 Geenen, Clara
    1791-09-27 E1045 Coolen, Pierre
    1791-11-02 E1658 van Nuijs, Joannes Henricus
    1791-12-05 E2505 Bettonville, Paulus
    1792-01-01 E1234 Veen, Stijntje
    1792-01-11 E1072 Duplessis, Cornelia
    1792-02-25 E1657 Scheuvens, Maria Agnes
    1792-04-14 E1738 Bettonville, Joannes
    1792-07-22 E0638 van der Leer, Pieter
    1793-01-27 E1912 Dohmen, Antonius Theodorus
    1793-04-13 E0588 Clerx, Joanna Catharina
    1793-07-01 E1464 Eemen, Agnes Stevelmans, Joannes Mathias Dohmen, Joannes Edmundus Stevelmans, Joannes Matthias
    1793-09-11 E1432 Koog, Fredrik
    1793-10-10 E1899 Jacobs, Joannes Nicolaus
    1793-10-18 E2125 Joosten, Theodorus Geenen, Bernardus
    1793-12-21 E1558 Job, Ida
    1793-12-23 E2014 Hosemans, Jacobus
    1794-05-12 E1666 van Nuijs, Joannes Petrus
    1794-06-09 E2126 Joosten, Maria Clara Geenen, Eleonora Joosten, Joannes
    1794-10-12 E0641 van der Leer, Aart
    1794-12-21 E1047 Coolen, Wilhelmus
    1795-01-23 E2506 Bettonville, Maria Petronella
    1795-03-12 E1557 Offermans, Joannes Wilhelmus
    1795-08-09 E2015 Hosemans, Cornelia
    1796-03-12 E1953 Dohmen, Franciscus Theodorus Stevelmans, Joanna Maria
    1796-11-25 E1739 Bettonville, Joanna
    1797-05-09 E2016 Hosemans, Magdalena
    1797-05-12 E2508 Bettonville, Christina
    1798-04-29 E1075 Haanen, Jean Gerard
    1798-12-09 E2128 Joosten, Pierre Gabriel
    1799-06-20 E2017 Hosemans, Joanna
    1799-10-25 E1356 Leenders, Jean Henri
    1799-12-03 E1694 Corstjens, Jan
    1801-07-12 E2129 Joosten, Andreas Jacobus
    1801-10-08 E2009 Hoozemans, Henricus Jacobus
    1801-11-02 E1695 Corstjens, Henricus
    1802-02-09 E1358 Leenders, Catharina
    1803-12-26 E2130 Joosten, Maria Christina Geenen, Wilhelmus
    1804-01-04 E1820 de Bondt, Adriana
    1804-02-15 E1359 Leenders, Maria Agnes Breuls, Egbertus
    1804-02-26 E0729 Adriaansen, Maria Catharina
    1804-10-01 E1696 Corstjens, Barbara
    1805-01-06 E1426 Lievaart, Aaltje
    1805-01-06 E1821 van Dalen, Arie
    1805-01-27 E1495 Beckers, Catharina Helena
    1806-01-26 E2131 Joosten, Maria Catharina
    1806-04-06 E1497 Beckers, Henricus Hubertus
    1806-06-14 E1222 Schiepers, Henricus
    1806-07-30 E1360 Leenders, Catharina
    1806-08-30 E2040 Adriaansens, Barbara
    1806-12-08 E1697 Corstjens, Anna Maria
    1808-06-22 E1486 Beckers, Peter Mathijs
    1808-12-06 E1831 Neven, Francoise Hennus, Damiane Duplessis, Maria Catharina
    1809-01-15 E1225 Schiepers, Maria Catharina
    1809-02-16 E1357 Leenders, Petrus
    1811-01-16 E1498 Beckers, Catharina Gertrudis
    1811-03-17 E0964 van der Leer, Bastiaan
    1811-04-03 E1362 Leenders, Maria Elizabeth
    1811-11-20 E1830 Duplessis, Francisca
    1813-03-24 E1226 Schiepers, Maria
    1813-09-01 E1363 Leenders, Tossanus Heijlger
    1814-01-19 E1499 Beckers, Maria Ida
    1815-09-26 E1227 Schiepers, Mechtildis
    1816-07-12 E1500 Beckers, Joannes Renerus
    1816-12-27 E1367 Leenders, Gerardus
    1822-11-24 E1502 Beckers, Joannes Hubertus
    1838-03-20 E0716 van Wingerden, Arie
    1838-03-25 E1506 Beckers, Maria Mechtildis
    1844-05-14 E1504 Crijns, Mechtildis Beckers, Joannes Mathias
    1844-05-14 E1505 Beckers, Petrus Arnoldus
    1846-03-27 E1507 Beckers, Maria Joanna
    1887-01-02 E0081 Duplessis, Guillaume Hubert
    1888-05-21 E0787 Haanen, Maria Anna Josephina
    1917-03-25 E0780 Duplessis, Catharina Maria
B Birth E0664 Karpensteijn, Lijstbeth
    E1036 Jacobs, Jacobus
    E2023 Hosemans, Wilhelmus
    E2025 Hosemans, Jacobus
    E2026 Bruggemans, Helena
    E2032 Hosemans, Joannes
    E2034 Hosemans, Theodorus
    E2036 Hosemans, Anna-Maria
    E2271 Paes, Christiaan
    E2272 Franssen, Maria Mechtildes
    E2466 Tans, Margaret
    E2551 de Waard, Leendert
    E2553 Baars, Adriana
    E2562 Valk, Leendert
    E2564 Vogel Los, Leendert
    E2586 van Ammelrooij, Cornelia
    1707-01-16 E1254 Oudijn, Cornelia
    omstreeks 1711 E2281 Franssen, Wilhelmus
    omstreeks 1714 E1655 Palant, Joseph
    omstreeks 1716 E2198 Hilkens, Andreas
    omstreeks 1717 E2162 Wagemans, Gertrudis
    omstreeks 1720 E2286 Donners, Agatha
    omstreeks 1721 E1461 Dohmen, Mathijs
    omstreeks 1721 E1748 Duplessis, Joannes
    omstreeks 1721 E2196 Maessen, Petronilla
    omstreeks 1722 E2174 Joosten, Joannes
    omstreeks 1725 E1024 Scheepers, Maria Helena
    omstreeks 1725 E1745 Moors, Mechtildis
    1729-08-31 E2516 Daemen, Adamus
    omstreeks 1734 E0661 Pietersz van der Leer, Maarten
    1735-10-03 E2301 Wijers, Anna Elisabetha
    1737-02-12 E1904 Jacobs, Anna Mechtildis
    1737-02-13 E2303 Wijers, Catharina
    1738-08-08 E2305 Wijers, Joannes
    1740-08-31 E1900 Jacobs, Anna Maria
    1740-11-13 E2307 Wijers, Petrus
    omstreeks 1741 E1584 Vijgen, Maria Margaritha
    1743-02-15 E2309 Wijers, Joanna Maria
    omstreeks 1744 E2224 Janssen, Mathewis
    1744-09-29 E1902 Jacobs, Caecilia Elisabetha
    omstreeks 1745 E2276 Thomassen, Maria Elisabeth
    1745-06-17 E2311 Wijers, Leonardus
    1745-09-22 E0993 Wilhelmus, Wilhelm
    omstreeks 1746 E1995 van der Straeten, Marie
    omstreeks 1746 E2110 Willems, Jan
    omstreeks 1746 E2295 Berghans, Catherine
    omstreeks 1746-11-23 Franssen, Severin
    omstreeks 1747 E0844 Duplessis, Everard
    1747-12-13 E2313 Wijers, Lucia
    voor 1748-10-06 E2226 Kleinjans, Maria Sebil
    1749-03-23 E1895 Jacobs, Bartholomeus
    1749-09-06 E1341 Wijers, Maria Agnes
    omstreeks 1750 E1082 Haenen, Theodore
    1750-05-07 E2156 Geenen, Bernardus
    omstreeks 1751 E1067 Quax, Maria Catharina
    omstreeks 1751 E1396 den Bakker, Arendje
    tussen 1752 en 1754 E1485 Simmerman, Christiaan
    omstreeks 1753 E2548 Niggerman, Christianus
    1753-11-02 E2090 Job, Anna Veronica
    1754 E0652 Ottosdr de Snoo, Ariaantje
    1754 E0656 Maartensdr van der Leer, Lijsbeth
    omstreeks 1754 E1483 Monie, Joanna
    omstreeks 1754 E1679 Broerens, Maria Catharina
    1754-07-21 E0609 Kengen, Joanna Maria
    omstreeks 1754-10-06 E0849 Neven, Francoise
    1754-11-25 E2315 Wijers, Arnoldus
    omstreeks 1755 E1838 Duplessis, Maria Catharina
    1755-03-08 E2089 Job, Jacobus Petrus
    omstreeks 1756 E1607 Reiff, Christaan
    omstreeks 1756 E2546 van Ammelroy, Johanna
    1756-12-18 E1237 Veen, Jan
    1757 E0628 Maartensz van der Leer, Teunis
    omstreeks 1757 E1609 Coolen, Pieter
    omstreeks 1757 E1809 Willemsz van Eck, Anthonij
    omstreeks 1757 E2217 Claessens, Odile
    1757-06-16 E1650 Palant, Joannes Nicolaas
    1757-08-17 E1906 Jacobs, Joannes
    omstreeks 1758 E1457 Dohmen, Maria Catharina
    1758-12-07 E2135 Joosten, Christiaan Didacus
    omstreeks 1759 E1442 Willems, Wilhelmus
    omstreeks 1759 E1612 Bremen, Maria Catharina
    omstreeks 1760 E1455 Stevelmans, Jan Severin
    1761 E0629 van der Graaf, Hendrik
    omstreeks 1761 E1443 van der Linden, Anna Maria
    omstreeks 1761 E1517 Jeurissen, Maria Catharina
    omstreeks 1762 E1602 Meulenberg, Jean Renier
    omstreeks 1762 E2219 Jalhay, Renier
    1763-06-14 E2157 Gijsen, Agnes
    omstreeks 1764 E1823 de Bondt, Hendrik
    omstreeks 1764 E2112 Willems, Marie Helene
    1764-06-11 E0440 Bats, Cornelis
    omstreeks 1765 E1472 Palmen, Maria Helena
    omstreeks 1765 E2013 Bens, Anna Maria
    omstreeks 1766 E1167 Wouters, Maria Catharina
    omstreeks 1766 E1555 Claessens, Cornelia
    omstreeks 1766 E1718 Creemers, Joanna
    omstreeks 1767 E1722 Erens, Elisabeth
    omstreeks 1767 E2102 Swildes, Maria Magdalena
    1767-01-05 E1473 Housmans, Joannes Antonius
    1768-04-10 E0444 Grootaerts, Joannes
    omstreeks 1770 E1725 Timmermans, Michiel
    omstreeks 1770 E2043 Franken, Apolonia
    1771-07-20 E1580 Quaedvlieg, Hubert Joseph
    omstreeks 1772 E2207 Starren, Catharina
    1772-02-20 E2133 Geenen, Maximiliana Agnes
    omstreeks 1773 E1373 Breuls, Maria Getrudis
    1773-06-09 E0447 Francken, Anna
    omstreeks 1774 E1492 Beckers, Petrus
    1774-04-04 E2115 Ruijters, Marie Anne
    omstreeks 1775 E1699 Corstjens, Andreas
    omstreeks 1775 E1825 Rijken, Adriana
    omstreeks 1775 E2558 Huijzer, Aagje
    1775-02-28 E1018 Ruijpers, Anna Elisabeth
    1775-07-09 E1579 Wetzels, Sibille Judit
    omstreeks 1776 E0443 Fox, Anna
    voor 1776-03-17 E2229 Janssen, Joanna Gertrudis
    1776-09-01 E2526 Geurts, Hermanus
    1777-05-24 E0280 Duplessis, Leonard
    1777-08-20 E0281 Hennus, Maria
    omstreeks 1778 E1430 Lievaart, Arend
    omstreeks 1778 E1431 Lugtenburg, Dirkje
    1778-01-18 E0989 Wilhelmus, Anna Christina
    1778-04-04 E2496 Bettonville, Maria Gertrudis
    1779-01-10 E1423 Joriszoon Poldervaart, Willem
    1779-09-27 E2113 Willems, Paul
    1780-02-08 E1998 Joha, Marie Anne
    1780-08-07 E1404 Poldervaart, Jacob
    1780-11-28 E0990 Wilhelmus, Johan
    omstreeks 1781 E2138 Jeurissen, Joanna
    1781-01-02 E1510 Wijshof, Anne Mechtilde
    1781-03-03 E1508 Ramakers, Willem
    1781-03-27 E2498 Bettonville, Maria Ida
    1782-03-24 E1411 Poldervaart, Pleun
    1782-06-00 E0406 van der Leer, Maarten
    1782-08-21 E0996 Stael, Marie
    1782-11-14 E2055 Portugaels, Maria Agnes
    omstreeks 1783 E2208 Spies, Jacob
    1783-08-25 E1659 van Nuijs, Joannes Adamus
    1783-09-23 E2500 Bettonville, Mattheus
    1783-10-22 E1894 Jacobs, Joannes Wilhelmus
    1783-11-15 E0988 Wilhelmus, Adam
    1784-10-27 E1996 Oorbandt, Nicolas
    1784-11-22 E1896 Jacobs, Maria Catharina
    1785 E0622 Teunisz van der Leer, Otto
    1785 E0759 Haanen, Nicolaas
    omstreeks 1785 E1059 Poldervaart, Andries
    omstreeks 1785 E1077 Haenen, Maria Catharina
    omstreeks 1786 E0983 Bastiaansdr van der Stoep, Johanna
    1786-01-27 E1051 Jalhay, Matheus
    1786-03-15 E2502 Bettonville, Joanna
    1786-03-17 E0490 Kraft, Jean Nicolas
    1786-10-15 E0685 van Eck, Willem
    omstreeks 1787 E0721 Bijkerk, Teunis
    omstreeks 1787 E0762 Janssen, Maria Anna
    omstreeks 1787 E1215 Jacobs, Marie Helene
    omstreeks 1787-03-00 E2488 Walthoff, Renerus
    1787-04-21 E0492 Oorbandt, Joanna
    1787-05-05 E1661 van Nuijs, Maria Agnes
    1787-10-20 E1174 Gulikers, Ursula
    1787-11-17 E1175 Sassen, Johannes Jacobus
    1788 E0650 van der Leer, Aagje
    1788-01-01 E1053 Hofkens, Joanna
    omstreeks 1788 E2537 Niggerman, Maria
    1788-02-01 E1232 Veen, Cornelis
    1788-04-10 E1338 Jacobs, Leonardus
    omstreeks 1789 E1382 Brouwer, Katharina
    1789-01-14 E1663 van Nuijs, Joannes Leonardus
    1789-03-10 E2509 Bettonville, Petrus
    1789-03-19 E0765 Schepers, Maria Josepha
    1789-05-11 E0642 van der Leer, Maria
    1789-07-17 E0686 Veen, Heiltje
    1789-07-31 E0604 Lemmens, Maria Elisabeth
    1789-08-12 E0764 Meulenberg, Johan Joseph
    1789-09-16 E0842 Dolmans, Pieter
    1789-11-13 E1908 Dohmen, Maria Helena
    1790 E0407 van der Graaf, Adriana
    omstreeks 1790 E1211 Steps, Jean Gerard
    1790-01-15 E1235 Veen, Heiltje
    1790-03-17 E1400 de Pijper, Arij
    1790-09-04 E0991 Wilhelmus, Maria Catharina
    1790-09-18 E0625 van der Leer, Maria
    1790-09-18 E0633 van der Leer, Pieter
    omstreeks 1791 E2210 Oorbandt, Jean
    1791-04-03 E1466 Dohmen, Joannes Antonius
    1791-08-15 E1798 Dwarswaard, Elisabeth
    1791-09-30 E1041 Reiff, Maria Catharina
    1791-11-02 E1640 van Nuijs, Joannes Henricus
    1791-12-04 E2504 Bettonville, Paulus
    1791-12-15 E1407 van Vliet, Lena
    1791-12-26 E1229 Veen, Stijntje
    1791-12-26 E1339 Stevelmans, Maria Elisabeth
    omstreeks 1792 E1800 Dans, Lauwrensje
    1792-01-11 E0840 Duplessis, Cornelia
    1792-01-20 E0586 Lemmens, Bartholomeus
    1792-02-24 E1651 Scheuvens, Maria Agnes
    1792-07-20 E0637 van der Leer, Pieter
    1792-09-10 E1079 Haubman, Bartholomeus Nicolaas
    1793-01-15 E1397 Poldervaart, Lijsebeth
    1793-01-27 E1911 Dohmen, Antonius Theodorus
    1793-06-29 E1468 Housmans, Anna Elisabeth
    1793-10-07 E0569 Willems, Maria Margaretha
    1793-10-10 E1898 Jacobs, Joannes Nicolaus
    1793-12-10 E0992 Wilhelmus, Johan Hendricus
    1793-12-11 E0567 Koog, Fredrik
    1793-12-20 E0547 Job, Ida
    omstreeks 1794 E1165 Gulikers, Joannes
    1794-05-12 E1665 van Nuijs, Joannes Petrus
    1794-10-06 E0640 van der Leer, Aart
    1794-12-21 E1039 Coolen, Wilhelmus
    1795 E0626 Vlasblom, Pieter
    omstreeks 1795 E1799 Dwarswaard, Johannes
    1795-01-23 E2492 Bettonville, Maria Petronella
    1795-02-12 E1418 Hoogenboom, Arij
    1795-03-12 E0545 Offermans, Joannes Wilhelmus
    1795-05-19 E2092 Cimmermans, Henricus Andreas
    omstreeks 1796 E1438 Willems, Marie Jeanne
    omstreeks 1796 E1642 Housmans, Maria Anna
    omstreeks 1796 E1810 van Dalen, Elisabeth
    omstreeks 1796 E1811 Valk, Leendert
    1796-01-02 E2214 Chasterie, Joannes
    1796-01-23 E1570 Schepers, Marie Sibille Judith
    1796-03-21 E1413 van Koeverden, Johanna
    1796-04-13 E1417 Poldervaart, Maria
    omstreeks 1797 E1153 de Waard, Leendert
    omstreeks 1797 E2103 Willems, Maria Catharina
    omstreeks 1797 E2105 Rijnders, Johan Laurens
    1797-03-22 E2093 Massard, Maria Elisabeth
    1797-05-12 E2507 Bettonville, Christina
    1797-09-15 E1571 Schepers, Henrij Jacques
    1797-10-17 E2213 Jalhay, Anne Judith
    omstreeks 1798 E1813 van Dalen, Neeltje
    omstreeks 1798 E1814 Corporaal, Cornelis
    1798-02-14 E1076 Haanen, Jean Gerard
    1798-03-18 E1074 Haanen, Jean Gerard
    1798-05-19 E1954 Stevelmans, Maria Angenes
    1798-09-29 E0426 Grotaers, Henri
    1798-11-27 E2127 Joosten, Pierre Gabriel
    1798-12-14 E1436 Willems, Marie Cornelia
    omstreeks 1799 E1180 Toolen, Jan Pieter
    1799-05-13 E1177 Gulikers, Jean Pierre
    1799-06-19 E0428 Simmermans, Jan
    1799-06-24 E0450 Simmermans, Jan
    1799-09-23 E0430 Willems, Maria Gertrudis
    1799-10-24 E1354 Leenders, Jean Henri
    1799-12-02 E1687 Corstjens, Jan
    omstreeks 1800 E1715 Hendrikx, Mathijs
    omstreeks 1800 E1818 van Dalen, Anthonie
    omstreeks 1800 E2220 Louwet, Maria Catharina
    1800-07-25 E0837 Meertens, Eva
    1800-07-29 E0835 Duplessis, Pieter
    1800-12-14 E1955 Stevelmans, Marie Gertruid
    1801-04-06 E1553 Offermans, Marie Anne Catharine
    1801-04-12 E1437 Willems, Anne Marie
    1801-10-08 E0730 Hoozemans, Henricus Jacobus
    omstreeks 1802 E1131 de Bondt, Joosje
    1802-11-20 E2109 Willems, Petronelle
    1802-12-06 E1913 Dohmen, Anne Catharine
    omstreeks 1803 E1815 van Dalen, Adriana
    1803-07-23 E0752 Coox, Willem
    1803-10-08 E1004 Wilhelmus, Guillaume
    1803-12-31 E0370 de Bondt, Adriana
    omstreeks 1804 E1014 Gulikers, Maria Elisabeth
    omstreeks 1804 E1170 Janssen, Hermanus Hubertus
    1804-01-07 E1957 Stevelmans, Jean Henrij
    1804-02-12 E2211 Jalhay, Anne Marie
    1804-02-14 E1435 Willems, Jean
    1804-05-04 E0435 Bats, Jeanne Marie
    1804-12-25 E0369 van Dalen, Arie
    omstreeks 1805 E1816 Zoutewelle, Jan
    omstreeks 1805 E1819 Stam, Marigje
    1805-05-31 E1003 Wilhelmus, Martin
    1805-06-28 E2056 Grotars, Maria Agnes
    1805-07-05 E1572 Schepers, Marie Marguerithe
    1805-09-06 E1915 Dohmen, Marie Mechtildis
    omstreeks 1806 E1796 Schorteldoek, Huig
    1806-01-25 E1684 Joosten, Maria Catharina
    1806-03-23 E2108 Willems, Jan
    1806-05-07 E0845 Duplessis, Everard
    1806-08-29 E1121 Haine, Joseph
    1806-10-12 E1487 Paes, Maria Sybilla
    omstreeks 1807 E1993 Kraft, Maria Helena
    1807-07-31 E1956 Stevelmans, Marie Catharine
    1807-10-18 E1916 Dohmen, Marie Helene
    1807-12-10 E1005 Wilhelmus, Baptiste
    1808-02-18 E2132 Joosten, Pierre Henri
    1808-03-16 E0367 van Wingerden, Arie
    1808-10-04 E2057 Grotars, Isabelle
    1808-11-28 E1573 Schepers, Marie Ide
    omstreeks 1809 E1168 Gulikers, Barbara
    1809-02-16 E1062 Leenders, Petrus
    1809-03-19 E2041 Adriaansens, Cornelius Antonius
    1809-04-05 E1006 Wilhelmus, Marie Catherine
    omstreeks 1809-09-00 E2374 Kraft, Jean Hubert Nicolas
    1809-10-01 E1984 Kraft, Lambert Nicolas
    1810-02-22 E2378 Vrijdenberger, Barbara
    1810-05-18 E2380 Lekens, Anna
    1811 E0679 van Eck, Johanna
    omstreeks 1811 E1127 de Bondt, Cornelis
    omstreeks 1811 E1128 van Dalen, Neeltje
    1811-01-29 E1119 Schiepers, Elisabeth
    1811-02-24 E2376 Craft, Christiaan
    1812 E0506 Wilhelmus, Willem
    1812 E0680 Verhoeven, Pieter Matthijs
    omstreeks 1812 E1614 van der Burg, Leendert
    1812-05-14 E2058 Grotars, Henri
    1812-06-06 E1012 Jacobs, Willem
    1812-09-03 E0368 Bijkerk, Pietertje
    1812-10-04 E1007 Wilhelmus, Barthelemi
    1812-11-13 E0500 Poldervaart, Joris
    1813 E0410 van Eck, Jan
    omstreeks 1813 E0976 van Soest, Jan
    omstreeks 1813 E1083 Stock, Jean
    omstreeks 1813 E1230 van Wingerden, Klijs
    1813-05-02 E0965 van der Leer, Elisabeth
    1813-11-06 E2377 Kraft, Nicolas
    1814 E0683 de Waard, Leendert
    omstreeks 1814 E1617 de Klerk, Maaijke
    omstreeks 1814 E1713 Timmermans, Gertrudis
    1814-08-25 E0750 Haanen, Maria Catharina
    1815 E0682 van Eck, Anthonia
    omstreeks 1815 E1154 van Dalen, Willempje
    omstreeks 1815 E1291 de Waard, Jan
    1815-01-27 E0484 Spies, Theresia Hubertina
    1815-03-15 E0148 Duplessis, Damien
    1815-04-05 E0966 van der Leer, Teunis
    1815-06-05 E1381 Poldervaart, Hadewij
    1816 E0583 Koog, Willem
    1816-04-24 E1566 Meulenberg, Maria Geertruida
    1816-08-23 E0483 Kraft, Lambertus
    1816-09-02 E1064 Ramakers, Anna Elisabeth
    1816-10-29 E1986 Hofman, Joannes Hubertus
    1816-11-13 E2565 Valk, Geertje
    1816-12-04 E1645 Palant, Joanna Marie Barbe
    omstreeks 1817 E1613 van Wingerden, Pietertje
    1817-02-09 E0534 Haanen, Johannes Mathias
    1817-02-16 E1564 Cilissen, Catharina
    1817-03-06 E1574 Schepers, Anna Maria
    1817-04-24 E0747 Vermeeren, Petrus
    1817-07-16 E0967 van der Leer, Annetje
    1817-10-20 E1038 Coolen, Joannes
    1818-03-05 E1384 Poldervaart, Willem
    1818-04-05 E0151 Schiepers, Gertrude
    1818-05-11 E0645 Beeghs, Elisabeth
    1818-06-30 E1337 Jacobs, Jan Mathias
    1819-01-19 E0969 van der Leer, Annetje
    1819-01-23 E2574 Valk, Willemina
    1819-01-24 E1565 Cilissen, Joannes
    1819-04-01 E1985 Kraft, Anna Catharina Hubertina
    1819-05-24 E1647 Palant, Joanne Catharine
    1819-09-14 E0404 van der Leer, Teunis
    1819-10-06 E0590 Lemmens, Petrus Fransiscus
    1819-10-20 E0573 Koog, Joannes Henricus
    omstreeks 1820 E0980 Koolen, Pieter
    omstreeks 1820 E1116 Nijst, Gertrudis
    omstreeks 1820 E1616 van Wingerden, Klaas
    1820-03-10 E0674 van Eck, Barend
    1820-05-13 E1447 Dohmen, Maria Petronella
    1820-08-17 E0745 Haanen, Johanna Maria
    1820-08-18 E1567 Meulenberg, Maria Margaretha Josepha
    1820-10-19 E1386 Poldervaart, Arentje
    omstreeks 1821 E0359 van Wingerden, Jan
    1821 E0509 Coolen, Maria Josepha
    omstreeks 1821 E0978 Verheij, Magdalena
    omstreeks 1821 E1156 de Waard, Adrianus
    1821-01-15 E1626 Palant, Daniel Joseph
    1821-01-19 E1563 Cilissen, Helena
    1821-03-29 E2575 Valk, Jannigje
    1821-08-04 E1856 van der Leer, Jannigje
    1821-09-04 E0246 Lemmens, Johannes Hubertus
    1821-09-07 E0574 Koog, Jan
    omstreeks 1822 E1112 Schiepers, Walterus
    1822-02-14 E1648 Palant, Agatha Catharina
    1822-05-10 E0606 Smeets, Leonard
    1822-11-09 E0409 van der Leer, Jannigje
    1822-12-15 E2576 Valk, Aagje
    1823 E0666 den Hollander, Arie
    1823 E0669 Baan, Geertje
    omstreeks 1823 E1157 Bezemer, Elisabeth
    1823-01-20 E0971 van der Leer, Bastiaantje Elizabeth
    1823-06-09 E1108 Cilissen, Leonardus
    1823-06-10 E0591 Lemmens, Adam
    1823-06-17 E1387 Poldervaart, Abraham
    1823-06-28 E2048 Scholberg, Willem
    1823-11-21 E0576 Koog, Joannes Hubertus
    1824 E0358 de Waard, Aaltje
    1824 E0665 van Eck, Aagje
    omstreeks 1824 E1151 van Wingerden, Johannes
    1824-02-24 E0536 Meulenberg, Anna Maria Jospeh
    1824-02-28 E0453 Simmermans, Maria Magdalena
    1824-04-30 E0248 Walthoff, Christina
    1824-06-06 E0593 Lemmens, Anna Gertrud
    1825 E0675 Kranendonk, Adriaantje
    omstreeks 1825 E1099 Hoozemans, Louis
    1825-01-17 E2577 Valk, Jannigje
    1825-01-18 E0405 van Eck, Stijntje
    1825-01-21 E0972 van der Leer
    1825-01-28 E0412 van der Leer, Jaantje
    1825-09-05 E1628 van Nuijs, Maria Helena
    omstreeks 1826 E1058 Jalhay, Maria
    omstreeks 1826 E1546 Offermans, Maria Theresia
    1826-01-30 E1388 Poldervaart, Jacob
    1826-04-04 E0421 Cilissen, Eva
    1826-05-10 E0596 Lemmens, Jacobus Hubertus
    1826-10-21 E0562 Koog, Petrus Leonardus
    1826-10-21 E0577 Koog, Gerardus
    1826-10-23 E0668 van Eck, Antonie
    1826-10-24 E1568 Meulenberg, Maria Margaretha Hubertina
    1827 E0417 Valk, Willem Gerrit
    omstreeks 1827 E1292 't Hart, Aagje
    1827-02-04 E2579 Valk, Willem Gerrit
    1827-03-23 E1188 Waldhof, Renerus
    1827-08-08 E0598 Lemmens, Maria Elisabeth
    1827-12-01 E1854 van der Leer, Hendrik
    1827-12-02 E1847 Dolmans, Johan
    1828 E0413 van Noort, Leendert
    1828 E0415 Hordijk, Pietertje
    1828 E0511 van der Meulen, Johanna
    1828 E0671 van Eck, Willem
    1828 E0737 Hoozemans, David Johannes
    1828-06-01 E1389 Poldervaart, Pieter
    1828-08-27 E0455 Simmermans, Johannes Jacobus
    1829-04-20 E2580 Valk, Leendert
    1829-05-13 E0579 Koog, Maria Gertrudis Hubertina
    1829-07-31 E1569 Meulenberg, Hendrik Jozef
    1829-09-01 E0599 Lemmens, Joanna Catharina
    1829-12-26 E1109 Cilissen, Maria
    omstreeks 1830 E1103 Jacobs, Ida
    1830-02-28 E0457 Simmermans, Andreas Johannes
    1830-04-23 E1190 Martens, Elisabeth
    1830-11-17 E1390 Poldervaart, Leendert
    1830-12-18 E1843 Duplessis, Francisca
    1831 E0741 Hoozemans, Isabella
    1831-01-25 E0974 van der Leer, Maria Adriana
    1831-05-23 E2581 Valk, Wilhelmina
    1831-12-17 E0466 Grotaers, Jean Henri
    1832 E0672 van Noort, Pietertje
    omstreeks 1832 E1133 van Dalen, Willem
    1832-02-01 E0677 Koonings, Elizabeth
    1832-03-11 E1110 Cilissen, Maria Elisabeth
    1832-06-01 E0459 Simmermans, Ida
    1832-07-03 E1848 Dolmans, Catharina
    1832-07-08 E1844 Duplessis, Nicolas
    1832-11-28 E2583 Valk, Jan
    1832-12-17 E0581 Koog, Elisabeth
    omstreeks 1833 E0924 van der Leer, Willem
    omstreeks 1833 E1619 Slieker, Gijsberta
    1833-03-18 E2384 Craft, Petrus Hubertus
    1833-05-26 E0541 Hoozemans, Willem Hubertus
    1833-07-12 E1391 Poldervaart, Andriesia
    1834 E0601 Lemmens, Anna Gertrud
    omstreeks 1834 E1158 de Waard, Heiltje
    omstreeks 1834 E1160 van Namen, Anthonij
    omstreeks 1834 E1544 Offermans, Anna Hubertina
    omstreeks 1834 E1621 Kool, Hermina
    1834-01-14 E0363 van Dalen, Hendrik
    1834-02-28 E0468 Grootaers, Henri Corneil
    1834-10-03 E2386 Craft, Nicolaas
    1834-11-19 E0461 Simmermans, Johannes
    1835 E0731 Hoozemans, Johanna
    1835-03-05 E1845 Duplessis, Catharina
    1836-09-28 E1111 Cilissen, Marcellus
    1836-11-08 E0732 Hoozemans, Pieter Franciscus Ludovicus
    1836-11-27 E0464 Grotaers, Arnold
    omstreeks 1837 E1134 de Rijken, Josina
    omstreeks 1837 E1779 Lengkeek, Gerrit
    omstreeks 1837 E1850 Scholberg, Catherine
    1837-01-07 E2584 Valk, Elisabeth
    1837-03-01 E2387 Craft, Joannes Michael Lambertus
    1837-05-03 E1846 Duplessis, Martinus
    1837-07-05 E1542 Offermans, Joannes Wilhelmus
    1837-10-08 E0462 Simmermans, Maria Gertrudis
    1838 E0733 Hoozemans, Maria Paulina
    omstreeks 1838 E2364 Beyleveld, Pieter
    1839 E0501 Jaillet, Mathijs
    1839-01-15 E0817 Doms, Marie Elisabeth Catherine
    1839-02-05 E1978 Kraft, Maria Catharina
    1839-03-13 E1681 Corstjens, Hendrik Christiaan
    1839-03-30 E0478 Poldervaart, Catharina Adresia
    1839-05-09 E0470 Grotaers, Joseph Michel
    1839-06-04 E2388 Craft, Carolus
    1839-10-17 E2425 Jacobs, Jan Anthoon
    1839-12-10 E0594 Lemmens, Christiaan Hubert
    1839-12-17 E0064 Simmermans, Barbara
    omstreeks 1840 E1136 van Dalen, Bastiaantje
    1840-07-27 E0556 Beckers, Cornelis Hendrik
    1840-09-12 E0476 Kraft, Thomas
    1840-10-30 E0542 Offermans, Anna Hubertina
    1841 E0734 Hoozemans, Maria Carolina Catrina
    omstreeks 1841 E1139 van Dalen, Adrianus
    omstreeks 1841 E1146 Verweij, Geertrui
    omstreeks 1841 E2368 de Korver, Willem Johannes
    1841-02-08 E0364 van Wingerden, Cornelia
    1841-04-28 E1087 Goossens, Helena Antonia
    1841-11-14 E2420 Jacobs, Jan
    omstreeks 1842 E1137 de Bondt, Adrianus
    1842-01-12 E2389 Craft, Frederik
    1842-03-05 E2566 Vogel Los, Jannigje
    1842-03-11 E0617 Hendrikx, Maria Catharina
    1842-09-10 E0463 Simmermans, Catharina
    omstreeks 1843 E1145 van Dalen, Arie
    1843-01-30 E2363 Kraft, Barbara
    1843-04-25 E2567 Vogel Los, Leendert
    1843-07-15 E0735 Hoozemans, Hendrik Jacobus
    1843-11-28 E1683 Corstjens, Maria Hubertina
    1843-12-26 E2426 Jacobs, Maria Catharina
    omstreeks 1844 E1140 Stolk, Maaike
    1844-01-02 E0472 Grotaers, Philomène
    1844-05-26 E2390 Craft
    1844-09-03 E1762 van der Leer, Janna Maria
    1844-09-05 E2568 Vogel Los, Daniel
    omstreeks 1845 E0925 van Namen, Margaretha
    omstreeks 1845 E1092 Jonas, Pieter
    omstreeks 1845 E1142 van Dalen, Aagje
    omstreeks 1845 E1783 van den Berg, Pieter
    1845-09-23 E1980 Kraft, Helena
    1845-10-14 E2427 Jacobs, Maria Helena
    1845-11-12 E1763 van der Leer, Maria
    1845-12-15 E0615 Corstjens, Everardus
    omstreeks 1846 E1143 Bijkerk, Jan
    1846-03-01 E0736 Hoozemans, Wilhelmina Apolonia
    1846-08-26 E0515 Smeets, Johannes Henricus
    1846-12-16 E0187 van der Leer, Maarten
    1847 E0531 Haanen, Hubert
    1847-01-11 E0557 Leenders, Maria Margaretha
    1847-04-03 E2423 Ritterbecks, Maria Helena
    1847-07-31 E1765 van der Leer, Maria
    1847-08-28 E2570 Vogel Los, Jannigje Elisabeth
    1847-12-14 E0154 Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus
    1847-12-22 E0302 Daemen, Nicolas Hubert
    1848 E0230 Koog, Anna Maria
    omstreeks 1848 E2358 Sonneville, Maria Anna
    1848-02-06 E2428 Jacobs, Peter Joseph
    1848-06-17 E0189 van Wingerden, Elizabeth
    1848-07-26 E1981 Kraft, Nicolaas
    1848-09-26 E0619 van der Leer, Willem
    1848-10-08 E0228 Wilhelmus, Lodewijk
    omstreeks 1849 E1148 van Dalen, Pieter
    omstreeks 1849 E1149 van Bezooijen, Maria
    omstreeks 1849 E2322 Koch, Maria
    1849-02-08 E1767 van der Leer, Otto
    1849-12-01 E0710 Los, Daniel
    omstreeks 1850 E1095 Plattner, Judocus Josephus
    omstreeks 1850 E1788 Verschoor, Cornelis
    1850-01-04 E0473 Grootaers, Josephine
    1850-01-08 E0156 Duplessis, Joannes
    1850-06-17 E1768 van der Leer, Maria
    1850-08-10 E0612 Jacobs, Jan Mathijs
    1850-08-29 E0240 Lemmens, Bartholomé Hubert
    1850-10-19 E0613 Palant, Maria Anna
    omstreeks 1851 E0913 van Wingerden, Leendert
    omstreeks 1851 E1107 Scholberg, Hermanus
    omstreeks 1851 E2366 Kraft, Joannes
    1851-08-01 E1769 van der Leer, Pleuntje
    1851-10-13 E0707 van Eck, Heiltje
    1852-02-16 E0157 Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus
    1852-08-07 E1771 van der Leer, Jacob
    1852-10-14 E1632 Palant, Maria Agnes
    1852-11-10 E0513 Jacobs, Anna Maria
    1852-11-25 E2571 Vogel Los, Jan
    1852-12-19 E2429 Jacobs, Frans
    omstreeks 1853 E1273 de Waard, Pieter
    omstreeks 1853 E1781 Schaberg, Maria Elizabeth
    1853-01-27 E1858 van der Leer, Lodewijk
    1853-03-20 E0159 Duplessis, Maria
    1853-03-24 E0690 van Eck, Geertje Jannegje
    1853-10-14 E1773 van der Leer, Pleuntje
    1854-04-29 E2572 Vogel Los, Wilhelina
    1854-05-28 E1859 van der Leer, Adriana
    1854-10-29 E1633 Palant, Adrianus Jacobus
    omstreeks 1855 E1125 Schiepers, Mathias Jacobus
    omstreeks 1855 E1274 van Deursen, Jacoba
    1855-01-01 E1982 Kraft, Lambert
    omstreeks 1855 E2361 Haesen, Henricus Hubertus
    1855-02-12 E0620 van Wingerden, Pietertje
    1855-03-28 E2430 Jacobs, Frederich Wilhelm
    1855-07-30 E2573 Vogel Los, Levina
    1855-12-26 E0526 Haanen, Hubert Gerard Joseph
    1855-12-30 E1635 Palant, Karel Joseph
    1856 E0529 Haanen, Joseph
    1856-01-20 E1774 van der Leer, Jacob
    1856-10-12 E2360 Kraft, Maria Anna
    1856-11-06 E0912 van der Leer, Aagje
    1857-02-25 E0161 Duplessis, Maria Catharina
    1857-06-22 E0699 van Eck, Heiltje
    1857-11-18 E2431 Jacobs, Jan Leonaard
    omstreeks 1858 E1785 Klootwijk, Cornelis
    1858-02-20 E0528 Hoozemans, Maria Catharina
    1858-05-00 E0701 van Eck, Willem
    1858-08-14 E1775 van der Leer, Cornelis
    1858-09-22 E0915 van der Leer, Lodewijk
    1858-10-14 E1983 Kraft, Lambertus
    1858-11-28 E1636 Palant, Maria Elisabeth
    omstreeks 1859 E0918 Dekker, Martijntje
    1859-04-20 E2432 Jacobs, Maria Philomena
    1859-04-30 E0703 van Eck, Anna
    1859-07-19 E1776 van der Leer, Annetje
    1860-01-04 E1964 Kraft, Lambertus
    1860-03-08 E0145 Duplessis, Petrus
    1860-07-28 E0691 van Eck, Heiltje
    1861-04-10 E1637 Palant, Frans Antoon
    1861-08-13 E0705 van Eck, Dirk Willem
    1861-11-23 E0147 Scholberg, Catharina
    1862-03-06 E1965 Kraft, Petrus
    1863-08-11 E1860 van der Leer, Adriana
    1863-10-27 E0162 Duplessis, Marie
    1864 E0916 de Wit, Pieternella Adriana
    1864-08-11 E1966 Kraft, Maria
    1866-02-03 E1638 Palant, Philomena
    1866-04-30 E0928 van der Leer, Adriana
    1866-10-24 E2433 Jacobs, Maria Barbara
    1867-05-16 E1967 Kraft, Nicolaas
    1867-07-07 E0034 Lemmens, Hermanus Hubertus
    1867-07-20 E0930 van der Leer, Anthonie
    1867-10-31 E0807 Grotaers, Constance Elisabeth Marie
    omstreeks 1868 E2249 van der Leer, Teuntje
    1868-01-10 E2370 Kraft, Barbara
    1868-05-04 E1097 Hoozemans, Joannes
    1869 E0375 van den Hout, Jan
    1869-06-16 E0932 van der Leer, Maarten
    1869-09-04 E0812 Grotaers, Michel Joseph
    1870-02-25 E1968 Kraft, Joannes
    1870-10-06 E0934 van der Leer, Sophia
    1870-12-16 E0374 van der Leer, Stijntje
    1871-01-04 E0821 Grotaers, Léopold Jean Louis
    1872 E0244 Lemmens, Martin Hubert
    1872-07-22 E1970 Kraft, Helena
    1872-08-08 E0936 van der Leer, Adriana Sophia
    1872-11-02 E1879 van der Leer, Jan
    1872-12-18 E0692 van Eck, Willem
    1873 E0265 Beckers, Maria Joanna
    1873-02-13 E0816 Grotaers, Valérie Henriette
    1874-01-26 E1321 Jacobs, Maria Petronella
    1874-04-29 E0059 Grotaers, Arnold Victor
    1874-06-14 E1972 Kraft, Maria Anna
    1874-06-19 E0061 Beckers, Maria Agnes
    1874-08-31 E0373 van der Leer, Teunis
    1874-09-10 E0804 Grotaers, Alphonse Henri
    1874-09-22 E0937 van der Leer, Sophia Adriana
    1875 E0266 Raadschilders, Leonardus Henricus Carolus
    1875 E0399 Tuitel, Cornelia
    omstreeks 1875 E2332 Caris, Catharina
    1875-01-28 E1323 Jacobs, Jan Mathijs
    1875-02-23 E2442 Corstjens
    1875-03-06 E0811 Grotaers, Josephine Marie Christine
    1875-06-12 E0372 Los, Geertje
    1875-06-26 E0037 Smeets, Maria Josephina Alexandrina Francisca Hubertina
    1876-04-22 E1325 Jacobs, Maria Helena
    1876-07-31 E2444 Corstjens, Gertrudis
    1876-09-00 E0694 van Eck, Willem Teunis
    1877-01-01 E0236 Kraft, Bernardus
    1877-06-03 E1275 de Waard, Aagje
    1877-06-08 E0262 Jacobs, Jan Mathijs
    1877-06-15 E1880 van der Leer, Aaltje
    1877-11-21 E0897 van der Leer, Stijntje
    1878-01-19 E0938 van der Leer, Maarten
    1878-06-21 E0379 Dekker, Klaas
    1878-07-21 E1266 de Waard, Jacob
    1878-07-22 E0809 Grotaers, Valerie Philomène Marie Henriette
    1878-08-12 E0259 Corstjens, Maria Josephina
    1878-08-28 E2446 Corstjens, Maria Josephina
    1878-09-20 E0238 Wilhelmus, Catharina Hubertina
    1878-09-28 E1327 Jacobs, Daniel Joseph
    1879 E0396 den Breeker, Cornelis Albertus
    1879 E0903 Erkens, Hermanus
    1879-03-13 E0378 van der Leer, Pietertje
    1879-03-21 E0898 van der Leer, Jan
    1879-08-05 E0940 van der Leer, Margrietha Helena
    1879-08-29 E0185 van Dalen, Petronella
    1879-10-25 E1329 Jacobs, Daniel Joseph
    1879-11-30 E0948 Advokaat, Lijntje
    1880-01-11 E1975 Kraft, Lambertus
    1880-01-31 E1276 de Waard, Jan
    1880-05-08 E0806 Grotaers, Hyacinthe Jean François
    1880-10-11 E0901 van der Leer, Stijntje
    1881 E0388 Alleblas, Adrianus Pieter
    1881-01-11 E2447 Corstjens, Joannes Hubertus
    1881-01-20 E1330 Jacobs, Anna Maria Hubertina
    1881-06-29 E1277 de Waard, Serijna Johanna
    1881-09-26 E0183 van der Leer, Jan
    1882-01-29 E0385 van der Plas, Cornelis
    1882-03-09 E1332 Jacobs, Maria Elisabeth
    1882-05-27 E2448 Corstjens, Maria Cecilia
    1882-06-20 E0943 van der Leer, Willem
    1882-11-12 E2326 Kraft, Lambertus
    1883-03-16 E0810 Grotaers, Elise Marie Cécile
    1883-04-05 E0381 van der Leer, Aagje
    1883-06-11 E1278 de Waard, Simon
    1883-09-18 E2449 Corstjens, Koenraad Hubert
    1884-01-24 E2262 Dewalque, Alexander
    1884-06-12 E2327 Kraft, Maria
    1884-09-01 E0390 van der Leer, Leendert
    1884-10-25 E1268 Dubel, Maria Bastiaantje
    1884-11-11 E0791 Jansen, Martinus
    1885 E0382 Stolk, Adrianus
    1885 E0391 Arbach, Cornelia
    omstreeks 1885 E0946 Smaal, Elizabeth
    1885-03-13 E2457 Smeets, Maria Hubertina
    1885-05-05 E1279 de Waard
    1885-12-09 E0384 van der Leer, Heiltje
    1886-01-01 E2329 Kraft, Petrus
    1886-03-20 E0320 Duplessis, Getrude
    1886-03-23 E1281 de Waard
    1886-06-08 E2451 Corstjens, Servaas
    1886-07-21 E0330 Baars, Maria Catharina
    1887-01-02 E0080 Duplessis, Guillaume Hubert
    1887-03-29 E1284 de Waard, Klaas
    1887-04-23 E1334 Jacobs, Maria Philomina
    1887-04-28 E1863 van der Leer, Teunis
    1887-05-03 E0387 van der Leer, Elizabeth
    1888-05-20 E0077 Haanen, Maria Anna Josephina
    1888-05-21 E2331 Kraft, Christianus
    1888-07-22 E1864 van der Leer, Arie
    1888-11-12 E1882 van der Leer, Adriana
    1889 E0394 Corvers, Pieter
    1889-01-13 E2335 Haupst, Maria Isabella
    1889-04-03 E1285 de Waard, Johannes
    1889-11-18 E0921 van der Leer, Arie
    1889-11-18 E1865 van der Leer, Teunis
    1890 E0270 Haanen, Maria Ida Josephina
    1890 E0271 Gilson, Jean Marie
    1890-06-10 E0322 Duplessis, Elisabeth Catherine
    1890-08-10 E0393 van der Leer, Adriana
    1891-02-20 E1867 van der Leer, Pieter
    1891-05-29 E1286 de Waard, Arie
    1891-12-08 E1335 Jacobs, Joseph
    1892 E0905 van der Leer, Maarten
    1892-05-31 E1884 van der Leer, Maaike
    1893-08-28 E1287 de Waard, Aagje
    1894-03-18 E1868 van der Leer, Jacoba
    1895 E0908 van der Leer, Aaltje
    1895-03-20 E0101 Duplessis, Maria Catharina
    1895-09-05 E0305 Daemen, Paul Hubert
    1896-04-28 E0308 Daemen, Damien Hubert
    1896-08-27 E1869 van der Leer, Aagje
    1896-11-30 E0878 van der Leer, Maarten
    1897 E0906 Soeteman, Neeltje
    1897-02-04 E2455 Thiery, Elisabeth
    1897-03-18 E0131 Kraft, Andriesia Catharina
    1897-09-19 E1288 de Waard, Adrianus
    1897-11-07 E0102 Duplessis, Maria Johanna Jacoba
    1898-06-14 E0129 Kraft, Martinus Mathijs
    1898-06-26 E0311 Daemen, Catherine Marie
    1899-02-08 E0874 van der Leer, Daniël
    1900-02-23 E0146 Duplessis, Maria Elisabetha
    1900-04-16 E0128 Kraft, Nicolaas
    1900-06-30 E1870 van der Leer, Jan
    1900-12-11 E0042 Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    1901 E0875 van der Linden, Willempje Maria
    1901-03-27 E0326 Duplessis, Josephine Hubertina
    1901-09-04 E0313 Daemen, Marguerite Helene
    1901-10-27 E0126 Kraft, Willem
    1902-03-08 E1343 Peeters, Hubertus Wilhelmus Andreas
    1902-03-10 E0089 Grootaers, Maria Anna Leonie
    1902-12-03 E0862 van der Leer, Geertje Jannetje
    1903-09-24 E0087 Grootaers, Elisa
    1904-01-10 E0125 Kraft, Maria Gertruda
    1904-03-26 E0798 van de Rostijne, Henri
    1904-04-01 E0043 Jacobs, Anna Maria
    1904-04-07 E0066 van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus
    1904-04-07 E0141 van der Leer, Maarten
    1904-06-17 E2527 Duplessis, Paul
    1904-09-12 E0863 van der Leer, Teunis
    1904-11-08 E0961 van der Leer, Willem
    1905-04-26 E0215 Bestebreurtje, Pieter
    1905-06-13 E0124 Kraft, Anna Maria
    1905-09-28 E0065 Grootaers, Johanna Maria Agnes
    1905-12-31 E0882 Dekker, Bastiaantje Elizabeth
    omstreeks 1906 E0260 Jacobs, Johannes Mathias
    1906-02-18 E0214 van der Leer, Cornelia
    1906-03-18 E0142 van Aken, Martina Arina
    1906-11-04 E0105 Hamelers, Henricus Petrus
    1906-12-24 E1255 de Waard, Pieter
    1907-01-05 E0123 Kraft, Maria
    1907-03-15 E0864 van der Leer, Anthonia
    1907-10-25 E0952 van der Leer, Margaretha
    1907-11-16 E0172 van der Leer, Elizabeth
    1907-11-20 E0093 Grootaers, Hendrikus Arnoldus
    1908-01-20 E1351 Diriks, Hendrikus
    1908-03-21 E2474 Jacobs, Jozef Karl
    1908-03-21 E2475 Henssen, Maria Catharina Christina
    1908-03-23 E0121 Kraft, Andriesia Catharina Maria
    1908-04-23 E0021 Lemmens, Johannes Hubertus
    1908-05-26 E1256 de Waard, Jacob
    1908-06-18 E0888 van der Plas, Hendrik
    1908-08-27 E0884 Stolk, Elizabeth
    1908-12-17 E1350 Grootaers, Maria Johanna
    1909-02-24 E0865 van der Leer, Stijntje
    1909-04-13 E0953 van der Leer, Adriana Sophia
    1909-05-16 E0883 Dekker, Elizabeth Bastiaantje
    1909-05-30 E1257 de Waard, Adrianus
    1909-09-03 E0119 Kraft, Hendrikus
    1909-09-09 E0174 van der Leer, Hendrik
    1910-03-25 E0889 van der Plas, Elizabeth
    1910-06-20 E0954 van der Leer, Willem
    1910-07-01 E0176 de Lange, Jannigje
    1910-07-13 E0179 de Waard, Cornelis
    1910-11-05 E0866 van der Leer, Jannigje
    1910-11-25 E2438 Jacobs, Johannes Hubertus
    1910-12-14 E0023 Kraft, Maria Catharina
    1911-02-02 E1293 Grotaers, Pierre Constand Louis
    1911-02-09 E2344 Kraft, Marie
    1911-07-09 E0894 Alleblas, Paulus Adrianus Pieter
    1911-08-11 E0103 Duplessis, Marie Catherine
    1911-08-18 E0955 van der Leer, Lina
    1911-12-23 E0177 van der Leer, Stijntje Janna
    1912-01-12 E1258 de Waard, Jacoba
    1912-02-23 E0355 Lemmens, Maria Christina
    1912-05-17 E0117 Kraft, Hendrikus
    1912-05-17 E2345 Kraft, Elisabeth
    1912-08-15 E0867 van der Leer, Jan
    1912-09-03 E0890 van der Plas, Neeltje
    1912-12-15 E0895 Alleblas, Elizabeth Maartje
    1913-02-08 E1259 de Waard, Hendrik
    1913-03-07 E0956 van der Leer, Cornelis
    1913-05-17 E0110 Lemmens, Maria
    1913-07-12 E0210 van der Leer, Jan Pieter
    1913-08-09 E0115 Kraft, Maria Hubertina
    1913-10-18 E2347 Kraft, Laurentius
    1913-12-00 E1298 Grootaers, Maria Louisa
    1914-01-08 E0255 Jacobs, Hubertina Josephina
    1914-04-12 E0796 Smids, Anna
    1915-08-07 E0256 Jacobs, Daniel Joseph
    1915-10-09 E0113 Kraft, Louis
    1915-12-02 E0860 van der Leer, Jan Leendert
    1916-03-20 E0213 van der Leer, Teunis
    1917-03-24 E0100 Duplessis, Catharina Maria
    1917-03-24 E0108 Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus
    1917-04-21 E2440 Trautmann, Emma Ida Hubertina
    1917-08-03 E2436 Snijders, Pieta
    1917-11-03 E0112 Kraft, Maria Isabella
    1918 E0870 van der Leer, Heiltje
    1918-07-24 E0006 van der Leer, Leendert
    1918-09-27 E0181 van Marion, Maria
    1919-03-21 E0354 Kraft, Maria Antoinette
    1919-07-11 E2396 van Vlodrop, Anny
    1920-07-10 E2394 Fias, Pierre
    1920-11-12 E2434 Jacobs, Gerrit
    1921 E0893 Corvers, Jacobus
    1921-10-15 E0353 Kraft, Simon
    1922-09-22 E0009 Duplessis, Josephine Alexandrine
    1924 E0885 van der Leer, Christina
    omstreeks 1925 E1246 van der Leer, Aart Arie
    1925-05-03 E2468 Habets, Laurens
    1929-08-28 E2355 Kraft, Louis
    1929-12-30 E2472 Jansen, Pauline
    1930-08-20 E2405 Peeters, Piet
    1930-08-29 E2407 Gorissen, Annie
    1933-08-24 E0794 Minses, Sjeng
    1934-08-02 E2413 Peeters, Vic
    1935-09-24 E2409 Peeters, Mia
    1936-02-20 E2411 Gerardu, Pol
    1936-06-11 E0220 Bestebreurtje, Wouter
    1938-11-09 E2417 Peeters, Coen
    1941-03-17 E2415 Peeters, Jeanny
    1942-08-25 E2398 Grotaers, Victor
    1945-05-22 E0013 van der Leer, Jan Guillaume
    1946-10-08 E1752 Jamin, Margriet
    1949-10-09 E2400 Janssen, Jo
    1954-07-09 E2470 Habets, Martin
B Burial 1727-09-26 E1522 Schepers, Lisbet
    1731-10-27 E2203 Maessen, Simon
    1749-04-20 E2194 Geenen, Wulhelmus
    1750-10-05 E1948 Dohmen, Theodorus
    1757-04-21 E2120 Willems, Jacobus
    1757-05-29 E2317 Jans, Maria
    1757-08-18 E1535 Lemmens, Anna Maria
    1757-10-09 E2181 Geenen, Petronilla
    1763-07-01 E1945 Cremers, Margareta
    1764-05-10 E2170 Geenen, Wulhelmus
    1764-11-06 E1952 Paumen, Catharina
    1765-06-10 E1678 van Nuijs, Christianus
    1767-12-05 E2121 Willems, Maria Sophia
    1769-03-31 E2168 Tobben, Maximiliana
    1771-02-22 E2283 Franssen, Wilhelmus
    1772-11-20 E2119 Willems, Barbara
    1773-01-31 E2521 Duijsens, Anna Catharina
    1778-01-26 E1727 Bettonville, Joannes
    1778-03-21 E2237 Kleinjans, Matthai
    1780-04-19 E2515 Cilissen, Ida
    1781-02-15 E1733 Vrijens, Mattheus
    1781-02-15 E2118 Willems, Maria
    1781-10-06 E2278 Franssen, Severin
    1784-02-29 E2149 Geenen, Petronella
    1785-02-01 E2463 Neven, Leonard
    1785-03-17 E2464 Tans, Margaret
    1785-03-21 E2164 Geenen, Theodorus
    1785-12-09 E1735 Bettonville, Maria Elisabeth
    1786-01-20 E2318 Wijers, Arnold
    1786-05-30 E2151 Geenen, Theodora
    1786-06-29 E1073 Haanen
    1786-07-30 E1963 Stevelmans, Petrus
    1786-08-10 E0659 Pietersz van der Leer, Maarten
    1787-04-02 E2239 Diebets, Maria
    1788-01-15 E1034 Jacobs, Jacobus
    1790-06-20 E2288 Donners, Agatha
    1790-11-27 E2290 Thomassen, Joannes
    1791-01-22 E1480 Goessens, Helena
    1791-01-24 E1481 Goessens, Helena
    1791-09-03 E2517 Daemen, Adamus
    1792-02-10 E1532 Lemmens, Jean
    1792-02-23 E1677 Smeits, Maria Agnes
    1792-04-24 E1599 Schils, Maria Getruid
    1792-05-29 E2117 Willems, Ferdinand
    1793-04-22 E2144 Hilkens, Clara
    1793-06-12 E1536 Lemmens, Judith
    1794-01-04 E1928 Dohmen, Joannes
    1794-02-03 E1525 Ackermans, Marie
    1794-03-10 E1377 Peters, Catharina
    1794-10-03 E1462 Eemen, Agnes
    1794-10-06 E1463 Eemen, Agnes
    1794-10-14 E2155 Geenen, Clara
    1795-09-09 E1204 Damoison, Marguaritha
    1796-11-12 E2197 Hilkens, Andreas
    1799-10-15 E2294 Berghans, Catherine
    1805-02-07 E1496 Beckers, Catharina Helena
    1805-03-11 E2195 Maessen, Petronilla
    1805-08-04 E1205 Kengen, Joannes
    1806-06-02 E1378 Leenders, Henricus
    1808-03-18 E1224 Schiepers, Petrus
    1809-01-22 E2512 Bettonville, Maria Ida
    1811-07-03 E1761 van der Leer, Bastiaan
    1812-03-17 E2511 Daemen, Christina
    1812-05-06 E1720 Creemers, Joanna
    1814-11-20 E2513 Bettonville, Paulus
    1818-05-09 E1370 Leenders, Tossanus
    1820-05-27 E1501 Beckers, Maria Ida
    1824-02-07 E1503 Beckers, Joannes Hubertus
    1867-08-18 E1489 Paes, Maria Sybilla
    1867-08-18 E1490 Beckers, Peter Mathijs
    1918-08-02 E0781 Duplessis, Catharina Maria
    1929-12-07 E0786 Hoozemans, Maria Catharina
    1948-09-15 E0779 Grootaers, Johanna Maria Agnes
    1950-12-09 E0276 Smeets, Maria Josephina Alexandrina Francisca Hubertina
    1951-02-19 E2264 Dewalque, Alexander
    1952 E0075 van der Leer, Jan Guillaume
    1954-04-08 E0079 Haanen, Maria Anna Josephina
    1963 E0076 van der Leer, Jan Guillaume
    1966-04-24 E0083 Duplessis, Guillaume Hubert
    1969-04-26 E2482 Henssen, Maria Catharina Christina
    1976-01-28 E0790 Grootaers, Elisa
    1978-08-13 E0184 van der Leer, Jan
    1987-12-28 E0778 van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus
    1988 E0854 van der Leer, Hendrik
    1989-12-28 E0774 Jacobs, Anna Maria
    1990-07-12 E0773 Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    2000-05-29 E0856 de Lange, Jannigje
    2001-06-19 E0775 Kraft, Maria Catharina
    2005-12-15 E0851 van der Leer, Jan Pieter
C Census 1856 E0283 Duplessis, Damien
    1856 E0284 Schiepers, Gertrude
    1860 E0315 Duplessis, Petrus
    1870 E0287 Duplessis, Damien
    1870 E0289 Schiepers, Gertrude
    1870 E0316 Duplessis, Petrus
    1880 E0295 Schiepers, Gertrude
    1880 E0296 Duplessis, Marie
    1880 E0297 Duplessis, Petrus
    1880 E0298 Duplessis, Maria Catharina
    1880 E0317 Duplessis, Petrus
    1886 E0321 Duplessis, Getrude
    1887 E0319 Duplessis, Guillaume Hubert
    1890 E0290 Duplessis, Petrus
    1890 E0291 Scholberg, Catharina
    1890 E0292 Duplessis, Guillaume Hubert
    1890 E0293 Duplessis, Marie
    1890 E0299 Schiepers, Gertrude
    1890 E0301 Daemen, Nicolas Hubert
    1890 E0323 Duplessis, Elisabeth Catherine
    1890 E0324 Duplessis, Elisabeth Catherine
    1893 E0300 Duplessis, Marie
    1895 E0294 Duplessis, Maria Catharina
    1895 E0306 Daemen, Paul Hubert
    1896 E0309 Daemen, Damien Hubert
    1897 E0325 Duplessis, Maria Johanna Jacoba
    1898 E0312 Daemen, Catherine Marie
    1900 E0328 Duplessis, Maria Elisabetha
    1901 E0314 Daemen, Marguerite Helene
    1901 E0327 Duplessis, Josephine Hubertina
C Cremation 1999-10-20 E0011 Duplessis, Josephine Alexandrine
    2004-06-09 E0008 van der Leer, Leendert
D Death E0469 Grootaers, Henri Corneil
    E0654 Vaandrager, Frans
    voor 1650-02-06 E2080 van der Leer, Ariaentie
    voor 1651-03-05 E2078 van der Leer, Ariaentie
    1712 E2082 Hendriks, Barber
    voor 1712 E2083 Ariens van der Leer, Pieter
    voor 1719-09-11 E2189 Geenen, Petrus
    voor 1723-04-25 E2192 Geenen, Petrus
    voor 1742-04-03 E1944 Dohmen, Maria Elisabeth
    voor 1745-07-01 E2165 Verhaegh, Petronella
    voor 1750-05-07 E2176 Geenen, Bernardus
    voor 1751-01-15 E2244 Kleinjans, Lambertus
    1752-06-05 E1248 Arijsz van der Leer, Pieter
    voor 1758-12-24 E2462 Neven, Libertus
    voor 1761-10-00 E0655 Teunisdr Vliegenthart, Aagje
    voor 1770-08-28 E1202 Kengen, Servatius
    1771-02-20 E2282 Franssen, Wilhelmus
    voor 1771-02-20 E2284 Bredenraedt, Maria Mechtilde
    voor 1772-04-02 E2037 Hosemans, Anna-Maria
    1781-10-04 E2279 Franssen, Severin
    1786-01-18 E2319 Wijers, Arnold
    1786-08-00 E0660 Pietersz van der Leer, Maarten
    1787-03-30 E2238 Diebets, Maria
    1787-05-04 E1885 Karpensteijn, Lijstbeth
    1788-01-02 E1515 ter Haegh, Sibilla
    voor 1788-08-17 E1849 Duplessis, Hubertus
    1790-06-18 E2287 Donners, Agatha
    1790-11-25 E2289 Thomassen, Joannes
    1792-02-08 E1539 Lemmens, Jean
    1792-02-21 E1676 Smeits, Maria Agnes
    1792-06-02 E1410 van Vliet, Willem
    voor 1792-07-20 E0639 van der Leer, Pieter
    1793-12-25 E1011 Hermans, Marie Agnes
    1794-01-01 E2061 Grotaers, Henricus
    1794-02-01 E1538 Ackermans, Marie
    1794-03-07 E1376 Peters, Catharina
    1795-05-29 E2063 Franssen, Catharine
    1798-06-12 E1422 de Bruijn, Jannetje
    1799-05-10 E1516 Wijshof, Antoon
    1799-06-29 E1606 Geelen, Anna Catharina
    1799-07-17 E0448 Francken, Anna
    1799-10-14 E2293 Berghans, Catherine
    1800-05-06 E1403 de Pijper, Cent
    1801-05-04 E1439 Willems, Marie Jeanne
    1801-05-08 E1440 Willems, Marie Cornelia
    1801-05-14 E1460 Dohmen, Mathijs
    1801-05-23 E2060 Francken, Anna
    1802-01-31 E1046 Coolen, Pierre
    1802-12-01 E1549 Job, Jacobus Petrus
    1803-02-14 E2231 Janssen, Mathewis
    1803-03-16 E1027 Scheepers, Joannes
    1803-04-17 E1747 Duplessis, Joannes
    1803-11-19 E1025 Scheepers, Maria Helena
    1803-12-05 E1914 Dohmen, Maria Helena
    voor 1804-04-14 E2019 Hosemans, Wilhelmus
    1804-08-28 E2212 Jalhay, Anne Marie
    1805-03-11 E2199 Maessen, Petronilla
    1805-08-04 E1206 Kengen, Joannes
    1806-03-01 E2544 van Ammelroy, Johanna
    voor 1806-07-30 E1361 Leenders, Catharina
    1806-08-14 E1406 Poldervaart, Joris
    1807-04-07 E0657 Aartsdr de Koning, Adriaantje
    1807-05-04 E0653 Aartsdr de Koning, Adriaantje
    1807-08-14 E1399 Poldervaart, Joris
    voor 1807-09-10 E2003 Kraft, Guillaume
    voor 1807-09-10 E2004 Oorbandt, Winand
    1807-11-14 E0631 Maartensz van der Leer, Teunis
    1807-12-03 E2543 Willemsz van Eck, Anthonij
    1807-12-10 E1656 Palant, Joseph
    1808-01-13 E1917 Dohmen, Marie Helene
    1808-01-23 E2547 Niggerman, Christianus
    1808-08-06 E2209 Oorbandt, Jean
    1809-01-09 E2161 Wagemans, Gertrudis
    1809-12-22 E2375 Kraft, Jean Hubert Nicolas
    1810-02-12 E1746 Moors, Mechtildis
    1810-08-16 E2173 Joosten, Joannes
    1810-09-21 E1692 Geenen, Maximiliana Agnes
    1811-05-11 E2062 Hendrix, Joseph
    1811-08-01 E2111 Willems, Marie Helene
    1811-10-16 E1550 Offermans, Joannes
    1812-03-15 E2514 Daemen, Christina
    1812-05-06 E1719 Creemers, Joanna
    1812-07-25 E1608 Bremen, Maria Catharina
    1812-10-05 E1421 Hoogenboom, Pieter
    1813-03-01 E2160 Geenen, Bernardus
    1813-03-20 E1853 van der Leer, Aart
    1813-06-16 E0719 Bijkerk, Teunis
    1813-09-13 E1364 Leenders, Maria Elizabeth
    1814-01-04 E0630 van der Graaf, Hendrik
    1814-03-24 E1994 van der Straeten, Marie
    1814-06-08 E2100 Willems, Jan
    1814-09-29 E1450 Jacobs, Bartholomeus
    1814-11-12 E1208 Lemmens, Joannes Petrus
    1815-01-17 E1068 Haenen, Theodore
    1815-10-16 E1890 van der Leer, Pieter
    1816-01-12 E1451 Wijers, Maria Agnes
    1816-07-24 E0441 Bats, Cornelis
    1816-11-13 E1750 Duplessis, Marie Therese
    1817-01-04 E1721 Erens, Elisabeth
    1817-09-01 E0968 van der Leer, Annetje
    1817-09-21 E1824 Rijken, Adriana
    1819-03-27 E1646 Palant, Joanna Marie Barbe
    1819-08-03 E1017 Ruijpers, Anna Elisabeth
    1819-11-11 E0834 Duplessis, Everard
    1820-03-31 E0995 Wilhelmus, Wilhelm
    1820-04-11 E1471 Palmen, Maria Helena
    1820-10-08 E0970 van der Leer, Elisabeth
    1821-03-18 E1583 Vijgen, Maria Margaritha
    voor 1821-03-18 E1592 Wetzels, Gerard
    1821-12-27 E1857 van der Leer, Jannigje
    1822-03-27 E0497 Kraft, Jean Nicolas
    1822-04-14 E1669 van Nuijs, Henricus
    voor 1822-07-10 E2540 Niggerman, Maria
    voor 1822-07-10 E2542 van der Ree, Jan
    1823-05-05 E1482 Monie, Joanna
    1823-06-15 E0592 Lemmens, Adam
    1823-09-05 E2268 Franssen, Maria Mechtildes
    1823-10-08 E0575 Koog, Joannes Henricus
    1823-12-29 E1839 Duplessis, Maria Catharina
    voor 1823-12-29 E1840 Berchems, Joannes
    1824-07-09 E1822 de Bondt, Hendrik
    1824-10-24 E1395 den Bakker, Arendje
    voor 1825-01-17 E2578 Valk, Jannigje
    1825-01-21 E0973 van der Leer
    1825-07-31 E0718 Muijen, Adriana
    1826-05-15 E0597 Lemmens, Jacobus Hubertus
    1827-11-14 E0578 Koog, Joannes Hubertus
    1828-08-26 E0758 Vermeeren, Hendrik
    1828-12-11 E1441 Willems, Wilhelmus
    1829-01-29 E1456 Stevelmans, Jan Severin
    1829-04-05 E1474 Housmans, Joannes Antonius
    1829-07-11 E1723 Timmermans, Michiel
    1829-10-21 E0994 Dondas, Maria Cornelia
    1829-12-09 E1477 Sturmans, Petronilla
    1829-12-17 E0580 Koog, Gerardus
    voor 1830 E0360 van Wingerden, Gijsbert
    1830-01-06 E0600 Lemmens, Anna Gertrud
    1830-05-11 E2216 Claessens, Odile
    1830-06-29 E0627 van der Leer, Maria
    1830-07-13 E0445 Grootaerts, Joannes
    1830-08-09 E1575 Schepers, Henricus Joseph
    1831-04-02 E0651 Ottosdr de Snoo, Ariaantje
    1831-04-12 E0975 van der Leer, Maria Adriana
    voor 1831-05-23 E2582 Valk, Willemina
    1831-09-23 E1484 Simmerman, Christiaan
    1833-02-03 E1691 Corstjens, Martina
    1833-04-04 E2385 Craft, Petrus Hubertus
    1833-05-28 E1452 Jacobs, Leonardus
    1833-10-22 E0846 Neven, Francoise
    1833-11-22 E1680 Broerens, Maria Catharina
    1834-02-13 E2267 Paes, Christiaan
    1834-06-20 E2555 Bezemer, Aaltje
    1834-08-01 E0454 Simmermans, Maria Magdalena
    1834-08-24 E1605 Wullewevers, Anne Gertrude
    1834-09-03 E0458 Simmermans, Andreas Johannes
    1834-12-17 E0608 Kengen, Joanna Maria
    1834-12-28 E1603 Meulenberg, Jean Renier
    1835-02-15 E2218 Jalhay, Renier
    1835-03-25 E1020 Jacobs, Jan Hendrik
    1835-05-15 E2101 Swildes, Maria Magdalena
    1835-07-18 E0602 Lemmens, Anna Gertrud
    1835-09-13 E2022 Bens, Anna Maria
    1835-11-04 E1066 Quax, Maria Catharina
    1836-01-06 E1578 Wetzels, Marie Catherine
    1836-08-04 E1855 van der Leer, Hendrik
    1837-03-19 E1689 Piels, Catharina
    1837-04-12 E1444 van der Linden, Anna Maria
    voor 1837-07-20 E1834 Duplessis, Leonard
    1837-08-30 E0743 Haanen, Nicolaas
    1838-01-26 E1543 Offermans, Joannes Wilhelmus
    1838-12-13 E2206 Spies, Jacob
    1839-02-09 E1740 Bettonville, Maria
    1840-07-06 E1545 Offermans, Anna Hubertina
    1840-07-19 E1698 Corstjens, Andreas
    1841-02-09 E2487 Walthoff, Renerus
    1842-09-13 E1979 Kraft, Maria Catharina
    1842-11-18 E1458 Dohmen, Maria Catharina
    1843-07-03 E0595 Clerx, Joanna Catharina
    1843-08-31 E1130 de Bondt, Joosje
    1843-10-02 E0582 Koog, Willem
    1843-11-05 E1541 Offermans, Joannes Wilhelmus
    1843-12-03 E2523 Swildes, Maria
    voor 1843-12-03 E2524 Geurts, Hermanus
    1843-12-20 E2556 Baars, Adriana
    1844-05-26 E2391 Craft
    1844-06-07 E2392 Vrijdenberger, Barbara
    voor 1844-09-19 E2222 Hofkens, Joanna
    1845-05-19 E2136 Joosten, Christiaan Didacus
    1846-01-16 E1049 Coolen, Wilhelmus
    1846-06-02 E1048 Reiff, Maria Catharina
    1846-07-05 E1764 van der Leer, Maria
    1846-12-15 E2137 Jeurissen, Joanna
    1847-08-16 E1547 Offermans, Maria Theresia
    1847-08-27 E0623 Teunisz van der Leer, Otto
    1847-10-07 E1152 van Wingerden, Johannes
    1847-10-29 E1766 van der Leer, Maria
    1848-03-21 E0605 Lemmens, Maria Elisabeth
    1848-12-13 E1668 van Nuijs, Joannes Henricus
    1848-12-29 E0584 Koog, Maria Gertrudis Hubertina
    1849-06-30 E2393 Craft, Christiaan
    1849-08-09 E0744 Janssen, Maria Anna
    1849-09-24 E0155 Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus
    voor 1849-12-01 E2569 Vogel Los, Daniel
    voor 1850-04-04 E2045 Scholberg, Hermanus
    1851-03-26 E0713 van Eck, Stijntje
    1851-11-08 E2587 Jansz van Wingerden, Klaas
    1851-12-12 E1770 van der Leer, Pleuntje
    1852-04-25 E0708 van Eck, Heiltje
    1852-05-17 E0158 Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus
    1852-05-25 E0742 Hoozemans, Isabella
    1852-09-16 E1772 van der Leer, Jacob
    1853-02-20 E1862 van der Leer, Lodewijk
    1853-04-11 E0698 Baan, Geertje
    1853-07-29 E1371 Breuls, Maria Getrudis
    1853-12-21 E2122 Willems, Paul
    voor 1853-12-21 E2123 Ruijters, Marie Anne
    1854-07-26 E0507 Wilhelmus, Willem
    1855-01-21 E1634 Palant, Adrianus Jacobus
    1855-07-13 E1554 Claessens, Cornelia
    1855-07-26 E2557 Huijzer, Aagje
    voor 1855-07-26 E2559 van Dalen, Willem
    1855-09-10 E1992 Oorbandt, Joanna
    1855-12-14 E0499 Poldervaart, Joris
    1856-09-27 E0442 Fox, Anna
    1856-12-01 E2042 Franken, Apolonia
    voor 1856-12-01 E2044 Adriaansens, Wilhelmus Hubertus
    1857-01-17 E0160 Duplessis, Maria
    1857-02-24 E1918 Dohmen, Joannes Antonius
    1857-05-26 E1016 Jacobs, Willem
    1857-08-25 E0700 van Eck, Heiltje
    1857-09-22 E1392 Poldervaart, Andries
    1857-10-26 E0982 Bastiaansdr van der Stoep, Johanna
    1858-05-07 E2095 Cimmermans, Henricus Andreas
    1858-07-23 E0702 van Eck, Willem
    1859-01-18 E0715 de Waard, Aaltje
    1859-07-24 E0704 van Eck, Anna
    1859-07-27 E1777 van der Leer, Annetje
    1860-03-04 E1008 Grotars, Arnold Evermar
    voor 1860-03-04 E2053 Portugaels, Maria Agnes
    1860-04-09 E1778 van der Leer, Cornelis
    1860-05-22 E0740 Hoozemans, Henricus Jacobus
    1860-09-14 E1861 van der Leer, Adriana
    1860-12-13 E1878 van der Graaf, Adriana
    1861-01-05 E1166 Gulikers, Joannes
    1861-04-15 E1835 Hennus, Maria
    1861-08-20 E0724 van Dalen, Arie
    1861-10-22 E0706 van Eck, Dirk Willem
    1862-04-18 E0278 van der Leer, Maarten
    1862-08-21 E1393 Brouwer, Katharina
    1862-11-13 E1624 van Nuijs, Maria Helena
    1863-08-29 E0984 van der Leer, Bastiaantje Elizabeth
    1864-08-11 E1132 de Bondt, Cornelis
    1864-10-04 E1106 Adriaansen, Maria Catharina
    1864-10-31 E1187 Bettonville, Maria Petronella
    1866-06-28 E0929 van der Leer, Adriana
    1867-08-19 E0558 Beckers, Peter Mathijs
    1867-08-20 E0559 Paes, Maria Sybilla
    1867-09-08 E0931 van der Leer, Anthonie
    1868-03-26 E0712 van der Leer, Teunis
    1868-06-12 E0697 van Eck, Willem
    1869-04-29 E1540 Job, Ida
    1869-08-14 E0933 van der Leer, Maarten
    1869-12-04 E0728 Hoozemans, Willem Hubertus
    1870-04-10 E0505 Jalhay, Maria
    1871-05-29 E1969 Kraft, Joannes
    voor 1871-08-13 E2382 Spee, Pieter
    voor 1871-08-13 E2383 Tellinx, Joannes
    1871-09-09 E0935 van der Leer, Sophia
    1871-12-15 E0603 Lemmens, Bartholomeus
    1873-01-20 E2367 Kraft, Joannes
    1873-03-20 E0693 van Eck, Willem
    1873-05-21 E1971 Kraft, Helena
    1873-08-09 E0696 Veen, Heiltje
    1873-12-16 E1453 Stevelmans, Maria Elisabeth
    1874-04-07 E2248 van der Leer, Teuntje
    1874-08-15 E1973 Kraft, Maria Anna
    1874-12-01 E0805 Grotaers, Alphonse Henri
    1874-12-11 E2247 van der Leer, Adriana
    1875-02-23 E2443 Corstjens
    1875-09-23 E1974 Kraft, Maria
    1875-11-26 E0149 Duplessis, Damien
    1876-01-04 E0553 Beckers, Cornelis Hendrik
    1876-02-10 E0465 Grotaers, Arnold
    1876-04-09 E1434 Willems, Maria Margaretha
    1876-10-06 E1326 Jacobs, Maria Helena
    1876-11-25 E0695 van Eck, Willem Teunis
    1877-01-18 E1324 Jacobs, Jan Mathijs
    1877-04-11 E0422 Scholberg, Willem
    1877-10-17 E0823 Grotaers, Valérie Henriette
    1878-02-03 E0939 van der Leer, Maarten
    1878-04-19 E1322 Jacobs, Maria Petronella
    1878-06-14 E0900 van der Leer, Stijntje
    1878-06-25 E1685 Joosten, Maria Catharina
    1878-09-07 E0226 Bettonville, Catherina
    1879-02-21 E1328 Jacobs, Daniel Joseph
    1879-03-16 E1712 Timmermans, Gertrudis
    1879-06-13 E1368 Leenders, Petrus
    voor 1879-06-13 E1369 Ramakers, Anna Elisabeth
    1879-12-16 E0941 van der Leer, Margrietha Helena
    voor 1880-01-11 E1976 Kraft, Lambertus
    1880-01-15 E0902 van der Leer, Jan
    1880-01-19 E1977 Kraft, Lambertus
    1880-03-20 E0942 van der Leer, Sophia Adriana
    1880-05-02 E1601 Meulenberg, Johan Joseph
    1880-05-04 E0427 Grotaers, Henri
    1880-11-03 E1433 Koog, Fredrik
    1880-11-25 E2099 Simmermans, Jan
    1880-12-06 E0808 Grotaers, Valerie Philomène Marie Henriette
    1880-12-31 E0815 Grotaers, Hyacinthe Jean François
    voor 1881-09-26 E1881 van der Leer, Jan
    omstreeks 1882 E1223 Schiepers, Henricus
    voor 1882-07-12 E2324 Pennings, Lambertus
    1883-06-19 E0814 Grotaers, Elise Marie Cécile
    1883-09-20 E2450 Corstjens, Koenraad Hubert
    1884-09-07 E2328 Kraft, Maria
    1885-05-05 E1280 de Waard
    1885-08-17 E0554 Leenders, Maria Margaretha
    1885-12-12 E1714 Hendrikx, Mathijs
    1886-03-23 E1282 de Waard
    1886-04-26 E0482 Kraft, Lambertus
    1886-10-15 E1283 de Waard, Aagje
    1887-04-18 E0498 Spies, Theresia Hubertina
    1887-05-09 E2330 Kraft, Petrus
    1887-07-28 E1866 van der Leer, Teunis
    1889-01-04 E1871 van der Leer, Arie
    1889-06-16 E0985 van der Leer, Teunis
    1889-11-20 E1794 van der Leer, Jacob
    1890-04-10 E0782 Haanen, Hubert Gerard Joseph
    1890-04-12 E0419 van der Leer, Jaantje
    voor 1890-08-10 E1883 van der Leer, Adriana
    1890-08-12 E0481 Kraft, Thomas
    1891-09-10 E1851 Scholberg, Catherine
    1891-11-10 E1548 Offermans, Anna Hubertina
    1891-12-03 E0944 van Namen, Margaretha
    1892-04-04 E0755 Haanen, Johannes Mathias
    1892-09-26 E0437 Bats, Jeanne Marie
    1892-11-17 E1100 Hoozemans, Louis
    1893-12-26 E2424 Jacobs, Jan Mathias
    1894-08-14 E0241 Lemmens, Bartholomé Hubert
    1894-10-12 E1124 Schiepers, Elisabeth
    1895-09-25 E2371 Kraft, Barbara
    voor 1895-09-25 E2372 Beyleveld, Pieter
    1895-10-02 E0474 Grootaers, Josephine
    1895-10-07 E0307 Daemen, Paul Hubert
    1896-09-18 E0310 Daemen, Damien Hubert
    1896-10-22 E2250 Hordijk, Pietertje
    1897-06-06 E0460 Simmermans, Ida
    1897-07-21 E0130 Kraft, Andriesia Catharina
    1897-11-15 E0467 Grotaers, Jean Henri
    1898-02-14 E0152 Schiepers, Gertrude
    1898-05-06 E0818 Doms, Marie Elisabeth Catherine
    1900-02-18 E0822 Grotaers, Léopold Jean Louis
    1900-08-18 E0127 Kraft, Nicolaas
    1901-04-05 E2254 van der Leer, Aagje
    1901-04-11 E1289 de Waard, Adrianus
    1901-08-09 E0945 van der Leer, Adriana Sophia
    1901-10-09 E1089 Hoozemans, Maria Carolina Catrina
    1901-12-30 E0235 Wilhelmus, Lodewijk
    1902 E0471 Grotaers, Joseph Michel
    1903-01-20 E1319 Palant, Maria Anna
    1903-03-24 E1793 van der Leer, Maria
    1904-04-01 E2253 van der Leer, Jan
    1905-02-10 E2334 Kraft, Lambert
    1905-02-12 E0420 van der Leer, Jannigje
    1905-06-05 E0962 van der Leer, Willem
    1906-04-11 E2357 Kraft, Nicolaas
    1906-05-01 E0951 Smaal, Elizabeth
    1906-08-09 E1795 van der Leer, Janna Maria
    1907-03-21 E0920 de Wit, Pieternella Adriana
    voor 1907-03-21 E2255 de Wit, Arie
    1907-04-28 E2453 Hendrikx, Maria Catharina
    1907-08-21 E0122 Kraft, Maria
    1907-12-21 E2454 Corstjens, Everardus
    1908-08-15 E0120 Kraft, Andriesia Catharina Maria
    1909-01-21 E0510 van der Meulen, Johanna
    1909-09-21 E0118 Kraft, Hendrikus
    1910-01-10 E1090 Hoozemans, Pieter Franciscus Ludovicus
    1911-03-19 E1091 Hoozemans, Wilhelmina Apolonia
    1911-09-28 E0254 Jacobs, Johannes Mathias
    1912-01-26 E1320 Jacobs, Jan Mathijs
    1912-08-06 E0116 Kraft, Hendrikus
    1912-12-06 E2346 Kraft, Elisabeth
    1913-05-19 E0109 Lemmens, Maria
    1913-08-21 E0868 van der Leer, Jan
    1913-10-01 E0114 Kraft, Maria Hubertina
    1914-08-21 E0095 Grootaers, Maria Louisa
    1915-04-21 E0234 Koog, Anna Maria
    1918-01-16 E2252 van Wingerden, Elizabeth
    1918-04-09 E0896 Alleblas, Elizabeth Maartje
    1918-07-31 E0099 Duplessis, Catharina Maria
    1918-11-16 E0398 Alleblas, Adrianus Pieter
    1919-03-19 E0182 van der Leer, Teunis
    1919-03-23 E0927 van der Leer, Willem
    1919-09-02 E0111 Kraft, Maria Antoinette
    1920-01-15 E2373 Kraft, Maria Anna
    voor 1921-05-11 E2338 Caris, Catharina
    voor 1921-05-11 E2340 Rassin, Andreas
    1921-10-09 E0869 van der Leer, Heiltje
    1921-10-20 E0133 Kraft, Simon
    1922-01-31 E1126 Schiepers, Mathias Jacobus
    1922-04-29 E0871 van der Leer, Anthonia
    1923-04-13 E0872 van der Leer, Jan Leendert
    1924-01-20 E0063 Simmermans, Barbara
    1924-03-29 E1792 van der Leer, Otto
    1924-10-26 E0551 Scholberg, Hermanus
    1925-05-06 E0873 Los, Geertje
    1926-12-11 E0909 van der Leer, Aaltje
    1927-03-23 E0186 van Dalen, Petronella
    1927-07-22 E1245 van der Leer, Aart Arie
    1928-09-17 E0456 Simmermans, Johannes Jacobus
    voor 1928-09-28 E0072 Lemmens, Maria Hubertina
    1928-12-11 E2256 Dekker, Martijntje
    1929-06-06 E2257 van der Leer, Lodewijk
    1929-11-24 E2419 Jacobs, Jan
    1929-12-04 E0785 Hoozemans, Maria Catharina
    1930-09-16 E2356 Kraft, Louis
    1930-10-23 E0258 Corstjens, Maria Josephina
    voor 1933 E0911 van der Leer, Willem
    1933-10-31 E0910 van Wingerden, Pietertje
    1934-03-16 E2348 Kraft, Laurentius
    1935-03-24 E0892 Corvers, Jacobus
    1935-10-25 E0401 van der Leer, Aagje
    1936-06-09 E0033 Lemmens, Hermanus Hubertus
    1937-01-08 E0264 Smeets, Maria Hubertina
    1937-01-24 E0402 van der Leer, Teunis
    1938-12-08 E0512 Jacobs, Anna Maria
    1940-01-22 E2251 van der Leer, Maarten
    1940-05-10 E2086 Duplessis, Petrus
    voor 1940-05-10 E2087 Scholberg, Catharina
    1941-10-14 E2445 Corstjens, Gertrudis
    1944-12-10 E0891 Corvers, Pieter
    1945-09-18 E0060 Grotaers, Arnold Victor
    1945-12-12 E0062 Beckers, Maria Agnes
    1948-02-08 E0950 van der Leer, Willem
    1948-09-12 E0091 Grootaers, Johanna Maria Agnes
    1950-09-30 E0134 Kraft, Bernardus
    1950-12-06 E0275 Smeets, Maria Josephina Alexandrina Francisca Hubertina
    1951-02-15 E2263 Dewalque, Alexander
    1952-07-15 E0014 van der Leer, Jan Guillaume
    1954-04-05 E0078 Haanen, Maria Anna Josephina
    1955-03-23 E0136 Kraft, Martinus Mathijs
    1955-07-19 E0243 Lemmens, Martin Hubert
    1955-11-04 E2342 Kraft, Christianus
    1956-04-09 E0877 van der Leer, Daniël
    1957-02-11 E2265 Jacobs, Daniel Joseph
    1957-04-24 E1270 de Waard, Jacob
    1957-05-18 E0221 Bestebreurtje, Wouter
    1957-06-26 E0135 Kraft, Louis
    1958-01-28 E1331 Jacobs, Anna Maria Hubertina
    1958-08-21 E1271 Dubel, Maria Bastiaantje
    1959-07-08 E0886 van der Leer, Christina
    1961-04-20 E1333 Jacobs, Maria Elisabeth
    1961-10-20 E1336 Jacobs, Joseph
    1962-12-07 E0261 Jacobs, Jan Mathijs
    1963-02-02 E0792 Jansen, Martinus
    1963-09-18 E2452 Corstjens, Servaas
    1966-04-21 E0082 Duplessis, Guillaume Hubert
    1966-09-04 E0887 Arbach, Cornelia
    1969-04-06 E2397 van Vlodrop, Anny
    1969-04-23 E2481 Henssen, Maria Catharina Christina
    1970-06-24 E2441 Trautmann, Emma Ida Hubertina
    1970-10-03 E2343 Haupst, Maria Isabella
    1971-07-01 E0164 Lemmens, Johannes Hubertus
    1971-12-00 E0165 Wilhelmus, Catharina Hubertina
    1972-05-20 E2402 Diriks, Hendrikus
    1973-03-27 E0180 de Waard, Cornelis
    1973-05-26 E2403 Peeters, Hubertus Wilhelmus Andreas
    1975-06-08 E0987 Bestebreurtje, Pieter
    1976-01-24 E0789 Grootaers, Elisa
    1977-02-15 E2404 Grootaers, Maria Anna Leonie
    1978-08-13 E0201 van der Leer, Jan
    1982-03-28 E0797 Smids, Anna
    1983-01-04 E2261 Baars, Maria Catharina
    1984-03-21 E0800 Kraft, Willem
    1984-10-19 E0178 van der Leer, Stijntje Janna
    1985-04-29 E2412 Gerardu, Pol
    1985-06-06 E2414 Peeters, Vic
    1986-01-22 E2473 Jansen, Pauline
    1986-07-15 E2456 Thiery, Elisabeth
    1987-12-23 E0777 van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus
    1988-04-27 E0175 van der Leer, Hendrik
    1989-03-13 E2260 Hamelers, Henricus Petrus
    1989-12-22 E0050 Jacobs, Anna Maria
    1990-07-08 E0049 Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    1991-06-01 E2439 Jacobs, Johannes Hubertus
    1991-08-05 E0173 van der Leer, Elizabeth
    1991-11-06 E0277 Kraft, Maria Gertruda
    1992-10-10 E0799 van de Rostijne, Henri
    1993-10-25 E0793 Kraft, Anna Maria
    voor 1993-10-25 E1556 Minses, Johannes Frederik
    1993-11-29 E0167 Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus
    1994-01-14 E0788 Grootaers, Hendrikus Arnoldus
    1994-09-12 E2437 Snijders, Pieta
    1994-10-27 E2528 Duplessis, Paul
    voor 1994-10-27 E2529 Vijfeyken, Marie-Therese
    1994-11-17 E2401 Janssen, Jo
    1994-12-19 E0219 van der Leer, Cornelia
    1995-03-08 E2258 Duplessis, Maria Elisabetha
    voor 1995-03-08 E2259 Mengels, Hubert
    1995-09-17 E2418 Peeters, Coen
    1995-10-20 E2469 Habets, Laurens
    1996-04-06 E2410 Peeters, Mia
    1997-01-27 E2395 Fias, Pierre
    1998-11-17 E0166 Duplessis, Marie Catherine
    1999-10-15 E0010 Duplessis, Josephine Alexandrine
    2000-05-26 E0855 de Lange, Jannigje
    2001-06-15 E0163 Kraft, Maria Catharina
    2002-11-16 E2471 Habets, Martin
    2003-05-31 E2416 Peeters, Jeanny
    2004-06-04 E0007 van der Leer, Leendert
    2005-12-09 E0850 van der Leer, Jan Pieter
    2006-04-23 E2435 Jacobs, Gerrit
    2007-10-09 E0795 Minses, Sjeng
    2009-01-05 E0274 Kraft, Maria Isabella
    2009-03-14 E2399 Grotaers, Victor
    2009-10-10 E2408 Gorissen, Annie
    2011-07-07 E0852 van Marion, Maria
    2015-01-23 E2406 Peeters, Piet
    2017-09-30 E1753 Jamin, Margriet
D Deportation 1944-11-18 E0858 van der Leer, Jan Pieter
    1944-11-18 E0859 van der Leer, Maarten
D Divorce 1869-01-04 E1623 van Wingerden, Jan Slieker, Gijsberta
    1933-05-09 E1247 van der Plas, Cornelis van der Leer, Heiltje
H Honorific 1964-10-13 E0857 van der Leer, Hendrik de Lange, Jannigje
M Marriage 1648-07-13 E2071 Ariens van der Leer, Pieter Hendriks, Barber
    1684-05-21 E2084 Pietersz van der Leer, Leendert Hermans Wijngaerden, Pleuntje
    1698-11-02 E1252 Pieterz van der Leer, Ari Jans Molenaar, Marij
    1702-11-30 E2235 Geenen, Wulhelmus Tobben, Maximiliana
    1706-03-28 E1253 Janszn Oudijn, Cornelis Jans Molenaar, Marij
    1715-11-04 E1826 Duplessis, Everard Bouchtay, Marie Catharine
    1715-11-06 E1828 Duplessis, Everard Bouchtay, Marie Catharine
    1716-05-10 E1946 Goessens, Arnoldus Cremers, Margareta
    na 1716-05-10 E1947 Dohmen, Theodorus Cremers, Margareta
    1716-09-27 E2171 Wagemans, Bernard Verlinden, Catharina
    1724-08-30 E2200 Maessen, Simon Timmermans, Clara
    1733-02-15 E2204 Willems, Gerardus Timmermans, Clara
    1735-05-01 E2300 Wijers, Arnold Jans, Maria
    1735-11-05 E2280 Franssen, Wilhelmus Bredenraedt, Maria Mechtilde
    1736-12-11 E2234 Janssen, Joannes Nijsten, Joanna
    1739-04-22 E2236 Kleinjans, Matthai Diebets, Maria
    1740-09-17 E1600 Schepers, Hendrik Schils, Maria Getruid
    1741-01-21 E2465 Neven, Leonard Tans, Margaret
    1743-01-17 E2163 Geenen, Theodorus Verhaegh, Petronella
    1743-01-22 E1675 van Nuijs, Christianus Smeits, Maria Agnes
    1744-03-15 E2049 Baars, Cornelis van Dijk, Anna
    1745-04-25 E2285 Thomassen, Joannes Donners, Agatha
    1745-07-01 E2159 Geenen, Theodorus Wagemans, Gertrudis
    1746-09-18 E1654 Palant, Joseph Schepers, Anne Margerite
    1748-09-25 E1479 Sturmans, Antonius Goessens, Helena
    1749-02-10 E1194 Kengen, Joannes Damoison, Marguaritha
    1751-08-22 E1033 Jacobs, Jacobus Scheepers, Maria Helena
    1752-10-30 E2124 Willems, Ferdinand Peters, Catharine
    1754-03-21 E0658 Pietersz van der Leer, Maarten Teunisdr Vliegenthart, Aagje
    1754-05-01 E2172 Joosten, Joannes Janssen, Margareta
    1754-06-18 E1841 Duplessis, Joannes Moors, Mechtildis
    1755-11-16 E2518 Daemen, Adamus Cilissen, Ida
    1757-05-08 E2050 Baars, Cornelis van der Hoeve, Heiltje
    1759-01-28 E1920 Dohmen, Joannes Voncken, Maria Agnes
    1760-02-03 E1937 Dohmen, Mathijs Eemen, Agnes
    1760-09-01 E2291 Paes, Jakobus Daemen, Marie Sebille
    1761-10-13 E0663 Pietersz van der Leer, Maarten Karpensteijn, Lijstbeth
    1762-04-25 E2024 Hosemans, Jacobus Bruggemans, Helena
    1762-05-02 E2028 Hosemans, Jacobus Bruggemans, Helena
    1764-01-21 E0824 Grotaers, Henricus Hermans, Marie Agnes
    1764-02-28 E2321 Housmans, Joannes Gerets, Anna
    1764-10-14 E1374 Breuls, Egbertus Creemers, Anna
    1765-01-29 E1375 Leenders, Henricus Peters, Catharina
    1769-10-08 E1585 Wetzels, Gerard Vijgen, Maria Margaritha
    1770-01-07 E1703 Corstjens, Wilhelmus Timmermans, Elisabeth
    1771-11-17 E2002 Oorbandt, Winand van der Straeten, Marie
    1772-01-13 E2141 Geenen, Bernardus Hilkens, Clara
    1773-12-02 E1726 Bettonville, Petrus Vrijens, Maria
    1774-04-17 E1700 Corstjens, Wilhelmus Rutten, Barbara
    1775-04-26 E2296 Crijns, Nicola Berghans, Catherine
    1775-10-11 E2274 Franssen, Severin Thomassen, Maria Elisabeth
    1776-01-09 E2223 Janssen, Mathewis Kleinjans, Maria Sebil
    1776-06-03 E0847 Duplessis, Everard Neven, Francoise
    1776-10-20 E1519 Ramakers, Godefridus ter Haegh, Sibilla
    1777-11-03 E2493 Bettonville, Nicolaus Daemen, Christina
    1777-11-23 E1741 Hennus, Damiane Mengels, Catherine
    1778-10-13 E1342 Jacobs, Bartholomeus Wijers, Maria Agnes
    1782-06-30 E1805 Willemsz van Eck, Anthonij van Ammelroy, Johanna
    1782-07-30 E1667 van Nuijs, Henricus Broerens, Maria Catharina
    1784-11-14 E1184 Gulikers, Dionisius Wouters, Maria Catharina
    1785-02-06 E0607 Lemmens, Joannes Petrus Kengen, Joanna Maria
    1786-07-25 E1475 Housmans, Joannes Antonius Palmen, Maria Helena
    1787-09-09 E1560 Job, Jacobus Petrus Dops, Maria Anna
    1789-01-13 E1476 Dohmen, Christianus Josephus Sturmans, Petronilla
    1790-01-19 E1716 Hendrikx, Joannes Creemers, Joanna
    1790-01-19 E1717 Hendrikx, Joannes Creemers, Joanna
    1791-01-11 E1454 Stevelmans, Jan Severin Dohmen, Maria Catharina
    1791-03-20 E1807 Dwarswaard, Jan Boers, Pieternella
    1792-02-14 E1711 Joosten, Christiaan Didacus Geenen, Maximiliana Agnes
    1792-02-14 E2140 Joosten, Christiaan Didacus Geenen, Maximiliana Agnes Geenen, Eleonora
    1793-01-20 E2011 Hosemans, Wilhelmus Bens, Anna Maria
    1798-09-01 E0446 Grootaerts, Joannes Francken, Anna
    1798-10-31 E1021 Jacobs, Jan Hendrik Ruijpers, Anna Elisabeth
    1799-04-14 E1693 Corstjens, Andreas Corstjens, Martina
    1800-01-30 E2116 Willems, Paul Ruijters, Marie Anne
    1800-02-19 E1582 Quaedvlieg, Hubert Joseph Wetzels, Sibille Judit
    1800-04-30 E2525 Geurts, Hermanus Swildes, Maria
    1802-04-30 E2158 Geenen, Bernardus Gijsen, Agnes
    1803-05-20 E2273 Paes, Christiaan Franssen, Maria Mechtildes
    1803-05-26 E0997 Wilhelmus, Johan Stael, Marie
    1803-05-31 E1002 Wilhelmus, Johan Stael, Marie
    1804-04-14 E2018 Voeten, Cornelis Bens, Anna Maria
    1804-05-13 E2292 Beckers, Petrus Crijns, Mechtildis
    1804-05-27 E1491 Beckers, Petrus Crijns, Mechtildis
    1804-06-28 E2054 Grotars, Arnold Evermar Portugaels, Maria Agnes Grootaerts, Joannes Grotarts, Hubert
    1805-11-28 E0279 Duplessis, Leonard Hennus, Maria
    1806-02-09 E1220 Schiepers, Jean Bettonville, Catherina
    1807-09-10 E0495 Kraft, Jean Nicolas Oorbandt, Joanna
    1808-02-27 E1050 Jalhay, Matheus Hofkens, Joanna
    1809-10-09 E1216 Lemmens, Joannes Jacobs, Marie Helene
    1811-03-11 E0963 Teunisz van der Leer, Otto Bastiaansdr van der Stoep, Johanna
    1812-02-03 E1512 Ramakers, Willem Wijshof, Anne Mechtilde
    1812-02-04 E1513 Ramakers, Willem Wijshof, Anne Mechtilde
    1812-05-20 E2585 Bijkerk, Teunis van Ammelrooij, Cornelia
    1813-02-06 E2059 Grootaerts, Joannes Hendrix, Marie Agnes
    1813-05-10 E0761 Haanen, Nicolaas Janssen, Maria Anna
    1813-06-03 E0624 Vlasblom, Pieter van der Leer, Maria
    1813-10-02 E0763 Meulenberg, Johan Joseph Schepers, Maria Josepha
    1814-04-29 E1402 de Pijper, Arij Poldervaart, Lijsebeth
    1814-04-30 E1340 Jacobs, Leonardus Stevelmans, Maria Elisabeth
    1814-09-29 E2000 Oorbandt, Nicolas Joha, Marie Anne
    1814-10-22 E2549 van Wingerden, Gijsbert Dwarswaard, Elisabeth
    1815-11-20 E1649 Palant, Joannes Nicolaas Scheuvens, Maria Agnes
    1815-12-23 E1812 Valk, Leendert van Dalen, Elisabeth
    1815-12-23 E2561 Valk, Leendert van Dalen, Elisabeth
    1816-02-08 E1212 Steps, Jean Gerard Lemmens, Maria Judith
    1816-11-16 E0649 van 't Zelfde, Jan van der Leer, Aagje
    1818-04-21 E1037 Coolen, Wilhelmus Reiff, Maria Catharina
    1818-10-15 E1409 Poldervaart, Jacob van Vliet, Lena
    1818-11-02 E0200 van der Leer, Maarten van der Graaf, Adriana
    1819-01-07 E0585 Lemmens, Bartholomeus Clerx, Joanna Catharina
    1819-03-05 E2550 de Waard, Leendert Baars, Adriana
    1819-04-30 E1415 Poldervaart, Pleun van Koeverden, Johanna
    1819-05-03 E0566 Koog, Fredrik Willems, Maria Margaretha
    1819-06-19 E1465 Dohmen, Joannes Antonius Housmans, Anna Elisabeth
    1819-09-22 E1080 Haubman, Bartholomeus Nicolaas Haenen, Maria Catharina
    1821-01-13 E2539 van Eck, Barent Niggerman, Maria
    1821-08-16 E0544 Offermans, Joannes Wilhelmus Job, Ida
    1822-02-01 E1639 van Nuijs, Joannes Henricus Housmans, Maria Anna
    1822-07-10 E2541 van Eck, Barent van Wingerden, Josina
    1823-02-06 E0432 Simmermans, Jan Willems, Maria Gertrudis
    1823-02-08 E0843 Dolmans, Pieter Duplessis, Cornelia
    1823-05-31 E1420 Hoogenboom, Arij Poldervaart, Maria
    1823-06-12 E2215 Chasterie, Joannes Jalhay, Anne Judith
    1823-10-25 E2107 Rijnders, Johan Laurens Willems, Maria Catharina
    1824-03-12 E0771 Corporaal, Cornelis van Dalen, Neeltje
    1824-10-02 E1428 Joriszoon Poldervaart, Willem Lievaart, Aaltje
    1825-05-20 E1817 Zoutewelle, Jan van Dalen, Adriana
    1826-05-13 E0772 van Dalen, Anthonie Stam, Marigje
    1826-11-23 E2094 Cimmermans, Henricus Andreas Massard, Maria Elisabeth
    1827-04-26 E1176 Sassen, Johannes Jacobus Gulikers, Ursula
    1828-04-26 E0371 van Dalen, Arie de Bondt, Adriana
    1829-04-25 E0838 Duplessis, Pieter Meertens, Eva
    1830-03-27 E1797 Schorteldoek, Huig Dwarswaard, Elisabeth
    1831-07-27 E0436 Grotaers, Henri Bats, Jeanne Marie
    1833-05-06 E2010 Hoozemans, Henricus Jacobus Adriaansen, Maria Catharina
    1833-07-04 E1801 Dwarswaard, Johannes Dans, Lauwrensje
    1834-04-10 E0681 Verhoeven, Pieter Matthijs van Eck, Johanna
    1834-08-23 E1129 de Bondt, Cornelis van Dalen, Neeltje
    1836-07-21 E2379 Craft, Christiaan Vrijdenberger, Barbara
    1836-10-05 E1488 Beckers, Peter Mathijs Paes, Maria Sybilla
    1836-10-05 E2266 Beckers, Peter Mathijs Paes, Maria Sybilla
    1836-12-01 E1123 Haine, Joseph Schiepers, Elisabeth
    1837-05-22 E0684 de Waard, Leendert van Eck, Anthonia
    1837-06-20 E1231 van Wingerden, Klijs Veen, Stijntje
    1838-05-10 E1989 Hofman, Joannes Hubertus Kraft, Anna Catharina Hubertina
    1838-06-13 E1057 Poldervaart, Joris Jalhay, Maria
    1838-06-21 E2381 Kraft, Nicolas Lekens, Anna
    1838-07-07 E1686 Corstjens, Jan Joosten, Maria Catharina
    1838-09-28 E0366 van Wingerden, Arie Bijkerk, Pietertje
    1838-12-31 E1615 van der Burg, Leendert van Wingerden, Pietertje
    1839-04-17 E1445 Jacobs, Jan Mathias Dohmen, Maria Petronella
    1839-05-30 E0489 Kraft, Lambertus Spies, Theresia Hubertina
    1840-03-21 E2560 Vogel Los, Leendert Valk, Geertje
    1840-06-18 E1061 Leenders, Petrus Ramakers, Anna Elisabeth
    1842-02-18 E0977 van Soest, Jan van der Leer, Annetje
    1842-10-19 E0754 Coox, Willem Haanen, Maria Catharina
    1843-01-20 E0667 den Hollander, Arie van Eck, Aagje
    1843-02-02 E0508 Wilhelmus, Willem Coolen, Maria Josepha
    1843-07-27 E1117 Schiepers, Walterus Nijst, Gertrudis
    1843-11-26 E0979 van der Leer, Teunis Verheij, Magdalena
    1844-06-14 E1618 van Wingerden, Klaas de Klerk, Maaijke
    1844-09-19 E2221 Jalhay, Matheus Louwet, Maria Catharina
    1845-04-29 E0356 van Wingerden, Jan de Waard, Aaltje
    1845-06-28 E0411 van Eck, Jan van der Leer, Jannigje
    1845-07-05 E1155 de Waard, Leendert van Dalen, Willempje
    1845-11-24 E0403 Smeets, Leonard Beeghs, Elisabeth
    1846-05-02 E1159 de Waard, Adrianus Bezemer, Elisabeth
    1846-05-07 E0199 van der Leer, Teunis van Eck, Stijntje
    1847-02-10 E0153 Duplessis, Damien Schiepers, Gertrude
    1848-05-18 E0561 Koog, Petrus Leonardus van der Meulen, Johanna van der Meulen, Benedictus Grien, Maria
    1848-10-02 E0749 Vermeeren, Petrus Haanen, Johanna Maria
    1849-07-03 E1171 Janssen, Hermanus Hubertus Gulikers, Barbara
    1850-01-14 E1625 Palant, Daniel Joseph van Nuijs, Maria Helena
    1850-04-04 E1852 Scholberg, Willem Cilissen, Eva
    1850-04-06 E0245 Lemmens, Johannes Hubertus Walthoff, Christina
    1850-07-04 E1290 de Waard, Jan 't Hart, Aagje
    1850-12-20 E0414 van Noort, Leendert van der Leer, Jaantje
    1850-12-24 E0670 van Eck, Antonie Baan, Geertje
    1851-05-01 E1015 Jacobs, Willem Gulikers, Maria Elisabeth
    1851-09-02 E0533 Haanen, Johannes Mathias Meulenberg, Anna Maria Jospeh
    1851-11-07 E0673 van Eck, Willem van Noort, Pietertje
    1852-05-07 E0416 van der Leer, Teunis Hordijk, Pietertje
    1852-05-13 E0676 van Eck, Barend Kranendonk, Adriaantje
    1853-02-24 E0981 Koolen, Pieter van der Leer, Bastiaantje Elizabeth
    1853-09-22 E0678 van Eck, Antonie Koonings, Elizabeth
    1854-08-19 E1161 van Namen, Anthonij de Waard, Heiltje
    1857-05-13 E1101 Hoozemans, Louis Jacobs, Ida
    1858-02-25 E1135 van Dalen, Willem de Rijken, Josina
    1859-11-02 E0475 Kraft, Thomas Poldervaart, Catharina Adresia
    1860-08-01 E0540 Hoozemans, Willem Hubertus Offermans, Anna Hubertina
    1860-08-16 E0418 Valk, Willem Gerrit van der Leer, Jaantje
    1861-03-28 E1620 van Wingerden, Jan Slieker, Gijsberta
    1863-08-19 E2365 Beyleveld, Pieter Kraft, Barbara
    1864-05-12 E1138 de Bondt, Adrianus van Dalen, Bastiaantje
    1864-12-29 E0362 van Dalen, Hendrik van Wingerden, Cornelia
    1865-03-04 E1141 van Dalen, Adrianus Stolk, Maaike
    1865-05-26 E0926 van der Leer, Willem van Namen, Margaretha
    1865-09-10 E1093 Jonas, Pieter Hoozemans, Maria Paulina
    1867-02-15 E1144 Bijkerk, Jan van Dalen, Aagje
    1868-04-17 E1780 Lengkeek, Gerrit van der Leer, Janna Maria
    1868-05-19 E1192 Waldhof, Renerus Martens, Elisabeth
    1868-06-27 E0801 Bodson, Jean François Joseph Hyacinthe Grotaers, Philomène
    1868-06-27 E0803 Grotaers, Jean Henri Doms, Marie Elisabeth Catherine
    1869-02-03 E2369 de Korver, Willem Johannes Kraft, Helena
    1869-02-25 E1622 van Wingerden, Jan Kool, Hermina
    1869-02-27 E1147 van Dalen, Arie Verweij, Geertrui
    1869-10-05 E0555 Beckers, Cornelis Hendrik Leenders, Maria Margaretha
    1870-05-20 E0190 van der Leer, Maarten van Wingerden, Elizabeth van Wingerden, Klaas de Waard, Adrianus van Eck, Antonie van der Leer, Willem
    1870-05-25 E1094 Plattner, Judocus Josephus Hoozemans, Wilhelmina Apolonia
    1870-06-25 E0813 Grotaers, Joseph Michel Vroonen, Anna Marie Elisabeth
    1871-04-13 E0514 Smeets, Johannes Henricus Jacobs, Anna Maria
    1871-11-29 E0227 Wilhelmus, Lodewijk Koog, Anna Maria
    1871-12-20 E2359 Kraft, Nicolaas Sonneville, Maria Anna
    1872-02-23 E1150 van Dalen, Pieter van Bezooijen, Maria
    1873-09-13 E0425 Grotaers, Arnold Simmermans, Barbara
    1873-09-16 E0452 Grotaers, Arnold Simmermans, Barbara
    1873-11-05 E0611 Jacobs, Jan Mathijs Palant, Maria Anna
    1874-05-06 E1782 van der Leer, Otto Schaberg, Maria Elizabeth
    1874-07-25 E0614 Corstjens, Everardus Hendrikx, Maria Catharina
    1875-01-27 E0709 Los, Daniel van Eck, Geertje Jannegje
    1875-04-28 E2362 Haesen, Henricus Hubertus Kraft, Maria Anna
    1876-12-21 E1272 de Waard, Pieter van Deursen, Jacoba
    1877-02-28 E0621 van der Leer, Willem van Wingerden, Pietertje
    1877-09-12 E1084 Stock, Jean Hoozemans, Maria Carolina Catrina
    1878-04-25 E1784 van den Berg, Pieter van der Leer, Maria
    1880-11-19 E1787 van der Leer, Jacob Salie, Grietje
    1881-06-16 E1786 Klootwijk, Cornelis van der Leer, Pleuntje
    1882-07-12 E2323 Kraft, Lambert Koch, Maria
    voor 1882-07-12 E2325 Pennings, Lambertus Koch, Maria
    1882-10-26 E0914 van Wingerden, Leendert van der Leer, Aagje
    1884-06-11 E1088 Hoozemans, Pieter Franciscus Ludovicus Goossens, Helena Antonia
    1884-11-28 E0318 Duplessis, Petrus Scholberg, Catharina
    1886-02-25 E0917 van der Leer, Lodewijk de Wit, Pieternella Adriana
    1886-12-31 E0525 Haanen, Hubert Gerard Joseph Hoozemans, Maria Catharina
    1889-09-14 E0242 Lemmens, Bartholomé Hubert Vroonen, Marie Elisabeth
    1890-03-20 E1789 Verschoor, Cornelis van der Leer, Maria
    1891-06-10 E0504 Jaillet, Mathijs Poldervaart, Catharina Adresia
    1892-07-12 E0820 Calberg, Joseph Adolphe Désiré Grotaers, Constance Elisabeth Marie
    1893-05-18 E0376 van den Hout, Jan van der Leer, Stijntje
    1893-10-21 E0303 Daemen, Nicolas Hubert Duplessis, Marie
    1895-04-18 E0377 van der Leer, Teunis Los, Geertje
    1896-04-14 E0819 Grotaers, Michel Joseph Mouton, Florence Christine Joséphine
    1896-12-23 E0132 Kraft, Bernardus Wilhelmus, Catharina Hubertina
    1899-04-05 E0267 Raadschilders, Leonardus Henricus Carolus Beckers, Maria Joanna
    1900-01-02 E0058 Grotaers, Arnold Victor Beckers, Maria Agnes
    1902-04-11 E2491 Jacobs, Jan Mathijs Corstjens, Maria Josephina
    1903-04-22 E2333 Kraft, Lambertus Caris, Catharina
    1903-10-08 E0139 van der Leer, Jan van Dalen, Petronella
    1903-12-10 E0947 van der Leer, Willem Smaal, Elizabeth
    1905-03-23 E0380 Dekker, Klaas van der Leer, Pietertje
    1905-05-25 E0904 Erkens, Hermanus van der Leer, Stijntje
    1905-11-02 E1269 de Waard, Jacob Dubel, Maria Bastiaantje
    1906-07-19 E0383 Stolk, Adrianus van der Leer, Aagje
    1906-12-13 E0949 van der Leer, Willem Advokaat, Lijntje
    1907-05-16 E0386 van der Plas, Cornelis van der Leer, Heiltje
    1907-10-12 E0035 Lemmens, Hermanus Hubertus Smeets, Maria Josephina Alexandrina Francisca Hubertina
    1910-03-03 E2336 Kraft, Christianus Haupst, Maria Isabella
    1910-04-28 E0389 Alleblas, Adrianus Pieter van der Leer, Elizabeth
    1911-04-21 E0107 Duplessis, Guillaume Hubert Haanen, Maria Anna Josephina
    1911-05-11 E0392 van der Leer, Leendert Arbach, Cornelia
    1913-03-20 E0395 Corvers, Pieter van der Leer, Adriana
    1914-06-12 E0272 Gilson, Jean Marie Haanen, Maria Ida Josephina
    1915-04-01 E0919 van der Leer, Lodewijk Dekker, Martijntje
    1919-06-05 E0907 van der Leer, Maarten Soeteman, Neeltje
    1920-12-22 E0524 Kraft, Martinus Mathijs Lenaerts, Hubertina
    1921-10-19 E0523 Kraft, Willem op den Camp, Anna Maria Elisa
    1921-11-10 E0397 den Breeker, Cornelis Albertus van der Leer, Elizabeth
    1925-03-18 E0522 Dols, Johannes Mathijs Kraft, Maria Gertruda
    1925-11-04 E0400 van der Leer, Teunis Tuitel, Cornelia
    1925-11-12 E0876 van der Leer, Daniël van der Linden, Willempje Maria
    1927-08-10 E1348 Jansen, Martinus Grootaers, Elisa Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    1927-12-07 E0521 Minses, Johannes Frederik Kraft, Anna Maria
    1928-09-29 E0068 van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus Grootaers, Johanna Maria Agnes
    1929-09-28 E1345 Peeters, Hubertus Wilhelmus Andreas Grootaers, Maria Anna Leonie
    1929-10-16 E0331 van der Leer, Jan Baars, Maria Catharina
    1930-05-31 E0041 Grootaers, Victor Joseph Leonardus Jacobs, Anna Maria
    1930-08-05 E0853 Bestebreurtje, Pieter van der Leer, Cornelia
    1930-09-24 E0140 van der Leer, Maarten van Aken, Martina Arina
    1931-02-11 E0263 Jacobs, Jan Mathijs Smeets, Maria Hubertina
    1931-05-13 E0022 Lemmens, Johannes Hubertus Kraft, Maria Catharina Kraft, Willem
    1931-10-21 E0143 de Waard, Cornelis van der Leer, Stijntje Janna
    1931-10-23 E2477 Jacobs, Jozef Karl Henssen, Maria Catharina Christina
    1932-07-22 E0106 Hamelers, Henricus Petrus Duplessis, Marie Catherine
    1933-05-20 E1352 Diriks, Hendrikus Grootaers, Maria Johanna
    1935-05-22 E0144 van der Leer, Hendrik de Lange, Jannigje
    1937-03-24 E0520 Pieters, Casper Kraft, Maria Isabella
    1940-01-30 E2476 Jacobs, Johannes Hubertus Trautmann, Emma Ida Hubertina
    1943-03-12 E0012 van der Leer, Leendert Duplessis, Josephine Alexandrine
M Marriage Banns 1648-06-06 E2081 Ariens van der Leer, Pieter Hendriks, Barber
    1746-09-03 E1652 Palant, Joseph Schepers, Anne Margerite
    1751-07-10 E1035 Jacobs, Jacobus Scheepers, Maria Helena
    1757-04-15 E2051 Baars, Cornelis van der Hoeve, Heiltje
    1761-09-27 E0662 Pietersz van der Leer, Maarten Karpensteijn, Lijstbeth
    1762-04-10 E2027 Hosemans, Jacobus Bruggemans, Helena
    1776-05-12 E0848 Duplessis, Everard Neven, Francoise
    1782-06-14 E1806 Willemsz van Eck, Anthonij van Ammelroy, Johanna
    1791-03-04 E1808 Dwarswaard, Jan Boers, Pieternella
    1811-02-22 E0648 Teunisz van der Leer, Otto Bastiaansdr van der Stoep, Johanna
    1818-03-29 E1610 Coolen, Wilhelmus Reiff, Maria Catharina
    1818-04-05 E1611 Coolen, Wilhelmus Reiff, Maria Catharina
    1821-08-05 E1551 Offermans, Joannes Wilhelmus Job, Ida
    1821-08-12 E1552 Offermans, Joannes Wilhelmus Job, Ida
    1829-04-12 E1244 Duplessis, Pieter Meertens, Eva
    1829-04-19 E1243 Duplessis, Pieter Meertens, Eva
    1843-01-22 E1009 Wilhelmus, Willem Coolen, Maria Josepha
    1843-01-29 E1010 Wilhelmus, Willem Coolen, Maria Josepha
    1848-09-14 E0757 Vermeeren, Petrus Haanen, Johanna Maria
    1848-09-16 E0756 Vermeeren, Petrus Haanen, Johanna Maria
    1850-03-24 E2046 Scholberg, Willem Cilissen, Eva
    1850-03-31 E2047 Scholberg, Willem Cilissen, Eva
    1870-05-06 E0711 van der Leer, Maarten van Wingerden, Elizabeth
    1871-04-01 E0517 Smeets, Johannes Henricus Jacobs, Anna Maria
    1871-04-02 E0518 Smeets, Johannes Henricus Jacobs, Anna Maria
    1871-04-09 E0519 Smeets, Johannes Henricus Jacobs, Anna Maria
    1880-11-05 E1888 van der Leer, Jacob Salie, Grietje
M Military Service E1891 van der Leer, Pieter
    E2489 Walthoff, Renerus
    tussen 1810 en 1814 E1233 Veen, Cornelis
    1820-01-01 E2020 Hoozemans, Henricus Jacobus
    1838-08-30 E0717 van Wingerden, Arie
    1840 E2490 Lemmens, Johannes Hubertus
    1853 E0725 van Dalen, Hendrik
    1865-10-08 E0727 Hoozemans, Willem Hubertus
    1866-05-03 E0714 van der Leer, Maarten
    1875-05-11 E0726 Haanen, Hubert Gerard Joseph
O Occupation E0249 Walthoff, Christina
    E0352 van der Leer, Maarten
    E0438 Grotaers, Henri
    E0439 Bats, Cornelis
    E0449 Grootaerts, Joannes
    E0451 Simmermans, Jan
    E0687 van Eck, Willem
    E0688 van Eck, Barend
    E0689 van Eck, Antonie
    E0776 van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus
    E0783 Haanen, Hubert Gerard Joseph
    E0784 Haanen, Hubert Gerard Joseph
    E1042 Reiff, Maria Catharina
    E1267 de Waard, Jacob
    E1302 Grotaers, Pierre Constand Louis
    E1313 Coles, Gordon Henry Clements
    E1344 Peeters, Hubertus Wilhelmus Andreas
    E1346 Peeters, Petrus Hubertus
    E1347 Jansen, Martinus
    E1349 Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    E1353 Diriks, Hendrikus
    E1562 Job, Jacobus Petrus
    E2052 Grotars, Arnold Evermar
    1715-11-04 E1827 Duplessis, Everard
    1776-10-20 E1520 Ramakers, Godefridus
    1798-10-31 E1022 Jacobs, Jan Hendrik
    1798-10-31 E1023 Ruijpers, Willem
    1799-10-24 E1355 Leenders, Tossanus
    1800-01-30 E2114 Willems, Paul
    1800-02-19 E1581 Quaedvlieg, Hubert Joseph
    1803-05-26 E0998 Wilhelmus, Johan
    1803-05-26 E0999 Stael, Marie
    1803-05-26 E1000 Ettinger, Marie
    1803-05-26 E1001 Wilhelmus, Wilhelm
    1805-01-27 E1494 Beckers, Petrus
    1805-11-28 E0282 Duplessis, Everard
    1807-09-10 E0491 Kraft, Jean Nicolas
    1807-09-10 E0493 Oorbandt, Joanna
    1807-09-10 E0494 van der Straeten, Marie Gertrude
    1807-09-10 E0496 Oorbandt, Winand
    1808-02-27 E1052 Jalhay, Matheus
    1808-02-27 E1054 Jalhay, Renier
    1808-02-27 E1055 Hofkens, Joanna
    1808-02-27 E1056 La Haije, Sophie
    1809-10-09 E1217 Jacobs, Corneille
    1809-10-09 E1218 Canisius, Megtilde
    1812-02-03 E1509 Ramakers, Willem
    1812-02-03 E1511 Wijshof, Anne Mechtilde
    1812-02-03 E1514 Ramakers, Godefridus
    1812-02-03 E1518 Jeurissen, Maria Catharina
    1812-11-13 E1060 Poldervaart, Andries
    1813-06-16 E0722 Bijkerk, Teunis
    1813-06-16 E0723 Bijkerk, Jacob
    1813-09-13 E1366 Leenders, Tossanus
    1813-10-02 E0766 Meulenberg, Johan Joseph
    1814-04-29 E1398 Poldervaart, Lijsebeth
    1814-04-29 E1401 de Pijper, Arij
    1814-09-29 E1997 Oorbandt, Nicolas
    1814-09-29 E1999 Joha, Marie Anne
    1814-11-12 E1524 Lemmens, Joannes Petrus
    1815-06-05 E1383 Poldervaart, Andries
    1816-02-08 E1213 Kengen, Joanna Maria
    1816-02-08 E1214 Steps, Gerard
    1817-04-24 E0760 Vermeeren, Hendrik
    1818-03-05 E1385 Poldervaart, Andries
    1818-04-21 E1040 Coolen, Wilhelmus
    1818-04-21 E1043 Coolen, Pieter
    1818-04-21 E1044 Reiff, Christaan
    1818-10-15 E1405 Poldervaart, Jacob
    1818-10-15 E1408 van Vliet, Lena
    1819-01-07 E0587 Lemmens, Bartholomeus
    1819-01-07 E0589 Kengen, Joanna Maria
    1819-04-30 E1412 Poldervaart, Pleun
    1819-04-30