Kengen, Joanna Maria 1a 1b 2a 1c 3a 4a

Birth Name Kengen, Joanna Maria 1a
Birth Name Kengen, Johanna Maria 1b
Birth Name Kengen, Jeanne Marie 5a
Gender female
Age at Death 80 years, 4 months, 27 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1754-07-21 Itteren   1c 3a
Baptism 1754-07-21 Sint-Martinuskerk (oude zaalkerk), Itteren   3a
Occupation 1816-02-08   Huishoudster  
Occupation 1819-01-07   Landbouwster 1a
Death 1834-12-17 Itteren   1c

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Kengen, Joannes1724-00-271805-08-04
Mother Damoison, Marguaritha1795-09-09
    Sister     Kengen, Elisabetha 1750-03-22
    Sister     Kengen, Maria Catharina 1752-04-30
         Kengen, Joanna Maria 1754-07-21 1834-12-17
    Brother     Kengen, Mathias 1757-04-27
    Brother     Kengen, Joannes Lambertus 1759-11-02
    Sister     Kengen, Petronella 1762-11-06
    Brother     Kengen, Servatius 1763-11-11 voor 1770-08-28
    Brother     Kengen, Martinus 1763-11-11
    Brother     Kengen, Bartholomeus 1767-02-01
    Brother     Kengen, Servatius 1770-08-28

Families

Family of Lemmens, Joannes Petrus and Kengen, Joanna Maria

Married Husband Lemmens, Joannes Petrus ( * 1752-07-05 + 1814-11-12 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1785-02-06 Sint-Remigiuskerk, Schimmert, Beekdaelen, Limburg   2a
  Children
Name Birth Date Death Date
Lemmens, Joannes
Lemmens, Maria Judith
Lemmens, Maria Elisabeth1789-07-311848-03-21
Lemmens, Bartholomeus1792-01-201871-12-15

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1819-01-07
   • Page: 12.048-3-2 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 781 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 782 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • Date: 1848-03-22
   • Page: 12.048-18-3 - O - Maria Elisabeth Lemmens - 1848-03-21
   • 12.048-18-3 - scan 163 - O - Maria Elisabeth Lemmens - index
   • 12.048-18-3 - scan 165 - O - Maria Elisabeth Lemmens - 1848-03-21
   • Transcript:

    No 3
    Het jaar achttienhonderd acht en veertig den twee
    en twintigsten Maart zijn voor ons Burgemeester
    Ambtenaar van den Burgerlijken stand der
    gemeente Itteren Hertogdom Limburg verschenen
    Christiaan Kengen landbouwer, oud drie
    en vijftig jaren en Paulus Smeets landbouwer,
    oud zeven en veertig jaren beide wonende alhier
    welke ons hebben verklaard dat op gisteren om
    vijf uren voormiddag in haar huis gelegen
    alhier in de dorpstraat en geteekend met nummers
    acht en twintig is overleden Maria Elisabeth
    Lemmens zonder beroep oud acht en vijftig jaren
    wonende alhier geboren binnen de gemeente
    Beek den een en dertigsten Julij van het jaar
    zeventienhonderd negen en tachtig, dochter
    Pieter en van Johanna Maria Kengen
    beide overleden.
    Waarover wij deze akte van overlijden hebben
    opgemaakt die na voorlezing door de deklaranten
    met ons is geteekend.

   • Date: 1834-12-18
   • Page: 12.048-4-23 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 12.048-4-23 - scan 458 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 12.048-4-23 - scan 459 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • Transcript:

    23

    In het jaar duijzend acht honderd, vier en dertig
    den achtienden december om twee uren naar
    middag, zijn voor ons Petrus Scheepers burgemees
    ster asmbtenaar van den burgerlijken
    stand den gemeente Itteren, district Maestricht
    dagloonder oud zes en dertig jaren en Jkan
    Vermeeren dagloonder oud zes en twintig jaren, beide
    wonende alhier en nabuurs van de overledene
    welke ons hebben verklaard als dat op gisteren
    den zeventienden december om een uur voormid
    dag Joanna Maria Kengen zonder beroep oud
    tachtig jaren, dochter van Joannes Kengen
    en van Marguaritha Damoison, en weduwe
    van wijlen Petrus Lemmens is overleden in haar
    huis gelegen alhier aan de kerk
    En hebben de komparanten deze akten met ons
    naar voorlezing geteekend

 2. Rooms Katholieke Kerk: Kerkelijke registers, 1620-1820 - Heilige Remigius te Schimmert, Limburg - 110
   • Date: 1785-02-06
   • Page: scan 474 - Dopen, trouwen, begraven 1620-1742, 1750-1820
   • scan 474 - Kerkelijke registers, 1620-1820 - Rooms Katholieke Kerk. Heilige Remigius, Schimmert, Limburg
 3. Rooms Katholieke Kerk: Kerkelijke registers, 1720-1818 - Heilige Martinus te Itteren, Limburg - 065
   • Date: 1754-07-21
   • Page: scan 27 - Dopen 1744-1797 - Trouwen 1742-1797 - Begraven 1741-1797 - Vormsels 1760, 1769, 1780
   • scan 27 - Kerkelijke registers, 1720-1818 - Rooms Katholieke Kerk. Heilige Martinus te Itteren, Limburg
 4. Memories van Successie - Belgie-Maastricht (Vroenhoven) - 1818-1900 - 07.D03
   • Date: 1834-12-17
   • Page: 07.D03-389 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1896 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1897 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1898 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1899 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1900 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1901 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 07.D03-389 - scan 1902 - Memories van Successie - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
 5. Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942 - 12.115
   • Date: 1816-02-08
   • Page: 12.115-2-2 - HA - Jean Gerard Steps - Maria Judith Lemmens - 1816-02-08