Leendertsz de Snoo, Otto 1a 2a

Birth Name Leendertsz de Snoo, Otto 3a
Gender male

Source References

 1. Burgerlijke Stand en Bevolking van Kleine Lindt - 667
   • Date: 1831-04-02
   • Page: 667 - O - Adriaantje de Snoo - 1831-04-02
   • 667 - scan 108 - O - Adriaantje de Snoo - 1831-04-02
 2. Rechterlijk Archief te Meerdervoort, Zuid-Holland
   • Date: 1807-05-06
   • Page: Transportregister - TR - Ariaantje de Koning - 1807-05-06
   • scan 57 - TR - Ariaantje de Koning - 1807
   • scan 58 - TR - Ariaantje de Koning - 1807
   • scan 59 - TR - Ariaantje de Koning - 1807
   • scan 60 - TR - Ariaantje de Koning - 1807
   • scan 61 - TR - Ariaantje de Koning - 1807
   • Transcript:

    Voorwaarden, waarop de
    meerderjarige en Voogden over
    de minderjarige Erfgenemen
    van wijl Ariaantje de Koning
    wed: vanOtto de Snoo,
    na bekoomen permissie biljet
    van Dirk Willem Nibbelink,
    als gequalificeerd tot de directie
    ovder de invoerdering
    van de belasting op het regt
    der successie, in dato, 4e Meij
    1807, horidende? vrijstelling
    van de betaling der voorsz:
    bealsting, voorneemens zijn,
    heden den 6e Meij 1807 in het
    openbaar, ten overstaan van
    Schorit en Schepenen van
    Hendrik Ido Ambagt, te
    veilen en verkoopen:

    Drie mergen 300 Roeden Extraordinair
    Hoogschoon zaailand geleegen in het volgerland
    van Heerjansdam, belent ten zuiden
    Gijsbert Groenhout, ten noorden
    Willem van der Giessen, ten oosten de

   • Transcript:

    vrouwe geele weg en ten westen
    Pieter Gerrietsz van der Leer,
    verhuurt aan Jan van 't Zelfde
    tot het blooten van den Schoof 180?
    voor f30,- de merge 's jaard?
    Welke huizen den koper zal moet
    gestand doen zullende de Hui?
    penningen gereekent werden
    ten zijnen voordeele ingegaan
    te zijn, met kersmis 1806.
    De kooper zij verdagt dat het ag
    Eerste gedeelte van voorme? Lan?
    geduurende de tijd van voorsz:
    Huurjaren, weiland zal moeten
    blijven, en als zoo niet gemest ofgebraakt
    zal behoeven te werden.

    De verkoop getschied om guldens van Ta??
    tig stuivers het ??uik, aan de meest daar voor ??dende,
    of bij afslageerstmijnende, om vrijgelt, niet
    uitgezondert, zulks het recht van nakoopen
    Pondgelt? gelijk ook het zegel tot en alle
    de?e? ontkosten van en n??? het frans port?
    de verteering daar bij, en bij deeze verkooping vallende,
    alleen en in 't geheel door den kooper zullen
    moeten werden gedragen. En zal den kooper
    bovendien aanstond na 't eindigen den
    verkooping nog moeten betalen, Een
    ver van ider gulder des koopprijs voor te..

 3. Notariele akte van het Historisch genootschap te Hendrik-Ido-Ambacht
   • Date: 1790-12-29
   • Page: 1024-24 - Testament - Otto Leenderts de Snoo Ariaantje Aertsdr de Kooning - 1790-12-29
   • Transcript:

    Testament <8000. Het paar woont te HIA. De l.l. schenkt de kleding en de gouden en zilveren sieraden aan zoon Leendert de Snoo. Arijaantje de Snoo (huisvr Teunis van der Leer) en Aartje de Snoo (huisvr Daniel Huijzer) krijgen hun moeders kleding.
    Voogden: Maarten van 't Zelfde en Leendert van 't Zelfde, beiden uit HIA