12.059-159-198 - scan 207 - HA - Mathias Jalhaij - Jeanne Hofkens - 1808-02-27