Marriage Banns

Date 1871-04-09
Place Itteren

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1871-04-09
   • Page: 12.048 - HA - afkondiging - Johannes Henricus Smeets - Anna Maria Jacobs - 1871-04-09
   • 12.048 - scan 235 - HA - afkondiging - Johannes Henricus Smeets - Anna Maria Jacobs - 1871-04-09
   • Transcript:

    In het jaar achttien honderd een en zeventig, Zondag den negenden
    April, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
    Stand der gemeente Itteren Hertogdom Limburg,
    voor het Gemeente-huis, ten elf ure, des morgens, doen afkondigen, voor de
    tweede maal, dat bij ons verschenene en
    aangifte gedaan is van het voornemen, om met elkanderen een wttig huwelijk aan te
    gaan, door Johannes Henricus Smeets van beroep
    mandemaker oud vier en twintig jaren wonen
    de te Itteren meerderjarige zoon van Leonard Smeets
    en van Elisabeth Beeghs, landbouwers wonende
    te Itteren, te eenre; En Anna Maria Jacobs
    zonder beroep oud achtien jaren wonende
    te Itteren, minderjarige dochter van Willem
    Jacobs overleden en van Maria Elisabeth
    Gulikers zijne echtegenoote zonder beroep, wo
    nende te Itteren, ter andere zijde.

    Welke afkondiging, duidelijk en verstaanbaar afgelezen zijnde, terstond is aange-
    plakt voor de deur van het Gemeente-huis. Waarvan deze akte is opgemaakt.