Tans, Margaret 1a 1b 1c 1d

Birth Name Tans, Margaret 1a
Birth Name Thans, Margaritta 1b
Gender female
Age at Death unknown

Families

Family of Neven, Leonard and Tans, Margaret

Married Husband Neven, Leonard ( * + 1785-02-01 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1741-01-21 RK Parochie Marcus, Wolder mogelijk 1742 1d 1e
  Children
Name Birth Date Death Date
Neven, Cornelia
Neven, Libertus
Neven, Libertusvoor 1758-12-24
Neven, Francoiseomstreeks 1754-10-061833-10-22

Source References

 1. Kerkelijke registers - RK Parochie Marcus te Wolder, dopen, trouwen en overlijden 1748 - 1801 - 146.002
   • Date: 1754-10-06
   • Page: 146.002 - doop - Francisca Neven - 1754-10-06
   • Transcript:

    die 6ta 8bris baptisata est francisca filia leonardi neven et margaretae tans conj[ugum] susc[eptores] jacobus neven et marga= =rita liesens

   • Source text:

    Francisca, the daughter of Leonard Neven and Margaret Tans, was baptized on the 6th of October, the parents of Jacob Neven and Margaret Liesens

   • Date: 1776-06-03
   • Page: 146.002 - H - Everardus Duplessi - francisca Neven - 1776-06-03
   • Transcript:

    1776 mensis junii die 3tia contraxerunt matrimonium Everardus Duplessi bapt[isat]us in parochia de Vlijtingen diocesis leodiensis et Francisca Neven baptisata in hac parochia de wilre et montenaeken praesentibus ut testibus Liberto Neven et Maria Catharina Duplessi qui contrahentes prolem suam esse agnoverunt ac declararunt everardum natum anno 1776 mensis januarii die 2da baptisatum in ecclesia de (xxxx) wilre diocesis leodiensis ditionis hollandicae comitatis de Vroenhove suscipientibus Everardo Duplessi et Margaritta Thans

   • Source text:

    1776, on the 3rd of June, they contracted the marriage of Everard Duplessi, baptized in the parish of Vlijtingen, in the diocese of Leeds, and Francesca Neven, baptized in this parish of Wilre and Montenaeken, in the presence of Liberto Neven and Maria Catharina Duplessi, who, as witnesses, acknowledged that the contracting party was their child and declared that Everard was born In 1776, on the 2nd of January, he was baptized in the church of (xxxx) Wilre, in the diocese of Leiden, in the Dutch domain of the county of Vroenhove, with Everardo Duplessi and Margaritta Thans

   • Source text:

    1776, op 3 juni, sluiten zij het huwelijk van Everard Duplessi, gedoopt in de parochie van Vlijtingen, in het bisdom Leeds, en Francesca Neven, gedoopt in deze parochie van Wilre en Montenaeken, in aanwezigheid van Liberto Neven en Maria Catharina Duplessi, die als getuigen erkende dat de contractant hun kind was en verklaarde dat Everard geboren was. Op 2 januari 1776 werd hij gedoopt in de kerk van (xxxx) Wilre, in het bisdom Leiden, te het Nederlandse domein van het graafschap Vroenhove, met Everardo Duplessi en Margaritta Thans

   • Research:

    bij deze erkenden zij hun kind Everardus, geboren op 2 januari 1776, gedoopt in deze parochie, peetouders: Everardus Duplessi en Margaritta Thans

   • Date: 1785-03-17
   • Page: 146.002 - burial - Margarita Tans - 1785-03-17
   • Transcript:

    die 17[ma] mensis martij [obijt] Margarita Tans ecclesiae sacramentis munita relicta vidua defuncti Leonardi Neven sepulta in Montenaken r.i.p.

   • Date: 1741-01-21
   • Page: 146.04 - H - Leonard Neven - Margaretha Tans - 1741-01-21 - INDEX
   • scan 59 - 146.04 - H - Leonard Neven - Margaretha Tans - 1741-01-21 - INDEX
   • scan 79 - 146.04 - H - Leonard Neven - Margaretha Tans - 1741-01-21 - INDEX
   • Transcript:

    Ondertrouw:
    De eerste Zondag in Febr. 1741. (Het
    staat onder het jaar 1742, maar de
    pastoor drukt zijn twijfel over de
    juistheid uit: "vel procedente".

   • Date: 1741-01-21
   • Page: 146 - H - Leonardus Neven - Margaretha Tans - 1741-01-21
   • scan 36 - 146 - H - Leonardus Neven - Margaretha Tans - 1741-01-21