Jacobs, Jan Mathias 1a 2a 1b 1c

Birth Name Jacobs, Jan Mathias 1a
Gender male
Age at Death 75 years, 5 months, 26 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1818-06-30 Schinveld, Beekdaelen, Limburg   2a 1b
Occupation 1839-04-17 Schinveld, Beekdaelen, Limburg Timmermansknecht 1b
Death 1893-12-26 Schinveld, Beekdaelen, Limburg   1c

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Jacobs, Leonardus1788-04-101833-05-28
Mother Stevelmans, Maria Elisabeth1791-12-261873-12-16
         Jacobs, Jan Mathias 1818-06-30 1893-12-26

Families

Family of Jacobs, Jan Mathias and Dohmen, Maria Petronella

Married Wife Dohmen, Maria Petronella ( * 1820-05-13 + ... )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1839-04-17 Schinveld, Beekdaelen, Limburg   1b
  Children
Name Birth Date Death Date
Jacobs, Jan Anthoon1839-10-17
Jacobs, Jan1841-11-141929-11-24
Jacobs, Maria Catharina1843-12-26
Jacobs, Maria Helena1845-10-14
Jacobs, Peter Joseph1848-02-06
Jacobs, Jan Mathijs1850-08-101912-01-26
Jacobs, Frans1852-12-19
Jacobs, Frederich Wilhelm1855-03-28
Jacobs, Jan Leonaard1857-11-18
Jacobs, Maria Philomena1859-04-20
Jacobs, Maria Barbara1866-10-24

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Schinveld, 1796-1942 - 12.097
   • Date: 1873-11-05
   • Page: 12.097-18-6 - H - Jan Mathias Jacobs - Maria Anna Palant - 1873-11-05
   • 12.097-18-6 - scan 79 - H - Jan Mathias Jacobs - Maria Anna Palant - 1873-11-05
   • 12.097-18-6 - scan 80 - H - Jan Mathias Jacobs - Maria Anna Palant - 1873-11-05
   • Transcript:

    No 6.

    In het jaar achtien honderd drie en zeventig den vijden dag der maand
    november zijn voor ons Ambtenaar van den burgelijken
    stand der gemeente Schinveld, Provincie Limburg verschenen, ter eenere zijde
    Jacobs Jan Mathias jongman van
    beroep arbeider oud drie en twintig
    jaren, wonende te Schinveld geboren te Schinveld
    den tienden augustus
    achttienhondererd vijftig meerderjarige
    zoon van Jacobs Jan Mathias oud vijf en vijftig
    jaren en van Dohmen Maria Petronella
    oud vier en vijftig jaren van beroep landbouwers
    wonende te Schinveld

    En ter andere zijde Palant Maria Anna jongedochter
    zonder beroep oud drie en twintig
    jaren, wonende te Schinveld geboren te Schinveld
    den negentienden October
    achttienhondererd vijftig meerderjarige
    dochter van Palant Daniel Joseph oud twee en
    vijftig jaren van beroep landbouwer wonende te
    Schinveld, en van Van Nuijs Maria Helena
    overleden te schinveld den dertienden november
    achtienhonderd een en zestig.

    Welke comparanten ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk
    over te gaan, en waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder sluiting zijn geschiedt
    overeenkomstig de wet, te weten: de eerste op Zondag den zesentwintigsten
    october en de tweede op de Zondag daaraanvolgende,
    den tweeden November achttienhonderd drie en zeventig

    tot welk einde zij ons hebben overlegd de volgende stukken als:
    1. geboorteextract van den bruidegom
    2. geboorteextract van de bruid
    3. een certificaat vvan den heer Commissaris des
    konings in Limburg waaruit blijkt dat den
    bruidegom aan zijne verpligting omtrent
    de nationale militie voldaan heeft.

   • Transcript:

    4. doodsextract van de moeder der bruid
    en zijn mede verschenende ouders van den
    bruidegom zoomede de vader der bruid
    welke hunne toestemming beurtelings tot het
    voltrekken dezes gegeven hebben

    Waarna wij Ambtenaar van den burgerlijken stand hun in het openbaar, en in bijwezen
    der nagenoemde getuigen, hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en
    getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat
    verbonden zijn; welk een en ander door hen beurtelingss bevestigend beantwoord zijnde,
    hebben wij, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden
    zijn.
    Van al hetgeen wij de tegenwoordige akte van huwelijk hebben opgemaakt in het ge-
    meente huis te Schinveld, in de tegenwoordigheid van

    1. Deumens Hendrik Joseph
    oud drie en zestig jaren, kennisse van den bruidegom
    wonende te Schinveld, van beroep landbouwer
    2. Janssen Jan Arnold
    oud twee en veertig jaren, kennisse van de bruid
    wonende te Schinveld van beroep tapper
    3. Dohmen Christiaan Joseph
    oud acht en dertig jaren, kennisse van den bruidegom
    wonende te Schinveld van beroep landbouwer
    4. Deumens Join Aam ?
    oud vijf en dertig jaren, kennisse van de bruid
    wonende te Schinveld van beroep secretaris

    En na gedane voorlezig heeft den bruidegom en bruid, de
    ouders van den bruidegom, zoomede de vader
    der bruid en de getuigen deze akte met ons
    geteekend.

   • Date: 1839-04-17
   • Page: 12.079-4-3 - HA - Joannes Mathias Jacobs - Maria Petronella Dohmen - 1839-04-17
   • 12.079-4-3 - scan 413 - HA - Joannes Mathias Jacobs - Maria Petronella Dohmen - 1839-04-17
   • 12.079-4-3 - scan 414 - HA - Joannes Mathias Jacobs - Maria Petronella Dohmen - 1839-04-17
   • Date: 1893-12-26
   • Page: 12.097-23-39 - O - Joannes Mathias Jacobs - 1893-12-26
 2. Onbekend: Handgeschreven overzicht fam Jacobs
   • Page: Handgeschreven overzicht fam Jacobs
   • Confidence: Low
   • Handgeschreven overzicht Jacobs