Family of Hamelers, Hendricus Hubertus and Florens, Cornelia 1a

Families

Unknown Partner Hamelers, Hendricus Hubertus ( * + ... )
Unknown Partner Florens, Cornelia ( * + ... )
  Children
Name Birth Date Death Date
Hamelers, Henricus Petrus1906-11-041989-03-13

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942 - 12.059
   • Date: 1932-07-22
   • Page: 12.059-225-232 - Huwelijksakte Hamelers, Henricus Petrus en Duplessis, Marie Catherine, 22-7-1932
   • 12.059-225-232
   • Report:

    Huwelijksakte Hamelers, Henricus Petrus en Duplessis, Marie Catherine, 22-7-1932
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    232
    Aktedatum:

    22-7-1932
    Bruidegom:

    Hamelers, Henricus Petrus
    Beroep/Betrekking: Mergelwerker
    Voornaam: Henricus Petrus
    Achternaam: Hamelers
    Geboortedatum: 4-11-1906
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 25

    Bruid:
    Duplessis, Marie Catherine
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Marie Catherine
    Achternaam: Duplessis
    Geboortedatum: 11-8-1911
    Geboorteplaats: Kanne (Belgiƫ)
    Leeftijd: 20

    Vader bruidegom:
    Hamelers, Hendricus Hubertus
    Voornaam: Hendricus Hubertus
    Achternaam: Hamelers

    Moeder bruidegom:
    Florens, Cornelia
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Cornelia
    Achternaam: Florens

    Vader bruid:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Beroep/Betrekking: Landbouwer
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis

    Moeder bruid:
    Haanen, Marie Anne Josephine
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Marie Anne Josephine
    Achternaam: Haanen
    Toegangsnummer:

    12.059 Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942
    Inventarisnummer:

    225

   • Transcript:

    Heden twee en twintig Juli negentienhonderd
    twee en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stander der
    Gemeente Maastricht, teneinde een huwelijk aan te gaan:
    Henricus Petrus Hamelers, Mergelwerker,
    oud vijf en twintig jaren, geboren
    te Sint Pieter en wonende te Maastrich.
    Meerderjarige zoon van Hendricus
    Hubertus Hamelers, overleden en van
    Cornelia Florens, zonder beroep, alhier
    wonende
    En Maria Catherina Duplessis, zonder
    beroep, Belgische, oud twintig jaren,
    geboren te Canne in Belgie en wonende
    te Maastricht, minderjarige dochter van
    Guillaume Hubert Duplessis, landbouwer
    en van Marie Anne Josephine Haanen,
    zonder beroep, beiden alhier wonende.

    De afkondeging betreffende dit huwelijk heeft alhier plaats gehad

    Hierbij zijn overlegd: het geboortestraat? van den
    bruidegom, het doodenstraat zijn vaders,
    de geneeskundige verklaring, waaruit blijkt,
    dat de moeder van den bruidegom nergens
    zwakheid van geestvermogens niet in staat
    is haar wil te verklaren, het geboortestraat
    der bruid en de akte van toestemming hares
    ouders.

    Ik heb de bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten
    en getrouw alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken
    staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden,
    heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
    Als getuigen waren tegenwoordig: Thomas Aardening,
    Kolenhandelaar, oud een en dertig jaren,
    en Leon Bremen?, handelsreiziger, oud
    acht en twintig jaren, zwager van den
    bruidegom, beiden alhier wonende.