Duplessis, Guillaume Hubert 1a 2a 2b 2c 3a 4a 2d 5a 6a 7a 8a 2e 9a 10a

Birth Name Duplessis, Guillaume Hubert
Call Name Giel
Gender male
Age at Death 79 years, 3 months, 19 days

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Duplessis, Petrus1860-03-081940-05-10
Mother Scholberg, Catharina1861-11-23voor 1940-05-10
    Sister     Duplessis, Getrude 1886-03-20
         Duplessis, Guillaume Hubert 1887-01-02 1966-04-21
    Sister     Duplessis, Elisabeth Catherine 1890-06-10
    Sister     Duplessis, Maria Catharina 1895-03-20
    Sister     Duplessis, Maria Johanna Jacoba 1897-11-07
    Sister     Duplessis, Maria Elisabetha 1900-02-23 1995-03-08
    Sister     Duplessis, Josephine Hubertina 1901-03-27
    Brother     Duplessis, Paul 1904-06-17 1994-10-27

Families

Family of Duplessis, Guillaume Hubert and Haanen, Maria Anna Josephina

Married Wife Haanen, Maria Anna Josephina ( * 1888-05-20 + 1954-04-05 )
   
Event Date Place Description Sources
Residence   34, Mergelweg, Sint Pieter   1a
Marriage 1911-04-21 Sint Pieter   2a 1a
  Children
Name Birth Date Death Date
Duplessis, Marie Catherine1911-08-111998-11-17
Duplessis, Catharina Maria1917-03-241918-07-31
Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus1917-03-241993-11-29
Duplessis, Josephine Alexandrine1922-09-221999-10-15

Source References

 1. breurhenket.com: Verdwenen of geruimde grafmonumenten
   • Page: Vak K 20
   • Grafsteen - Haanen - Duplessis
   • Source text:

    Vak K 20 geruimd januari 2018.

    Maria Anna Josephina Haanen - Guillaume Hubert Duplessis / Jean Guillaume Van der Leer

    - Een kruis in mozaïek -

    Hier rust / Maria Anna Josephina Haanen / * St. Pieter 20-6-1888 / † St. Pieter 6-4-1954 / echtg. van / Guillaume Duplessis / * Canne 2-1-1887 / † Maastricht 21-4-1966 / R.I.P. / en kleinzoon Jan Guillaume Van der Leer / Geb. Vaals 22 mei 1945 / overl. Kerkrade 15 juli 1952

    De ouders van Maria Anna Josephina HAANEN waren Hubert Gerard Jozef HAANEN en Maria Catharina HOOZEMANS. Hubert Gerard Josef HAANEN werd geboren 26 december 1855 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina HOOZEMANS 31 december 1886 te St. Pieter. Hubert overleed 10 april 1890, 34 jaar en 3 maanden oud te Maastricht. Hij was voerman en landbouwer van beroep. Maria Catharina werd geboren op 20 februari 1858 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1929, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 december 1929 te St. Pieter.

    Maria (Maij) werd geboren 20 mei 1888 te St. Pieter en gedoopt op 21 mei te St. Pieter. Op het grafmonument staat abusievelijk als geboortedatum 20 juni 1888 vermeld. Zij huwde Guillaume Hubert DUPLESSIS, zoon van Pierre DUPLESSIS en Catharina SCHOLBERG, 21 april 1911 (22 april 1911 kerkelijk huwelijk; getuigen: Joseph SCHIRBACH en Antonius GORREN) te St. Pieter. Maria overleed 5 april 1954, 65 jaar oud te in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 8 april 1954 te St. Pieter begraven. 1954 Mergelweg 485. Guillaume werd geboren en gedoopt op 2 januari 1887 te Canne (België). Hij overleed 21 april 1966, 79 jaar oud te Maastricht en werd 24 april 1966 te St. Pieter bijgezet. Guillaume was bergwerker wonende te Canne in 1911; 1918 blokbreker wonende te St. Pieter. Mergelweg 34.

    Dochter Catharina Maria DUPLESSIS werd geboren op 24 maart 1917 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1917 te St. Pieter. Zij overleed 31 juli 1918, 16 maanden en 7 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 2 augustus 1918 te St. Pieter.

    29 maart 1911: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.

    Hun kleinzoon Jan Guillaume VAN DER LEER werd geboren 22 mei 1945 te Vaals. Hij overleed 15 juli 1952, 7 jaar oud te Kerkrade en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkrade-Bleijerheide. Herbegraven te St. Pieter in 1963.

 2. Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942 - 12.102
   • Date: 1911-04-21
   • Page: 12.102-18-11 - Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
   • 12.102-18-11-p1
   • 12.102-18-11-p2
   • Report:

    Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
    Gemeente:

    Sint Pieter
    Aktenummer:

    11
    Aktedatum:

    21-04-1911

    Bruidegom:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Beroep/Betrekking: Bergwerker
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Geboorteplaats: Canne (België)
    Leeftijd: 24

    Bruid:
    Haanen, Maria Anna Josephina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 22

    Vader bruidegom:
    Duplessis, Pierre
    Beroep/Betrekking: Jachtopzichter
    Voornaam: Pierre
    Achternaam: Duplessis

    Moeder bruidegom:
    Scholberg, Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Catharina
    Achternaam: Scholberg

    Vader bruid:
    Haanen, Hubert Gerard Joseph
    Voornaam: Hubert Gerard Joseph
    Achternaam: Haanen

    Moeder bruid:
    Hoogermans, Maria Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Hoogermans
    Toegangsnummer:

    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    18

   • Transcript:

    In het jaar niegentien honderd en elf den een en twintigsten
    April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
    Stand der Gemeente Sint-Pieter in het openbaar binnen het
    Gemeentehuis verschenen, Duplessis, Guillaume Hubertus
    oud vier en twintig jaren geboren te Canne (Belgie)
    van beroep bergwerker, wonende te Canne (Belgie)
    meerderjarige zoon van
    de echtheden Duplessis Pierre, jachtopzichter
    en Scholberg Catherina, zonder beroep, beiden
    wonende te Canne (Belgie)

    ter eenre en Haanen Maria Anna Josephina
    oud twee en twintig jaren, geboren te Sint Pieter.  

    meerderjarige dochter van
    Haanen Hubert Gerard Joseph, overleden,
    en van ... echtenote Hoogermans
    Maria Catharina, zonder beroep, wonende
    te Sint Pieter.

    ter andere zijde.

    Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
    huwelijk over te gaan, hebbende de beide afkondigingen zonder stuiting en overeen
    komstig de wet alhier plaats gehad, de eerste op Zondag den tweeden
    April dezen jaars, de tweede op Zondag daaraanvolgende,
    den negende April dezen jaars, en tot
    welke einde zij verder aan ons hebben overlegd de volgende stukken:
    1ste geboorteakte van den bruidegom, 2de geboorteakte den bruid,
     ... dat de bruidegom geen verplichtingen
     ten ...
     heeft te vervullen gehad, ...
     ... dat de huwelijksafkomstigen
     te Canne (Belgie), ...

     [ ONLEESBAAR ]

    Nadat nu de aanstaande echtegenooten ons hadden te kennen gegeven dat zij
    elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
    welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, is door ons in naam
    der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden
    zijn.
    Van al hetgeen wij hebben opgemaakt deze akte in tegenwoordigheid van
    Sch?? Josephina Petrus
    oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid
    Hameleers, Cathena?
    oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, geen bloedsverwand van ???
    Gorren, Antoine?
    oud ??? en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid,
    Hijmonts? Guillaume?
    oud zes en ??? jaren, van beroep landbouwer,
    wonende te Sint Pieter, geen bloedverwands van de bruid...

    En is deze akte na gedane voorlezing door ... en de getuigen
    [ ONLEESBAAR ]
    en ons geteekend.

   • Date: 1918-08-01
   • Page: 12.102-20-22 - Overlijdensakte Duplessis, Catharina Maria, 31-07-1918
   • 12.102-20-22~25
   • Report:

    Overlijdensakte Duplessis, Catharina Maria, 31-07-1918
    Gemeente:

    Sint-Pieter
    Aktenummer:

    22
    Aktedatum:

    01-08-1918
    Overlijdensdatum:

    31-07-1918
    Overlijdensplaats:

    Sint-Pieter
    Overledene:

    Duplessis, Catharina Maria
    Voornaam: Catharina Maria
    Achternaam: Duplessis
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 1
    Geslacht: v
    Vader:

    Duplessis, Guillaume Hubert
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Moeder:

    Haanen, Maria Anna Josephine
    Voornaam: Maria Anna Josephine
    Achternaam: Haanen
    Toegangsnummer:

    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    20

   • Transcript:

    Heden den eersten Augustus negentien
    honderd achttien, verschenen voor mij, ambtenaar van de burgerlijken
    stand van Sint-Pieter
    Duplessis, Guillaume Hubert vader der overledene
    oud een en dertig jaar, blokwerker
    wonende te Sint-Pieter
    en Feu, Jan, geen bloedverwant der overledene
    oud zeven en dertig jaar, bureaubeambte,
    wonende te Sint-Pieter
    die verklaarden, dat op gisteren,
    des namiddags te negen ure
    alhier is overleden Duplessis, Catharina Maria
    oud zestien maanden en zeven dagen, zonder beroep,
    geboren te Sint Pieter wonende te Sint Pieter
    (Beken?), ongehuwd, dochter van eerstenoemden aangever
    en zijne bij hem inwonende echtegenoten Haanen,
    Maria Anna Josephina, zonder beroep

   • Date: 1917-03-26
   • Page: 12.102-8-18 - Geboorteakte Duplessis, Catharina Maria, 24-3-1917
   • Report:

    Geboorteakte Duplessis, Catharina Maria, 24-3-1917
    Gemeente:

    Sint-Pieter
    Aktenummer:

    18
    Aktedatum:

    26-3-1917
    Geboortedatum:

    24-3-1917
    Kind:

    Duplessis, Catharina Maria
    Voornaam: Catharina Maria
    Achternaam: Duplessis
    Geslacht: v
    Vader:

    Duplessis, Guillaume Hubert
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Moeder:

    Haanen, Maria Anna Josephina
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Toegangsnummer:

    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    8

   • Date: 1917-03-26
   • Page: 12.102-8-19 - Geboorteakte Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus, 24-3-1917
   • Report:

    Geboorteakte Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus, 24-3-1917
    Gemeente:
    Sint-Pieter

    Aktenummer:
    19

    Aktedatum:
    26-3-1917

    Geboortedatum:
    24-3-1917

    Kind:
    Duplessis, Wilhelmus Servatius Hubertus
    Voornaam: Wilhelmus Servatius Hubertus
    Achternaam: Duplessis
    Geslacht: m

    Vader:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis

    Moeder:
    Haanen, Maria Anna Josephina
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen

    Toegangsnummer:
    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942

    Inventarisnummer:
    8

   • Date: 1911-04-21
   • Page: 12.102-18-11 - Huwelijkse bijlage Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 1
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 2
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 3
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 4
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 5
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 6
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 7
 3. Burgerlijke Stand in Limburg: Amby-Wijnandsrade, 1951-1960 - 12.131
   • Date: 1954-04-06
   • Page: 12.131-3189-259 - Overlijdensakte Haanen, Maria Anna Josephina, 05-04-1954
   • 12.131-3189-259
   • 12.131-3189-258~261
   • Report:

    Overlijdensakte Haanen, Maria Anna Josephina, 05-04-1954
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    259
    Aktedatum:

    06-04-1954
    Overlijdensdatum:

    05-04-1954
    Overlijdensplaats:

    Maastricht
    Overledene:

    Haanen, Maria Anna Josephina
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 65
    Geslacht: v
    Partner:

    Duplessis, Guillaume Hubert
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Vader:

    Haanen, Hubert Gerard Joseph
    Voornaam: Hubert Gerard Joseph
    Achternaam: Haanen
    Moeder:

    Hoosemans, Maria Catharina
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Hoosemans
    Toegangsnummer:

    12.131 Burgerlijke Stand in Limburg: Amby-Wijnandsrade, 1951-1960
    Inventarisnummer:

    3189

   • Transcript:

    Heden zes April negentienhonderd
    vier en vijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Maastricht:
    Rosier Mathias ... Hubertus Kosters, oud een
    en zeventig jaren, wonende te Maastricht
    die verklaarde
    vijf April negentienhonderd vier en vijftig
    te drie en twintig uur dertig te Maastricht is overleden:
    Haanen, Maria Anna Josephine
    zonder beroep, oud vijf en zestig jaren en tien maanden, geboren te Sint Pieter en wonende
    te Maastricht, echtgenote van Duplessis Guillaume
    Hubert
    dochter van Haanen, Hubert Gerard Joseph en
    Hoosemans Maria Catharina
    beiden overleden

 4. Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942 - 12.059
   • Date: 1932-07-22
   • Page: 12.059-225-232 - Huwelijksakte Hamelers, Henricus Petrus en Duplessis, Marie Catherine, 22-7-1932
   • 12.059-225-232
   • Report:

    Huwelijksakte Hamelers, Henricus Petrus en Duplessis, Marie Catherine, 22-7-1932
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    232
    Aktedatum:

    22-7-1932
    Bruidegom:

    Hamelers, Henricus Petrus
    Beroep/Betrekking: Mergelwerker
    Voornaam: Henricus Petrus
    Achternaam: Hamelers
    Geboortedatum: 4-11-1906
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 25

    Bruid:
    Duplessis, Marie Catherine
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Marie Catherine
    Achternaam: Duplessis
    Geboortedatum: 11-8-1911
    Geboorteplaats: Kanne (België)
    Leeftijd: 20

    Vader bruidegom:
    Hamelers, Hendricus Hubertus
    Voornaam: Hendricus Hubertus
    Achternaam: Hamelers

    Moeder bruidegom:
    Florens, Cornelia
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Cornelia
    Achternaam: Florens

    Vader bruid:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Beroep/Betrekking: Landbouwer
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis

    Moeder bruid:
    Haanen, Marie Anne Josephine
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Marie Anne Josephine
    Achternaam: Haanen
    Toegangsnummer:

    12.059 Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942
    Inventarisnummer:

    225

   • Transcript:

    Heden twee en twintig Juli negentienhonderd
    twee en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stander der
    Gemeente Maastricht, teneinde een huwelijk aan te gaan:
    Henricus Petrus Hamelers, Mergelwerker,
    oud vijf en twintig jaren, geboren
    te Sint Pieter en wonende te Maastrich.
    Meerderjarige zoon van Hendricus
    Hubertus Hamelers, overleden en van
    Cornelia Florens, zonder beroep, alhier
    wonende
    En Maria Catherina Duplessis, zonder
    beroep, Belgische, oud twintig jaren,
    geboren te Canne in Belgie en wonende
    te Maastricht, minderjarige dochter van
    Guillaume Hubert Duplessis, landbouwer
    en van Marie Anne Josephine Haanen,
    zonder beroep, beiden alhier wonende.

    De afkondeging betreffende dit huwelijk heeft alhier plaats gehad

    Hierbij zijn overlegd: het geboortestraat? van den
    bruidegom, het doodenstraat zijn vaders,
    de geneeskundige verklaring, waaruit blijkt,
    dat de moeder van den bruidegom nergens
    zwakheid van geestvermogens niet in staat
    is haar wil te verklaren, het geboortestraat
    der bruid en de akte van toestemming hares
    ouders.

    Ik heb de bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten
    en getrouw alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken
    staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden,
    heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
    Als getuigen waren tegenwoordig: Thomas Aardening,
    Kolenhandelaar, oud een en dertig jaren,
    en Leon Bremen?, handelsreiziger, oud
    acht en twintig jaren, zwager van den
    bruidegom, beiden alhier wonende.

 5. Rouwadvertentie - Haanen, MAJ
   • Date: 1954-04-06
   • Page: N.v.t.
 6. Rouwbrief - Haanen, MAJ
   • Date: 1954-04-06
   • Page: N.v.t.
   • Rouwbrief - MAJ Haanen
 7. zeswekendienst - MAJ Haanen
   • Page: N.v.t.
 8. zeswekendienst - GH Duplessis
   • Page: N.v.t.
 9. Burgerlijke Stand Kanne (BE) - Registers der bevolking - 1846-1890
   • Date: 1890
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1890 - scan 840 - pagina 103
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1890 - scan 840 - pagina 103
   • Date: 1880
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 615 - pagina 102
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 615 - pagina 102
 10. bidprent - Duplessis, GH
   • Date: 1966-04-21
   • Page: N.v.t.
   • bidprent - Duplessis, GH - 2
   • bidprent - Duplessis, GH - 3
 11. Leendert van der Leer: Handgeschreven notitie van L van der Leer
   • Page: Handgeschreven notitie - datums familie
   • Handgeschreven notitie van L van der Leer