Grootaers, Johanna Maria Agnes 1a 2a 3a 4a 4b

Birth Name Grootaers, Johanna Maria Agnes
Nick Name Nes
Gender female
Age at Death 42 years, 11 months, 14 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1905-09-28 Meerssen, Meerssen, Limburg   1a 2a 3a 4b
Death 1948-09-12 Maastricht   2a 4b
Burial 1948-09-15 Begraafplaats Sint-Pieter, Sint Pieter origineel begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 28, zie bron 4b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Grotaers, Arnold Victor1874-04-291945-09-18
Mother Beckers, Maria Agnes1874-06-191945-12-12
    Brother     Grootaers, Victor Joseph Leonardus 1900-12-11 1990-07-08
    Sister     Grootaers, Maria Anna Leonie 1902-03-10 1977-02-15
    Sister     Grootaers, Elisa 1903-09-24 1976-01-24
         Grootaers, Johanna Maria Agnes 1905-09-28 1948-09-12
    Brother     Grootaers, Hendrikus Arnoldus 1907-11-20 1994-01-14
    Sister     Grootaers, Maria Johanna 1908-12-17
    Brother     Grotaers, Pierre Constand Louis 1911-02-02
    Sister     Grootaers, Maria Louisa 1913-12-00 1914-08-21

Families

Family of van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus and Grootaers, Johanna Maria Agnes

Married Husband van Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus ( * 1904-04-07 + 1987-12-23 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1928-09-29 Ulestraten, Meerssen, Limburg   1a

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942 - 12.115
   • Date: 1928-09-29
   • Page: 12.115-16-5 - Huwelijksakte Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van en Grotaers, Johanna Maria Agnes, 29-09-1928
   • 12.115-16-5
   • Report:

    Huwelijksakte Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van en Grotaers, Johanna Maria Agnes, 29-09-1928
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    5
    Aktedatum:

    29-09-1928
    Huwelijksdatum:

    29-09-1928
    Bruidegom:
    Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van
    Voornaam: Josephus Petrus Hubertus
    Tussenvoegsel: van
    Achternaam: Hinsberg
    Geboortedatum: 07-04-1904
    Geboorteplaats: Maastricht
    Beroep: Schipper
    Leeftijd: 24
    Huwelijksplaats:
    Ulestraten

    Bruid:
    Grotaers, Johanna Maria Agnes
    Voornaam: Johanna Maria Agnes
    Achternaam: Grotaers
    Geboortedatum: 28-09-1905
    Geboorteplaats: Meerssen
    Beroep: Z
    Leeftijd: 23

    Vader bruidegom:
    Hinsberg, Peter Hubertus van
    Voornaam: Peter Hubertus
    Tussenvoegsel: van
    Achternaam: Hinsberg
    Beroep: Schipper

    Moeder bruidegom:
    Lemmens, Maria Hubertina
    Voornaam: Maria Hubertina
    Achternaam: Lemmens

    Vader bruid:
    Grotaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grotaers
    Beroep: Tuinier

    Moeder bruid:
    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Beroep: Z
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    16

   • Transcript:

    Heden, negen en twintig September negentienhonderd
    acht-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der
    der gemeente Ulestraten ten einde een huwelijk aan te gaan:
    Josephus Petrus Hubertus van
    Hinsberg
    oud vier en twintig jaar, geboten te Maastricht
    Schipper, wonende te Wessem
    meerderjarige zoon van
    Peter Hubertus van Hinsberg, schipper,
    wonende te Wessem, en van Maria
    Hubertina Lemmens, overleden.

    en Johanna Maria Agnes Grotaers
    oud drie en twintig jaar, geboren te Meerssen
    zonder beroep, wonende te Ulestraten
    meerderjarige dochter van
    Arnold Victor Grotaers, oud vier
    en vijftig jaar, tuinier en van Maria
    Agnes Beckers, oud vier en vijftig
    jaar, zonder beroep beiden wonende
    alhier.

    De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier zonder stuiting plaats gehad
    de ... acht september des jaars en te Wessem
    De vader van den bruidegom heeft blijkent?
    hierbij overgelegde akte toestemming tot
    de... echt ver...
    De vader en moeder der bruid verklaarden,
    voor mij tegenwoordig, toe te ...
    ... en ... echt.

    Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtegenooten
    en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den
    huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend
    beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het
    huwelijk aan elkander zijn verbonden.
    Getuigen waren: Johannes Josephus? Hubertus
    Muijters???
    oud zeven en vijftig jaar, tuinier,
    wonende te Ulestraten en
    Peter Hubertus van Hinsberg
    oud zestig jaar, Schipper
    wonende te Wessem

     

 2. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Limburg, (1941) 1943-1950 - 12.130
   • Date: 1948-09-14
   • Page: 12.130-2606-529 - Overlijdensakte Grotaers, Johanna Maria Agnes, 12-09-1948
   • 12.130-2606-526~529
   • Report:

    Overlijdensakte Grotaers, Johanna Maria Agnes, 12-09-1948
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    529
    Aktedatum:

    14-09-1948
    Overlijdensdatum:

    12-09-1948
    Overlijdensplaats:

    Maastricht
    Overledene:

    Grotaers, Johanna Maria Agnes
    Voornaam: Johanna Maria Agnes
    Achternaam: Grotaers
    Geboorteplaats: Meerssen
    Leeftijd: 43
    Geslacht: v
    Partner:

    Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van
    Voornaam: Josephus Petrus Hubertus
    Tussenvoegsel: van
    Achternaam: Hinsberg
    Vader:

    Grotaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grotaers
    Moeder:

    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.130 Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Limburg, (1941) 1943-1950
    Inventarisnummer:

    2606

   • Transcript:

    Heden veertien September negentienhonderd
    acht en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
    van de gemeente Maastricht: Schoenmakers, Leon, begrafenisondernemer,
    oud negen en dertig jaren, alhier
    wonende
    die verklaarde, dat alhier de twaalfde vana deze maand
    te acht uur is overleden bevonden:
    Grotaers, Johanna Maria Agnes,
    zonder beroep, oud bijna drie en veertig jaren,
    geboren te Meerssen en wonende te Maastricht,
    lage kanaaldijk acht en twintig
    echtgenote van: van Hinsberg, Josephus
    Petrus Hubertus,
    dochter van: Grotaers, Arnold Victor,
    en Beckers, Maria Agnes, beiden
    overleden

     

 3. Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen, 1796-1942 - 12.062
   • Date: 1905-09-29
   • Page: 12.062-14-179 - Geboorteakte Grootaers, Johanna Maria Agnes, 28-09-1905
   • 12.062-14-178~181
   • Report:

    Geboorteakte Grootaers, Johanna Maria Agnes, 28-09-1905
    Gemeente:

    Meerssen
    Aktenummer:

    179
    Aktedatum:

    29-09-1905
    Geboortedatum:

    28-09-1905
    Geboorteplaats:

    Meerssen

    Kind:
    Grootaers, Johanna Maria Agnes
    Voornaam: Johanna Maria Agnes
    Achternaam: Grootaers
    Geslacht: v

    Vader:
    Grootaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grootaers

    Moeder:
    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.062 Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    14

   • Transcript:

    In het jaar negentien honderd vijf, negen en twintigsten
    September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
    der Gemeente Meerssen Provincie Limburg, verschenen
    Arnold Victor Grotaers
    oud een en dertig jaren, van
    beroep tuinier wonende te Meerssen hierna die ons heeft
    aangegeven, dat op den achtentwintigsten September
    negentien honderd vijf, ten vier ure, des voormiddags te
    Meerssen in zijn woonhuis
    is GEBOREN een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Agnes
    Beckers zijne huisvrouw zonder
    beroep ... alhier
    aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van
    Johanna Maria Agnes
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Manger
    oud vier en dertig
    jaren, van beroep ... wonende te Meerssen
    en van Frederiek Manger
    oud twee en zeventig
    jaren, van beroep ... wonende te Meerssen
    Waarvan doos ons deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den aangever
    en aan de getuigen door ons ondertekend

    V Grootaers
    ... Manger
    F Manger

 4. breurhenket.com: Verdwenen of geruimde grafmonumenten
   • Page: Vak F 20
   • graf - AM Jacobs - VJL Grootaers
   • Source text:

     Vak F 20 geruimd augustus 2011.

    Anna Maria Jacobs - Victor Joseph Leonardus Grootaers

    - Sint Gerardus -

    Hier rust / A.M. Jacobs / * 1-4-1904 † 22-12-1989 / ∞ / V.J.L. Grootaers / * 11-12-1900 † 8-7-1990

    Rust zacht lieve oma en opa

     

     

    De ouders van Victor Joseph Leonardus GROOTAERS waren:
    Arnold Victor GRO(O)TAERS geboren op 29 april 1874 te Luik. Hij huwde Maria Anna (Agnes) BECKERS 2 januari 1900 te Ulestraten. Victor overleed 18 september 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 21 september 1945 begraven te St. Pieter. Hij was in 1900 en 1936 van beroep tuinier. Hij verhuist van Ulestraten naar de Oude Wolderweg 33 te Maastricht in februari 1936. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 26 te Maastricht (St. Pieter).
    Maria Anna (Agnes) BECKERS geboren op 19 juli 1874 te Stockheim (België). Agnes overleed 12 december 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 15 december 1945 begraven te St. Pieter.

     

    Victor Joseph Leonardus GROOTAERS werd geboren op 11 december 1900 te Ulestraten. Sef huwde Anna Maria JACOBS, dochter van Jan Mathijs JACOBS en Maria Hubertina SMEETS, 31 mei 1930 te Ulestraten. Sef overleed 8 juli 1990, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Maria werd geboren op 1 april 1904 te Schinveld. Zij overleed 22 december 1989, 85 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.

     

     

    Zijn zus Johanna Maria Agnes GROOTAERS werd geboren op 28 september 1905 te Meerssen. Zij overleed 12 september 1948, 42 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. 1948 Lage Kanaaldijk 28.

   • Page: Vak F 63
   • graf - JPH van Hinsberg - JMA Grootaers
   • Source text:

    Vak F 63 geruimd in 2016.

    Josephus Petrus Hubertus van Hinsberg - Johanna Maria Agnes Grotaers

     - Een kruis -

    Rust in vrede / Agnes Grootaers / * 28-9-1905 † 12-9-1948 / en echtgenoot / Sjef van Hinsberg / * 7-4-1904 † 23-12-1987

    Sjef werd geboren op 7 april 1904 te Maastricht als zoon van Petrus Hubertus VAN HINSBERG (schipper van beroep) en Maria Hubertina LEMMENS. Hij huwde Johanna Maria Agnes GROTAERS, dochter van Arnold Victor GROTAERS en Maria Agnes BECKERS, 29 september 1928 te Ulestraten. Sjef overleed 23 december 1987, 83 jaar oud te Maastricht en werd 28 december 1987 te St. Pieter bijgezet. Hij was schipper van beroep. Agnes werd geboren op 28 september 1905 te Meerssen. Zij overleed 12 september 1948, 42 jaar oud te Maastricht en werd 15 september 1948 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 28.