Marriage Banns

Date 1871-04-02
Place Itteren

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1871-04-02
   • Page: 12.048 - HA - afkondiging - Johannes Henricus Smeets - Anna Maria Jacobs - 1871-04-02
   • 12.048 - scan 234 - HA - afkondiging - Johannes Henricus Smeets - Anna Maria Jacobs - 1871-04-02
   • Transcript:

    In het jaar achtien honderd een en zevetig, Zondag den tweeden April
    hebben wij Ambtenaar van den Burgelijken
    Stand der gemeente Itteren Hertogdom Limburg,
    voor het Gemeente-huis, ten elf ure, des morgens, doen afkondigen, voor de
    eerste maal, dat bij ons verschenen en
    aangifte gedaan is van het voornemen, om met elkanderen een wettig huwelijk aan te
    gaan, door Johannes Henricus Smeets van beroep man-
    demaker oud vier en twintig jaren wonende te Itteren
    meerderjarige zoon van Leonard Smeets en van
    Elisabeth Beeghs landbouwers wonende te itteren
    ter eenre; En Anna Maria Jacobs zonder beroep
    oud achtien jaren wonende te Itteren, minderjarige
    dochter van Willem Jacobs overleden en
    van Maria Elisabeth Gulikers zijne echtgenoote
    zonder beroep, wonende te Itteren, ter andere
    zijde.

    Welke afkondiging, duidelijk en verstaanbaar afgelezen zijnde, terstond is aage-
    plakt voor de deur van het Gemeente-huis. Waarvan deze akte is opgemaakt.