Job, Jacobus Petrus 1a 2a

Birth Name Job, Jacobus Petrus 1a
Birth Name Jopp, Jacobus Petrus 1a
Birth Name Jop, Jacob Pieter 1b
Birth Name Jopp, Jacques Pierre 1b
Birth Name Jop, Jacob Peter 2a
Gender male
Age at Death 47 years, 8 months, 24 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1755-03-08 Waldlaubersheim, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Duitsland   2a
Baptism 1755-03-11 Martinskirche, Waldlaubersheim, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Duitsland   1b 2a
Occupation     Timmerman 1b
Death 1802-12-01 Neerharen, Lanaken, Limburg, Vlaams Gewest, België "den tienden firmaire elfde jaar der fransike Republiek" 11-03-10 (French Republican), 47 jaar oud 1a

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Jop, Johann Friedrich
Mother , Marie Catherine
    Sister     Job, Anna Veronica 1753-11-02
         Job, Jacobus Petrus 1755-03-08 1802-12-01

Families

Family of Job, Jacobus Petrus and Dops, Maria Anna

Married Wife Dops, Maria Anna ( * + ... )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1787-09-09 Neerharen, Lanaken, Limburg, Vlaams Gewest, België   1b 3a 3b
  Children
Name Birth Date Death Date
Job, Ida1793-12-201869-04-29

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942 - 12.059
   • Date: 1821-08-16
   • Page: 12.059-165-104 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 342 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 343 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • Transcript:

    Op heden zestienden augustus achtien hondered een-en-twintig
    ten twaalf urens' middags, zyn voor ons Burgermeester, Ambtenaar
    van den Burgelyken Stand der Stad Maastricht, gecompareerd
    Joannes Wilhelmus Offermans,
    oud zes en twintig jaren, geboren te Maasticht
    den twaalfden maart duizend zeven honderd vijf en negentig
    landbouwer van beroep, woonagtig te Vroenhoven
    meerderjarige zoon van wijlen Joannes Offermans, overleden te
    Vroenhoven, den zestienden october achtien honderd elf en Cornelia
    Claessens, landbouwster, oud zes en veertig jaren, woonaftig te Vroenhoven
    voormeld, hier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelijk ter eenre:

    Ter andere zyde Ida Job, dienstmeid,
    oud zeven en twintig jaren, geboren te Neerharen, provincie Limburg,
    den twintigsten december duizend zeven hondererd drie en negentig,
    woonagtig te Maastricht, meerderjarige
    dogter van wijlen Jacobus Petrus Job, overleden te Neerharen,
    den tienden frimaire elfde jaar der fransike republiek en Maria
    Anna Dops, landbouwster, oud zes en zestig jaren, woonaftig
    binnen meer...? Neerharen, hier aanwezig en bewilligende
    in dit huwelijk.

    Dewelke ons verzocht hebben om overtegaan tot het voltrekken
    van het Huwelyk by hun besloten, en waar af de publicatien op de
    pui van het Raadhuis alhier, overeenkomstig de Wet, met tusschen-
    tyd van agt dagen, geschied zyn, de eerste den vijfden en
    de tweede den twaalfden dezer maand.
    Geene inspraak op dit Huwelyk te onzer kennisse gebragt zynde,
    regt doende op hun verzoek, en na, volgende de Wet, voorlezing
    gedaan te hebben, 1. van de proclamatien alhier geschied, 2. van de
    proclamatien, ? en onverhinderd, op den vijfden en twaalfden der lopende maand
    te Vroenhoven getekend, in welke proclamatien den vvader van den bruidegom
    onder de namen van Gillis Offermans gebragt is, 3. van het doop extract
    van den bruidegom, 4. van het doop extract van den vader van den
    bruidegom, in het welke hij nogmaals onder de namen van Gillis
    Offermans gebragt is, 5. van het doop extract van de bruid, 6. van
    het doop extract van den vader van de bruid, in het welke, hij onder
    de familienaam Jopp gebragt is, ( de contractanten onder eede

   • Transcript:

    verklaard hebbende benevens hunne respectieve moeders en de
    hier nagenoemde getuigen, te weten: den bruidegom dat er
    identiteit van persoon is in de namen van Joannes en Gillis
    Offermans, de bruid dat er identiteit van persoon is in de naam
    van Jacobus Petrus Job en Jopp

    En eindelyk van het 6 kapittel van het civiele Wetboek, inhou-
    dende de regten en wederzydsche pligten der Egtelieden, alles in
    behoorlyke forme:
    Hebben de voornoemde Bruidegom en Bruid, hier tegenwoordig,
    verklaard in Huwelyk te nemen den eenen, Ida Job,
    de andere Joannes Wilhelmus Offermans.
    Mits welke wy Burgemeerster, Ambtenaar van den Burgerlyken
    Stand, verklaren, in name der Wet, dat de voornoemde Contractanten
    door het Huwelyk vereenigd zyn.

    In presentie van ???? Joseph Kohlen, kleermaker
    oud een en dertig jarenl van Willem van Aubel, ??...wekers
    gezel oud zes en twintig jaren; Catjoen? Dekkers,
    Dragonder bij het Negen... Ligte Dragonders nr 4 oud twee en twintig jaren;
    en van Lodewijk Devens, olislager oud
    een en dertig jaren de twee eerste woonagtig en de derde
    in harisoen binnen deze stad en de vierde woonagtig te Vroenhoven
    de eergenoemde halve neef van den bruidegom en de andere noch
    bloedverwanten noch aangetrouwden der egtgenoten
    Van allen 't welk wy voorhandig Huwelyks-Akte opgesteld hebben,
    en na gedane voorlezig aan de Comparanten en getuigen hebben
    zy niet ons geteekend, uitge...? de bruid, de moeders der
    Egtgenoten en de tweede getuigen die verklaard hebben niet
    te kunnen schrijven.

    Aldus gedaan ten Raadhuize, te Maastricht op jaar en dag als boven.

   • Date: 1821-08-16
   • Page: 12.059-165-104 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 761 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 762 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 763 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 764 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 765 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 766 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 767 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 768 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
 2. Evangelische Kirche Waldlaubersheim (Kr. Kreuznach): Taufen, Heiraten, Tote u Konfirmationen - 1575-1799
   • Date: 1755-03-11
   • Page: 380;332;333;381 - doop - Jacob Peter Jop - 1755-03-11
   • Citation:

    "Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP27-YT2C : 27 October 2021), Joh. Fried. Jop in entry for Jacob Peter Jop, 11 Mar 1755; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Baptism, Waldlaubersheim, Waldlaubersheim, Waldlaubersheim, Bad Kreuznach, Rhein, Preußen, Deutschland, Waldlaubersheim, German Lutheran Collection, various parishes, Germany.

 3. Rooms Katholieke Kerk te Neerharen (Limburg), Belgie
   • Date: 1787-09-09
   • Page: tafel van huwelijken - Jacobus Petrus Job - Maria Anna Dops - 1787-09-09
   • scan 250 - tafel van huwelijken - Jacobus Petrus Job - Maria Anna Dops - 1787-09-09
   • Date: 1787-09-09
   • Page: H - Jacobus Petrus Job - Maria Anna Dops - 1787-09-09
   • scan 77 - H - Jacobus Petrus Job - Maria Anna Dops - 1787-09-09
   • scan 142 - H - Jacobus Petrus Job - Maria Anna Dops - 1787-09-09