Lemmens, Joannes Petrus 1a 2a 1b 2b

Birth Name Lemmens, Joannes Petrus 1c
Call Name Petrus
Nick Name Pieter
Birth Name Lemmens, Petrus 2c
Birth Name Lemmens, Pierre Guillaume 1b
Gender male

Events

Event Date Place Description Sources
Baptism 1752-07-05 Sint-Remigiuskerk, Schimmert, Beekdaelen, Limburg   1b 2b
Death 1814-11-12 Vliek, Meerssen, Limburg 63 jaar oud 1d 1a 1b
Occupation 1814-11-12 Schimmert, Beekdaelen, Limburg Timmerman 1b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Lemmens, Jean1792-02-08
Mother Ackermans, Marie1794-02-01
    Sister     Lemmens, Anna Catharina 1741-03-21
    Brother     Lemmens, Franciscus Petrus 1742-09-25
    Sister     Lemmens, Judith 1744-10-17 1793-06-12
    Sister     Lemmens, Anna Catharina 1746-03-13
    Sister     Lemmens, Elisabetha 1748-02-12
    Sister     Lemmens, Maria Elisabeth 1749-03-07
         Lemmens, Joannes Petrus 1752-07-05 1814-11-12
    Sister     Lemmens, Maria Helena 1753-12-08
    Sister     Lemmens, Anna Maria 1757-12-21 1757-08-18
    Brother     Lemmens, Bartholomeus 1761-03-17

Families

Family of Lemmens, Joannes Petrus and Kengen, Joanna Maria

Married Wife Kengen, Joanna Maria ( * 1754-07-21 + 1834-12-17 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1785-02-06 Sint-Remigiuskerk, Schimmert, Beekdaelen, Limburg   2a
  Children
Name Birth Date Death Date
Lemmens, Joannes
Lemmens, Maria Judith
Lemmens, Maria Elisabeth1789-07-311848-03-21
Lemmens, Bartholomeus1792-01-201871-12-15

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1819-01-07
   • Page: 12.048-3-2 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 781 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 782 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • Date: 1819-01-07
   • Page: 12.048 - HB - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048 - scan 30 - HB - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048 - scan 31 - HB - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048 - scan 32 - HB - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048 - scan 33 - HB - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • Transcript:

    Acte de deces de Pierre Guillaume Lemmens

    ---

    L'an mile huit cent et quatorze, le douze novembre,
    a trois heures de releve, Pardevant nous bour goumaitre officier de
    l'etat civil de la commune d' Ulestraeten, canton de Meerssen
    departement de la Meure ???, sont comparus Jean Lemmens,
    ages de vingt huit ans, charron demeurant ici, fils de defunt?, et
    Lambert Haegmans, age de trente neuf ans, cultivateur demeurant
    ici, voisin du dafunt, lesquels nous ont declare que le jour d'hui
    a huit heures de matin, est decede pierre guillaume Lemmens,
    age de soizante trois ans, charpentair demeurant ici, natif de
    Schimmert, fils de fen Jean lemmens, et de la feue Marie
    Ackermans, lequel est dedece dans la maison Sint Vleek
    et ont les declarons signe aves nous le present ??? lirres qua
    lecture en a ete donne, signes

   • Date: 1848-03-22
   • Page: 12.048-18-3 - O - Maria Elisabeth Lemmens - 1848-03-21
   • 12.048-18-3 - scan 163 - O - Maria Elisabeth Lemmens - index
   • 12.048-18-3 - scan 165 - O - Maria Elisabeth Lemmens - 1848-03-21
   • Transcript:

    No 3
    Het jaar achttienhonderd acht en veertig den twee
    en twintigsten Maart zijn voor ons Burgemeester
    Ambtenaar van den Burgerlijken stand der
    gemeente Itteren Hertogdom Limburg verschenen
    Christiaan Kengen landbouwer, oud drie
    en vijftig jaren en Paulus Smeets landbouwer,
    oud zeven en veertig jaren beide wonende alhier
    welke ons hebben verklaard dat op gisteren om
    vijf uren voormiddag in haar huis gelegen
    alhier in de dorpstraat en geteekend met nummers
    acht en twintig is overleden Maria Elisabeth
    Lemmens zonder beroep oud acht en vijftig jaren
    wonende alhier geboren binnen de gemeente
    Beek den een en dertigsten Julij van het jaar
    zeventienhonderd negen en tachtig, dochter
    Pieter en van Johanna Maria Kengen
    beide overleden.
    Waarover wij deze akte van overlijden hebben
    opgemaakt die na voorlezing door de deklaranten
    met ons is geteekend.

   • Date: 1834-12-18
   • Page: 12.048-4-23 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 12.048-4-23 - scan 458 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • 12.048-4-23 - scan 459 - O - Joanna Maria Kengen - 1834-12-17
   • Transcript:

    23

    In het jaar duijzend acht honderd, vier en dertig
    den achtienden december om twee uren naar
    middag, zijn voor ons Petrus Scheepers burgemees
    ster asmbtenaar van den burgerlijken
    stand den gemeente Itteren, district Maestricht
    dagloonder oud zes en dertig jaren en Jkan
    Vermeeren dagloonder oud zes en twintig jaren, beide
    wonende alhier en nabuurs van de overledene
    welke ons hebben verklaard als dat op gisteren
    den zeventienden december om een uur voormid
    dag Joanna Maria Kengen zonder beroep oud
    tachtig jaren, dochter van Joannes Kengen
    en van Marguaritha Damoison, en weduwe
    van wijlen Petrus Lemmens is overleden in haar
    huis gelegen alhier aan de kerk
    En hebben de komparanten deze akten met ons
    naar voorlezing geteekend

 2. Rooms Katholieke Kerk: Kerkelijke registers, 1620-1820 - Heilige Remigius te Schimmert, Limburg - 110
   • Date: 1785-02-06
   • Page: scan 474 - Dopen, trouwen, begraven 1620-1742, 1750-1820
   • scan 474 - Kerkelijke registers, 1620-1820 - Rooms Katholieke Kerk. Heilige Remigius, Schimmert, Limburg
   • Date: 1752-07-05
   • Page: 110.004-1861380 - doop - Joannes Petrus Lemmens - 1752-07-05
   • 110.004-1861380 - scan 59 - doop - Joannes Petrus Lemmens - 1752-07-05
   • Date: 1787-03-26
   • Page: 110.004 - doop - Maria Judith Lemmens - 1787-03-26