Maartensz van der Leer, Teunis 1a 2a 2b 2c

Birth Name Maartensz van der Leer, Teunis 1b
Birth Name van der Leer, Teunis
Gender male
Age at Death 50 years, 10 months, 13 days

Narrative

Had 7 kinderen volgens de huwelijkse bijlage van Maarten van der Leer en Adriana van der Graaf - 1818-11-02

https://gw.geneanet.org/visser?lang=en&pz=luuk+cornelis&nz=van+der+waal&p=teunis+maartensz&n=van+der+leer

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1757   ~1757 1b
Death 1807-11-14   50 jaar oud geworden 1b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Pietersz van der Leer, Maartenomstreeks 17341786-08-00
Mother Teunisdr Vliegenthart, Aagjevoor 1761-10-00
    Sister     Maartensdr van der Leer, Lijsbeth 1754
         Maartensz van der Leer, Teunis 1757 1807-11-14

Families

Family of Maartensz van der Leer, Teunis and Ottosdr de Snoo, Ariaantje

Married Wife Ottosdr de Snoo, Ariaantje ( * 1754 + 1831-04-02 )
  Children
Name Birth Date Death Date
van der Leer, Maarten1782-06-001862-04-18
Teunisz van der Leer, Otto17851847-08-27
van der Leer, Aagje1788
van der Leer, Maria1789-05-11
van der Leer, Maria1790-09-181830-06-29
van der Leer, Pieter1790-09-18voor 1792-07-20
van der Leer, Pieter1792-07-201815-10-16
van der Leer, Aart1794-10-061813-03-20

Attributes

Type Value Notes Sources
Number of Children 7
1b

Source References

 1. Burgerlijke Stand en Bevolking van Heer Oudelandsambacht - 1818-1857 - 630
   • Date: 1818-11-02
   • Page: 630-2-1 - HA - Maarten van der Leer en Ariaantje van der Graaf, 02-11-1818
   • 630-2-1 - GAD-0630-002-0007 - HA - Maarten van der Leer en Ariaantje van der Graaf, 02-11-1818
   • 630-2-1 - GAD-0630-002-0008 - HA - Maarten van der Leer en Ariaantje van der Graaf, 02-11-1818
   • Date: 1818-10-15
   • Page: HB - Maarten van der Leer - Adriana van der Graaf - 1818-11-02
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 1
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 2
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 3
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 4
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 5
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 6
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 7
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 8
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 9
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 10
   • HB - M van der Leer - A van der Graaf - 11
   • Transcript:

    Extract uit het Doop
    register der gereformeerde
    Gemeente van Hendrik Ido
    Ambacht

    1782
    Juni
    Dito 23

    Maarte de vader Teunis
    Maartensz vd Leer, de ???
    de Ariaantje Ottosdr de
    Snoo, get: de vader

    Voor extract conform
    uitgegeven door ???
    der gemeente Hendrik
    Ido Oostendam en Schildmanskinderen
    Ambacht
    den 15 occtober 1818

   • Transcript:

    Extract uit het ???
    ????
    Gemeente van Hendrik
    Ido Ambacht

    Namen der   dagen       ouderdom    Woon    gehuwd  Met of zonder
    aangegeven  van t                   plaats  of onge kinderen of ??
    lijken      overlijden                      huwd    deze des ??? overlijden

    Teunis van der Leer

    1807
    14(?) november

    vijftig
    jaren

    Hendrik ido Ambacht

    Gehuwd

    Nalatende zeven kinderen uit een huwelijk

    Voor extract conform uit
    gegeven door onder>>>
    Gemeente Hendrik ido
    Oostendam en Schildmans-
    kinderen - ambacht den
    15 october 1818

   • Transcript:

    Extract uit het doop regist
    der hervormde kerk te Zwijndrecht

    1790

    Dagen Kinderen Ouders Getuigen
    Meij v Hendrik van der Graaf
    16 Ariaantje m Jannigje Vaandraager

    Voor extract conform uitgeleeverd
    door ons ???? der Gemeente
    Zwindracht, der Vijftien
    den October achtienhonderd-acht-
    tien

 2. Notariele akte van het Historisch genootschap te Hendrik-Ido-Ambacht
   • Date: 1790-12-29
   • Page: 1024-24 - Testament - Otto Leenderts de Snoo Ariaantje Aertsdr de Kooning - 1790-12-29
   • Transcript:

    Testament <8000. Het paar woont te HIA. De l.l. schenkt de kleding en de gouden en zilveren sieraden aan zoon Leendert de Snoo. Arijaantje de Snoo (huisvr Teunis van der Leer) en Aartje de Snoo (huisvr Daniel Huijzer) krijgen hun moeders kleding.
    Voogden: Maarten van 't Zelfde en Leendert van 't Zelfde, beiden uit HIA

   • Date: 1791-03-04
   • Page: 524-10 - Mutueel test - Teunis van der Leer - Adriana de Snoo - 1791-03-04
   • Transcript:

    Mutueel test < 2000 gegoed. Als zij als eerste overlijdt en er zijn geen kinderen, gaat haar portie naar haar ouders. Indien nodig kunnen haar neven Gerrit Pietersz. de Snoo en Paulus Pietersz. de Snoo als voogden worden benoemd

     

   • Date: 1761-10-12
   • Page: Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • scan 371 - Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • scan 372 - Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • Transcript:

    Wij Pieter Welboorn President Jacob Stehouwer en Pieter Kranenburgh
    Scheepenen en weismannen van Hendrik Ido.....
    de Ende Kennen Dat op heeden voor ons ge?omen ende
    gecompareerd zijnd, Jan Trouwborst, onze Schout, als
    oppervoogt van alle minderjarige onder onze jurisdictie.
    En dien volgende ook voogd over de nogh minderjarige
    kinderen van Aagie Teunisse Vliegenthart, verweckt aan
    Maaarten Pieterse van der Leer met naame Lijsbeth Maartense
    van der Leer, oud seven jaarn. En Teunis Maartense van der Leer
    oud ontrent vier jaar. Ter [Penre]?

    En de den voornoemde Maarten Pieterse van der Leer ....
    Inwoonder ter andere Zijde Ende van Laarden de Bijde [Kompa]?
    anten met den anderen. Bij forme van [voortigtinge]? en
    [kijtkoop]? wagens de geringen naarlatenschap van de gemelte
    Aagie Teunisse Vliegenthart met kennisse en [apppenbatie]?
    van ons schepenen en weismannen, naar rijp overlegh
    en ??minatie van de leer weijneiege erflaten des boedels
    te zijn verdraagen ende geaccordeert in voegen ende
    manieren als volgt te weeten
    Dat den tweeden comparant Maarten Pieterse van der
    Leer in vollen vrijen en absolieten Eijgendom zal hebben
    ende bekruiden den gehalen boedel en alle de goederen, [Soo? 300?]?
    roerende als onvoerende die door de voornoemde Aagie Teunisse
    Vliegenthart is naargelaaten, met desselfs voor en naader
    [?] een egeene althans zels daar van uijtgezondert, off
    gereserveert egter onder conditie ende met dien verstande
    dat een voornoemde Maarten Pieterse van der Leer gehouden
    ende verpligt zal zijn Gelijck hij aan neemt te doen bij
    dezen, zijne voormelte twee kinderen in alles op te brengen
    ende te elimenteeren tot haare mondige dagen, eerder-
    huwelijcke of andere geapprobeerde staaten als mede
    dezelve in middelt te doen schoolgaan, ende te laaten
    leeren leezen ende schrijven, ook ten ambagt off anderen
    eerlijcke exerptie en beroep om daar inade op eene fatsoenlijcke
    wijse de kost te kunnen gewinnen En tot
    een dier staate gekoomen zijnde, aan een ?der van hen
    kijt te reijken ende te voldoen, Eene somma van zes gulden
    in dat alles voor ende in plaatse mitsgeders ter
    voldoeninge van alle het gana de voornoemde kinderen
    op den boedel ende naarlatenschap van haare voornoemde
    moeder te presendeeren zoude mogen hebben;
    Dogh in gevalle de voorsz: minderjarige kinderen, off
    een van dien voormondigen daage, off per deze huwelijcke
    staate voor den tweeden comparant quam te overlijden dat
    als dan, alle het geene hier voore aan de zelve off een
    vandien is gemaakt zel moeten versterven van het eene

    Kint op het ander, en verders volgens het ?????????
    regt, het weleke alhier wel speciaal verzooven werd bij
    dezen
    Waar mude wij schepenen en wismannen voorneemt
    oordelen dat naar de constitutie ende de geringen naar
    latenschap vande voorn. Aagie Teunisse VLiegenthart,
    de zelve kinderen van haare moederlijke goederen alwel
    endetten overvloeeden zijn voldaan.
    verclaarende wijders der comparanten, met alle het
    geene voorsz: staat te nemen volcome genoege en zontenteinent
    zonder in elkanderen deswegens meer te zullen
    [insijven]? of te molestieren in regten ofte daar buijten
    onder den verbanden als naar regten.
    Ten ??? einde toe hebben wij scheepenen en weismannen voornoemt over
    deze gestaan en ten p??t>ollen geteijkent ende het gros
    door onzen secretaris gelijkent en met ons dorpszegel
    laten besegelen op den 12 october 1761