Bex, Anna Maria 1a

Birth Name Bex, Anna Maria
Gender female

Families

Family of Bex, Anna Maria

  Children
Name Birth Date Death Date
Housmans, Joannes Antonius1767-01-051829-04-05

Pedigree

  1. Bex, Anna Maria
    1. Housmans, Joannes Antonius

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Schinveld, 1796-1942 - 12.097
   • Date: 1829-04-05
   • Page: 12.097-4-16 - O - Joannes Antonius Housmans - 1829-04-05
   • 12.097-4-16 - scan 245 - O - Joannes Antonius Housmans - 1829-04-05
   • Transcript:

    Akte van overlijden
    In het jaar achtienhondert negen en twintig op den vijfden april
    ten negen uur 's morgens voor ons bediers Gebriel, ??meester, ambtenaar
    voor den burgelijken stand des gemeente Schinveld, districkt Maastricht,
    provincie Limburg zijn verschenen Dohmen Joannes Antonius, metzelaar
    oud drie en dertig jaren, schoonzoon van den overledenen en van Nuijs Adam,
    landbouwer, ook schoonzoon, beiden in deze gemeente wonende, dewelke
    ons hebben verklaard, dat op heden ten drie uren 's morgens Housmans
    Joannes Antonius, metzelaar, alhier woonachtig, oud twee en zestig jaren
    weduwenaar van Palmen, Helena, zoon van Housmans
    en wijlen Bex Maria Anna, is overleden in zijn huis in Schinveld gelegen
    hebbende ?paranten met ons de ???? voorlezing getekend