Duplessis, Petrus 1a 2a 2b 3a 1b 4a 5a 5b 5c 5d 5e 6a 7a 8a

Birth Name Duplessis, Petrus 1a
Call Name Pieter
Nick Name Pierre
Birth Name Duplessis, Pieter 2b 2a
Gender male
Age at Death 80 years, 2 months, 2 days

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Duplessis, Damien1815-03-151875-11-26
Mother Schiepers, Gertrude1818-04-051898-02-14
    Brother     Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus 1847-12-14 1849-09-24
    Brother     Duplessis, Joannes 1850-01-08
    Brother     Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus 1852-02-16 1852-05-17
    Sister     Duplessis, Maria 1853-03-20 1857-01-17
    Sister     Duplessis, Maria Catharina 1857-02-25
         Duplessis, Petrus 1860-03-08 1940-05-10
    Sister     Duplessis, Marie 1863-10-27

Families

Family of Duplessis, Petrus and Scholberg, Catharina

Married Wife Scholberg, Catharina ( * 1861-11-23 + voor 1940-05-10 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1884-11-28 Zichen-Zussen-Bolder, Limburg, Vlaams Gewest, België   5e 6a
  Children
Name Birth Date Death Date
Duplessis, Getrude1886-03-20
Duplessis, Guillaume Hubert1887-01-021966-04-21
Duplessis, Elisabeth Catherine1890-06-10
Duplessis, Maria Catharina1895-03-20
Duplessis, Maria Johanna Jacoba1897-11-07
Duplessis, Maria Elisabetha1900-02-231995-03-08
Duplessis, Josephine Hubertina1901-03-27
Duplessis, Paul1904-06-171994-10-27

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942 - 12.102
   • Date: 1911-04-21
   • Page: 12.102-18-11 - Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
   • 12.102-18-11-p1
   • 12.102-18-11-p2
   • Report:

    Huwelijksakte Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
    Gemeente:

    Sint Pieter
    Aktenummer:

    11
    Aktedatum:

    21-04-1911

    Bruidegom:
    Duplessis, Guillaume Hubert
    Beroep/Betrekking: Bergwerker
    Voornaam: Guillaume Hubert
    Achternaam: Duplessis
    Geboorteplaats: Canne (België)
    Leeftijd: 24

    Bruid:
    Haanen, Maria Anna Josephina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Anna Josephina
    Achternaam: Haanen
    Geboorteplaats: Sint-Pieter
    Leeftijd: 22

    Vader bruidegom:
    Duplessis, Pierre
    Beroep/Betrekking: Jachtopzichter
    Voornaam: Pierre
    Achternaam: Duplessis

    Moeder bruidegom:
    Scholberg, Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Catharina
    Achternaam: Scholberg

    Vader bruid:
    Haanen, Hubert Gerard Joseph
    Voornaam: Hubert Gerard Joseph
    Achternaam: Haanen

    Moeder bruid:
    Hoogermans, Maria Catharina
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Hoogermans
    Toegangsnummer:

    12.102 Burgerlijke Stand in Limburg: Sint-Pieter, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    18

   • Transcript:

    In het jaar niegentien honderd en elf den een en twintigsten
    April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
    Stand der Gemeente Sint-Pieter in het openbaar binnen het
    Gemeentehuis verschenen, Duplessis, Guillaume Hubertus
    oud vier en twintig jaren geboren te Canne (Belgie)
    van beroep bergwerker, wonende te Canne (Belgie)
    meerderjarige zoon van
    de echtheden Duplessis Pierre, jachtopzichter
    en Scholberg Catherina, zonder beroep, beiden
    wonende te Canne (Belgie)

    ter eenre en Haanen Maria Anna Josephina
    oud twee en twintig jaren, geboren te Sint Pieter.  

    meerderjarige dochter van
    Haanen Hubert Gerard Joseph, overleden,
    en van ... echtenote Hoogermans
    Maria Catharina, zonder beroep, wonende
    te Sint Pieter.

    ter andere zijde.

    Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
    huwelijk over te gaan, hebbende de beide afkondigingen zonder stuiting en overeen
    komstig de wet alhier plaats gehad, de eerste op Zondag den tweeden
    April dezen jaars, de tweede op Zondag daaraanvolgende,
    den negende April dezen jaars, en tot
    welke einde zij verder aan ons hebben overlegd de volgende stukken:
    1ste geboorteakte van den bruidegom, 2de geboorteakte den bruid,
     ... dat de bruidegom geen verplichtingen
     ten ...
     heeft te vervullen gehad, ...
     ... dat de huwelijksafkomstigen
     te Canne (Belgie), ...

     [ ONLEESBAAR ]

    Nadat nu de aanstaande echtegenooten ons hadden te kennen gegeven dat zij
    elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
    welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, is door ons in naam
    der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden
    zijn.
    Van al hetgeen wij hebben opgemaakt deze akte in tegenwoordigheid van
    Sch?? Josephina Petrus
    oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid
    Hameleers, Cathena?
    oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, geen bloedsverwand van ???
    Gorren, Antoine?
    oud ??? en veertig jaren, van beroep landbouwer
    wonende te Sint Pieter, oom? der bruid,
    Hijmonts? Guillaume?
    oud zes en ??? jaren, van beroep landbouwer,
    wonende te Sint Pieter, geen bloedverwands van de bruid...

    En is deze akte na gedane voorlezing door ... en de getuigen
    [ ONLEESBAAR ]
    en ons geteekend.

   • Date: 1911-04-21
   • Page: 12.102-18-11 - Huwelijkse bijlage Duplessis, Guillaume Hubert en Haanen, Maria Anna Josephina, 21-04-1911
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 1
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 2
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 3
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 4
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 5
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 6
   • 12.102-18-11 - HB - GH Duplessis - MAJ Haanen - 7
 2. Burgerlijke Stand in Limburg: Vroenhoven, vanaf 1839 Oud-Vroenhoven, 1796-1942 - 12.085
   • Date: 1897-11-08
   • Page: 12.085-4-58 - Geboorteakte Duplessis, Maria Johanna Jacoba, 07-11-1897
   • 12.085-4-57~60
   • Report:

    Geboorteakte Duplessis, Maria Johanna Jacoba, 07-11-1897
    Gemeente:

    Oud-Vroenhoven
    Aktenummer:

    58
    Aktedatum:

    08-11-1897
    Geboortedatum:

    07-11-1897
    Geboorteplaats:

    Oud-Vroenhoven
    Kind:

    Duplessis, Maria Johanna Jacoba
    Vader:

    Duplessis, Pieter
    Moeder:

    Scholberg, Catharina
    Toegangsnummer:

    12.085 Burgerlijke Stand in Limburg: Vroenhoven, vanaf 1839 Oud-Vroenhoven, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    4

   • Transcript:

    Den achtsten November achttien honderd zeven
    en negentig, is voor ons Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente
    Oud-Vroenhoven, verschenen: Pieter Duplessis, oud zeven
    en dertig jaar, spoortrambeambte, woonachtig
    in deze gemeente
    welke in tegenwoordigheid van Joannes Nicolaes, gemeentebode
    alhier wonende oud zes en veertig jaren en Gerardus
    Castermans, klerk ten ... oud een en dertig
    jaren, wonende te Maastricht als getuigen, ons heeft
    verklaard dat zijne echtgenoote Catharina Scholberg,
    zonder beroep, bij hem woonachtig, in haar woonhuis,
    te Biesland? in deze gemeente,
    bevallen is van
    een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den zevenden
    deze maand des namiddags ten negen ure
    welk kind genaamd
    worden Maria Johanna Jacoba.

   • Date: 1895-03-21
   • Page: 12.085-4-20 - Geboorteakte Duplessis, Maria Catharina, 20-03-1895
   • 12.085-4-19~22
   • Report:

    Geboorteakte Duplessis, Maria Catharina, 20-03-1895
    Gemeente:
    Oud-Vroenhoven

    Aktenummer:
    20

    Aktedatum:
    21-03-1895

    Geboortedatum:
    20-03-1895

    Geboorteplaats:
    Oud-Vroenhoven

    Kind:
    Duplessis, Maria Catharina
    Voornaam: Maria Catharina
    Achternaam: Duplessis
    Geslacht: v

    Vader:
    Duplessis, Pieter
    Voornaam: Pieter
    Achternaam: Duplessis

    Moeder:
    Scholberg, Catharina
    Voornaam: Catharina
    Achternaam: Scholberg

    Toegangsnummer:
    12.085 Burgerlijke Stand in Limburg: Vroenhoven, vanaf 1839 Oud-Vroenhoven, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    4

   • Transcript:

    Den een en twingsten Maart achtien honderd vijf
    en negentig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
    Oud-Vroendhoven, verschenen: Pieter Duplesssis, oud vijf en
    dertig jaren, beambte den spoorbouw?, woonachtig
    in deze gemeente
    welke in tegenwoordigheid van Gerardus Castermans klerk te
    secretaris? oud negenentwintig? jaren en Joan(n?)es?
    N? gemeentebode? oud drie en veertig
    jaren. ... deze gemeente als getuigen. ons heeft
    verklaard dat zijn echtgenote Catharina Scholberg, zonder
    beroep, bij hem woonachtig in haar woonhuis te ...?
    ... in deze gemeente
    bevallen is van
    een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren den twintigsten
    deze maart is Smorgens om tien ure
    welk kind zal genaamd
    worden Maria Catharina

 3. Paul Vrijens & Mathieu Gijbels: ProGen - Burgelijke Stand in Riemst: Kanne 1798-1900
   • Page: 4PrBsWeb/Kanne/BS - frm3 - Duplessis
   • Confidence: Low
   • Source text:

    Duplessis, Damien, geboren op 15-03-1815 te Kanne, overleden op 26-11-1875 te Kanne op 60-jarige leeftijd. Landbouwer. Zoon van Duplessis, Leonard en Hennus, Maria.
    Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-02-1847 te Kanne met Schiepers, Gertrude, 28 jaar oud, geboren op 05-04-1818 te Kanne, overleden op 14-02-1898 te Kanne op 79-jarige leeftijd. Dochter van Schiepers, Jean en Bettonville, Catherina.
    Uit dit huwelijk:
       1. m Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus, geboren op 14-12-1847 te Kanne, overleden op 24-09-1849 te Kanne op 1-jarige leeftijd.
       2. m Duplessis, Joannes, geboren op 08-01-1850 te Kanne.
       3. m Duplessis, Leonardus Petrus Hubertus, geboren op 16-02-1852 te Kanne, overleden op 17-05-1852 te Kanne, 91 dagen oud.
       4. v Duplessis, Maria, geboren op 20-03-1853 te Kanne, overleden op 17-01-1857 te Kanne op 3-jarige leeftijd.
       5. v Duplessis, Maria Catharina, geboren op 25-02-1857 te Kanne.
       6. m Duplessis, Petrus, geboren op 08-03-1860 te Kanne.
       7. v Duplessis, Marie, geboren op 27-10-1863 te Kanne.
    Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-10-1893 te Kanne met Daemen, Nicolaus Hubertus, 45 jaar oud.

    Duplessis, Everard.
    Gehuwd met Neven, Françoise.
    Uit dit huwelijk:
       1. m Duplessis, Leonard, geboren op 24-05-1777 te Vroenhoven.
       2. v Duplessis, Catharina, geboren circa 1781 te Vroenhoven.
    Gehuwd op 11-09-1808 te Kanne met Matthijssen, Pierre.

    Duplessis, Joannes, geboren op 08-01-1850 te Kanne. Zoon van Duplessis, Damien en Schiepers, Gertrude.
    Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-01-1878 te Kanne met Nicolaes, Catherine, 27 jaar oud, geboren op 11-02-1850 te Kanne. Dochter van Nicolaes, Guillaume en Steegen, Maria Gertrudis.
    Uit dit huwelijk:
       1. m Duplessis, Damien Pierre Guillaume, geboren op 20-01-1880 te Kanne.
       2. v Duplessis, Gertrude, geboren op 29-04-1884 te Kanne.

    Duplessis, Leonard, geboren op 24-05-1777 te Vroenhoven, overleden op 05-09-1837 te Kanne op 60-jarige leeftijd. Landbouwer. Zoon van Duplessis, Everard en Neven, Françoise.
    Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1805 te Kanne met Hennus, Maria, 28 jaar oud, geboren op 20-08-1777 te Kanne, overleden op 14-04-1861 te Kanne op 83-jarige leeftijd. Landbouwer. Dochter van Hennus, Damianus en Mengels, Maria Catharina.
    Uit dit huwelijk:
       1. v Duplessis, Catherine, geboren op 06-12-1808 te Kanne, overleden op 30-09-1873 te Kanne op 64-jarige leeftijd.
    Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-02-1836 te Kanne met Colson, Jacobus, 29 jaar oud.
       2. v Duplessis, Francisca, geboren op 19-11-1811 te Kanne, overleden op 26-10-1825 te Kanne op 13-jarige leeftijd.
       3. m Duplessis, Damien, geboren op 15-03-1815 te Kanne.
       4. v Duplessis, Margaretha, geboren op 28-10-1818 te Kanne, overleden op 11-08-1830 te Kanne op 11-jarige leeftijd.
       5. m Duplessis, Pieter, geboren op 29-10-1821 te Kanne.

    Duplessis, Petrus, geboren op 08-03-1860 te Kanne. Zoon van Duplessis, Damien en Schiepers, Gertrude.
    Gehuwd met Scholberg, Catharina, geboren 1862.
    Uit dit huwelijk:
       1. m Duplessis, Guillaume Hubert, geboren op 02-01-1887 te Kanne.
       2. v Duplessis, Maria Elisabetha, geboren op 23-02-1900 te Kanne.

    Duplessis, Pierre, geboren circa 1870.
    Gehuwd met Scholberg, Catherine, geboren 1872.
    Uit dit huwelijk:
       1. v Duplessis, Elisabethe Catherine, geboren op 10-07-1890 te Kanne.

    Duplessis, Pieter, geboren op 29-10-1821 te Kanne, overleden op 17-10-1900 te Kanne op 78-jarige leeftijd. Wielmaker. Zoon van Duplessis, Leonard en Hennus, Maria.
    Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 07-02-1866 te Kanne met Pieters, Maria, 40 jaar oud, geboren op 22-10-1825 te Kanne. Dochter van Pieters, Joannes Hendricus en Neukerken, Maria Catharina.
    Uit dit huwelijk:
       1. v Duplessis, Marie, geboren op 06-08-1866 te Kanne.
    Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-06-1896 te Kanne met Lacroix, Henri Joseph, 30 jaar oud.
       2. v Duplessis, Maria Catharina, geboren op 22-07-1868 te Kanne.
       3. v Duplessis, Marguerite Gertrudis, geboren op 23-01-1871 te Kanne.
    Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-02-1900 te Kanne met Theunissen, Lambertus, 30 jaar oud.

     

 4. Burgerlijke Stand Hasselt (BE), geboorten, huwelijken, overlijdens, 1797-1906
   • Date: 1860-03-09
   • Page: 1231337.1.1860.10 - Geboorteakte Duplessis, Petrus
   • 1231337.1.1860.10 - G - P Duplessis
 5. Burgerlijke Stand Kanne (BE) - Registers der bevolking - 1846-1890
   • Date: 1890
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1890 - scan 840 - pagina 103
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1890 - scan 840 - pagina 103
   • Date: 1880
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 618 - pagina 105
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 618 - pagina 105
   • Date: 1856
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1856 - scan 125 - pagina 87
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1856 - scan 125 - pagina 87
   • Date: 1870
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1870 - scan 365 - pagina 99
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1870 - scan 365 - pagina 99
   • Date: 1880
   • Page: Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 615 - pagina 102
   • Registers der bevolking, Kanne (BE) - Census 1880 - scan 615 - pagina 102
 6. Burgerlijke Stand van Zichen-Zussen-Bolder
   • Date: 1884-11-28
   • Page: 1884-11-28 - akt 7 - scan 116 - HA - Pieter Duplessis - Catharina Scholberg
   • 1884-11-28 - akte 7 - scan 116 - HA - Pieter Duplessis - Catharina Scholberg
   • 1884-11-28 - akte 7 - scan 117 - HA - Pieter Duplessis - Catharina Scholberg
 7. breurhenket.com: Verdwenen of geruimde grafmonumenten
   • Page: Vak K 20
   • Grafsteen - Haanen - Duplessis
   • Source text:

    Vak K 20 geruimd januari 2018.

    Maria Anna Josephina Haanen - Guillaume Hubert Duplessis / Jean Guillaume Van der Leer

    - Een kruis in mozaïek -

    Hier rust / Maria Anna Josephina Haanen / * St. Pieter 20-6-1888 / † St. Pieter 6-4-1954 / echtg. van / Guillaume Duplessis / * Canne 2-1-1887 / † Maastricht 21-4-1966 / R.I.P. / en kleinzoon Jan Guillaume Van der Leer / Geb. Vaals 22 mei 1945 / overl. Kerkrade 15 juli 1952

    De ouders van Maria Anna Josephina HAANEN waren Hubert Gerard Jozef HAANEN en Maria Catharina HOOZEMANS. Hubert Gerard Josef HAANEN werd geboren 26 december 1855 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina HOOZEMANS 31 december 1886 te St. Pieter. Hubert overleed 10 april 1890, 34 jaar en 3 maanden oud te Maastricht. Hij was voerman en landbouwer van beroep. Maria Catharina werd geboren op 20 februari 1858 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1929, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 december 1929 te St. Pieter.

    Maria (Maij) werd geboren 20 mei 1888 te St. Pieter en gedoopt op 21 mei te St. Pieter. Op het grafmonument staat abusievelijk als geboortedatum 20 juni 1888 vermeld. Zij huwde Guillaume Hubert DUPLESSIS, zoon van Pierre DUPLESSIS en Catharina SCHOLBERG, 21 april 1911 (22 april 1911 kerkelijk huwelijk; getuigen: Joseph SCHIRBACH en Antonius GORREN) te St. Pieter. Maria overleed 5 april 1954, 65 jaar oud te in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 8 april 1954 te St. Pieter begraven. 1954 Mergelweg 485. Guillaume werd geboren en gedoopt op 2 januari 1887 te Canne (België). Hij overleed 21 april 1966, 79 jaar oud te Maastricht en werd 24 april 1966 te St. Pieter bijgezet. Guillaume was bergwerker wonende te Canne in 1911; 1918 blokbreker wonende te St. Pieter. Mergelweg 34.

    Dochter Catharina Maria DUPLESSIS werd geboren op 24 maart 1917 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1917 te St. Pieter. Zij overleed 31 juli 1918, 16 maanden en 7 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 2 augustus 1918 te St. Pieter.

    29 maart 1911: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.

    Hun kleinzoon Jan Guillaume VAN DER LEER werd geboren 22 mei 1945 te Vaals. Hij overleed 15 juli 1952, 7 jaar oud te Kerkrade en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkrade-Bleijerheide. Herbegraven te St. Pieter in 1963.

 8. bidprent - Duplessis, P
   • Date: 1940-05-10
   • Page: N.v.t.
   • bidprent - Duplessis, Pieter - 1
   • bidprent - Duplessis, Pieter - 2