Haanen, Hubert Gerard Joseph 1a 2a 1b 1c 1d 3a

Birth Name Haanen, Hubert Gerard Joseph
Gender male
Age at Death 34 years, 3 months, 15 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1855-12-26 Maastricht   1c 1d 3a
Military Service 1875-05-11   tot 188(4?)-05-10 1d
Occupation 1886-12-31   Voerman 1c
Occupation     Voerman 3a
Occupation     Landbouwer 3a
Death 1890-04-10 Maastricht   3a

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Haanen, Johannes Mathias1817-02-091892-04-04
Mother Meulenberg, Anna Maria Jospeh1824-02-24
    Brother     Haanen, Hubert 1847
         Haanen, Hubert Gerard Joseph 1855-12-26 1890-04-10
    Brother     Haanen, Joseph 1856

Families

Family of Haanen, Hubert Gerard Joseph and Hoozemans, Maria Catharina

Married Wife Hoozemans, Maria Catharina ( * 1858-02-20 + 1929-12-04 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1886-12-31 Sint Pieter   1e 1c 3a
  Children
Name Birth Date Death Date
Haanen, Maria Anna Josephina1888-05-201954-04-05
Haanen, Maria Ida Josephina1890

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942 - 12.102
   • Date: 1911-04-21
   • Page: 12.102-18-11 - Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
   • 12.102-18-11-p1
   • 12.102-18-11-p2
   • Report:

    Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
    Gemeente:

    Sint Pieter
    Aktenummer:

    11
    Aktedatum:

    21-04-1911

    Bruidegom:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Beroep/Betrekking: Bergwerker
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Geboorteplaats: Canne (België)
    Leeftijd: 24

    Bruid:
    Haanen, Maria Anna Josephina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 22

    Vader bruidegom:
    Duplessis, Pierre
    Beroep/Betrekking: Jachtopzichter
    Voornaam: Pierre
    Achternaam: Duplessis

    Moeder bruidegom:
    Scholberg, Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Catharina
    Achternaam: Scholberg

    Vader bruid:
    Haanen, Hubert Gerard Joseph
    Voornaam: Hubert Gerard Joseph
    Achternaam: Haanen

    Moeder bruid:
    Hoogermans, Maria Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Hoogermans
    Toegangsnummer:

    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    18

   • Transcript:

    In het jaar niegentien honderd en elf den een en twintigsten
    April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
    Stand der Gemeente Sint-Pieter in het openbaar binnen het
    Gemeentehuis verschenen, Duplessis, Guillaume Hubertus
    oud vier en twintig jaren geboren te Canne (Belgie)
    van beroep bergwerker, wonende te Canne (Belgie)
    meerderjarige zoon van
    de echtheden Duplessis Pierre, jachtopzichter
    en Scholberg Catherina, zonder beroep, beiden
    wonende te Canne (Belgie)

    ter eenre en Haanen Maria Anna Josephina
    oud twee en twintig jaren, geboren te Sint Pieter.  

    meerderjarige dochter van
    Haanen Hubert Gerard Joseph, overleden,
    en van ... echtenote Hoogermans
    Maria Catharina, zonder beroep, wonende
    te Sint Pieter.

    ter andere zijde.

    Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
    huwelijk over te gaan, hebbende de beide afkondigingen zonder stuiting en overeen
    komstig de wet alhier plaats gehad, de eerste op Zondag den tweeden
    April dezen jaars, de tweede op Zondag daaraanvolgende,
    den negende April dezen jaars, en tot
    welke einde zij verder aan ons hebben overlegd de volgende stukken:
    1ste geboorteakte van den bruidegom, 2de geboorteakte den bruid,
     ... dat de bruidegom geen verplichtingen
     ten ...
     heeft te vervullen gehad, ...
     ... dat de huwelijksafkomstigen
     te Canne (Belgie), ...

     [ ONLEESBAAR ]

    Nadat nu de aanstaande echtegenooten ons hadden te kennen gegeven dat zij
    elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
    welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, is door ons in naam
    der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden
    zijn.
    Van al hetgeen wij hebben opgemaakt deze akte in tegenwoordigheid van
    Sch?? Josephina Petrus
    oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid
    Hameleers, Cathena?
    oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, geen bloedsverwand van ???
    Gorren, Antoine?
    oud ??? en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid,
    Hijmonts? Guillaume?
    oud zes en ??? jaren, van beroep landbouwer,
    wonende te Sint Pieter, geen bloedverwands van de bruid...

    En is deze akte na gedane voorlezing door ... en de getuigen
    [ ONLEESBAAR ]
    en ons geteekend.

   • Date: 1914-06-12
   • Page: 12.102-18-9 - HA - Jean Marie Gilson - Maria Ida Josephina Haanen - 1914-06-12
   • 12.102-18-9 - scan 112 - HA - Jean Marie Gilson - Maria Ida Josephina Haanen - 1914-06-12
   • 12.102-18-9 - scan 113 - HA - Jean Marie Gilson - Maria Ida Josephina Haanen - 1914-06-12
   • Date: 1886-12-31
   • Page: 12.102-17-14 - HA - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-31
   • 12.102-17-14 - scan 53 - HA - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-31
   • 12.102-17-14 - scan 54 - HA - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-31
   • Date: 1886-12-31
   • Page: 12.102 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-31
   • 12.102 - scan 414 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans
   • 12.102 - scan 415 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-11
   • 12.102 - scan 416 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-13
   • 12.102 - scan 417 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-29
   • 12.102 - scan 418 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-11
   • 12.102 - scan 419 - HB - Hubert Gerard Joseph Haanen - Maria Catharina Hoozemans - 1886-12-11
   • Date: 1886-12-31
   • Page: 12.102 - tienjarige tafels - 1883-1912
   • 12.102 - scan 10 - tienjarige tafels - 1883-1912
   • 12.102 - scan 10 - tienjarige tafels - 1883-1912
 2. Burgerlijke Stand in Limburg: Amby-Wijnandsrade, 1951-1960 - 12.131
   • Date: 1954-04-06
   • Page: 12.131-3189-259 - Overlijdensakte Haanen, Maria Anna Josephina, 05-04-1954
   • 12.131-3189-259
   • 12.131-3189-258~261
   • Report:

    Overlijdensakte Haanen, Maria Anna Josephina, 05-04-1954
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    259
    Aktedatum:

    06-04-1954
    Overlijdensdatum:

    05-04-1954
    Overlijdensplaats:

    Maastricht
    Overledene:

    Haanen, Maria Anna Josephina
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 65
    Geslacht: v
    Partner:

    Duplessis, Guillaume Hubert
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Vader:

    Haanen, Hubert Gerard Joseph
    Voornaam: Hubert Gerard Joseph
    Achternaam: Haanen
    Moeder:

    Hoosemans, Maria Catharina
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Hoosemans
    Toegangsnummer:

    12.131 Burgerlijke Stand in Limburg: Amby-Wijnandsrade, 1951-1960
    Inventarisnummer:

    3189

   • Transcript:

    Heden zes April negentienhonderd
    vier en vijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Maastricht:
    Rosier Mathias ... Hubertus Kosters, oud een
    en zeventig jaren, wonende te Maastricht
    die verklaarde
    vijf April negentienhonderd vier en vijftig
    te drie en twintig uur dertig te Maastricht is overleden:
    Haanen, Maria Anna Josephine
    zonder beroep, oud vijf en zestig jaren en tien maanden, geboren te Sint Pieter en wonende
    te Maastricht, echtgenote van Duplessis Guillaume
    Hubert
    dochter van Haanen, Hubert Gerard Joseph en
    Hoosemans Maria Catharina
    beiden overleden

 3. breurhenket.com: Verdwenen of geruimde grafmonumenten
   • Page: Vak K 20
   • Grafsteen - Haanen - Duplessis
   • Source text:

    Vak K 20 geruimd januari 2018.

    Maria Anna Josephina Haanen - Guillaume Hubert Duplessis / Jean Guillaume Van der Leer

    - Een kruis in mozaïek -

    Hier rust / Maria Anna Josephina Haanen / * St. Pieter 20-6-1888 / † St. Pieter 6-4-1954 / echtg. van / Guillaume Duplessis / * Canne 2-1-1887 / † Maastricht 21-4-1966 / R.I.P. / en kleinzoon Jan Guillaume Van der Leer / Geb. Vaals 22 mei 1945 / overl. Kerkrade 15 juli 1952

    De ouders van Maria Anna Josephina HAANEN waren Hubert Gerard Jozef HAANEN en Maria Catharina HOOZEMANS. Hubert Gerard Josef HAANEN werd geboren 26 december 1855 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina HOOZEMANS 31 december 1886 te St. Pieter. Hubert overleed 10 april 1890, 34 jaar en 3 maanden oud te Maastricht. Hij was voerman en landbouwer van beroep. Maria Catharina werd geboren op 20 februari 1858 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1929, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 december 1929 te St. Pieter.

    Maria (Maij) werd geboren 20 mei 1888 te St. Pieter en gedoopt op 21 mei te St. Pieter. Op het grafmonument staat abusievelijk als geboortedatum 20 juni 1888 vermeld. Zij huwde Guillaume Hubert DUPLESSIS, zoon van Pierre DUPLESSIS en Catharina SCHOLBERG, 21 april 1911 (22 april 1911 kerkelijk huwelijk; getuigen: Joseph SCHIRBACH en Antonius GORREN) te St. Pieter. Maria overleed 5 april 1954, 65 jaar oud te in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 8 april 1954 te St. Pieter begraven. 1954 Mergelweg 485. Guillaume werd geboren en gedoopt op 2 januari 1887 te Canne (België). Hij overleed 21 april 1966, 79 jaar oud te Maastricht en werd 24 april 1966 te St. Pieter bijgezet. Guillaume was bergwerker wonende te Canne in 1911; 1918 blokbreker wonende te St. Pieter. Mergelweg 34.

    Dochter Catharina Maria DUPLESSIS werd geboren op 24 maart 1917 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1917 te St. Pieter. Zij overleed 31 juli 1918, 16 maanden en 7 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 2 augustus 1918 te St. Pieter.

    29 maart 1911: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.

    Hun kleinzoon Jan Guillaume VAN DER LEER werd geboren 22 mei 1945 te Vaals. Hij overleed 15 juli 1952, 7 jaar oud te Kerkrade en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkrade-Bleijerheide. Herbegraven te St. Pieter in 1963.