Grotaers, Arnold Victor 1a 2a 2b 1b 3a 1c 4a 5a

Birth Name Grotaers, Arnold Victor
Call Name Victor
Birth Name Grootaers, Arnold Victor 4a
Gender male
Age at Death 71 years, 4 months, 19 days

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Grotaers, Arnold1836-11-271876-02-10
Mother Simmermans, Barbara1839-12-171924-01-20
         Grotaers, Arnold Victor 1874-04-29 1945-09-18

Families

Family of Grotaers, Arnold Victor and Beckers, Maria Agnes

Married Wife Beckers, Maria Agnes ( * 1874-06-19 + 1945-12-12 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1900-01-02 Ulestraten, Meerssen, Limburg   2a 1c 1g
  Children
Name Birth Date Death Date
Grootaers, Victor Joseph Leonardus1900-12-111990-07-08
Grootaers, Maria Anna Leonie1902-03-101977-02-15
Grootaers, Elisa1903-09-241976-01-24
Grootaers, Johanna Maria Agnes1905-09-281948-09-12
Grootaers, Hendrikus Arnoldus1907-11-201994-01-14
Grootaers, Maria Johanna1908-12-17
Grotaers, Pierre Constand Louis1911-02-02
Grootaers, Maria Louisa1913-12-001914-08-21

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942 - 12.115
   • Date: 1930-05-31
   • Page: 12.115-17-5 - HA - Victor Joseph Leonardus Grootaers - Anna Maria Jacobs - 1930-05-31
   • 12.115-17-5 - scan 11 - HA - Victor Joseph Leonardus Grootaers - Anna Maria Jacobs - 1930-05-31
   • 12.115-17-5 - scan 12 - HA - Victor Joseph Leonardus Grootaers - Anna Maria Jacobs - 1930-05-31
   • Report:

    Huwelijksakte Grootaers, Victor Joseph Leonardus en Jacobs, Anna Maria, 31-05-1930
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    5
    Aktedatum:

    31-05-1930
    Bruidegom:

    Grootaers, Victor Joseph Leonardus
    Beroep/Betrekking: Metselaar
    Voornaam: Victor Joseph Leonardus
    Achternaam: Grootaers
    Geboortedatum: 11-12-1900
    Geboorteplaats: Ulestraten
    Leeftijd: 29
    Bruid:

    Jacobs, Anna Maria
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Anna Maria
    Achternaam: Jacobs
    Geboortedatum: 01-04-1904
    Geboorteplaats: Schinveld
    Leeftijd: 26
    Vader bruidegom:

    Grootaers, Victor
    Voornaam: Victor
    Beroep/Betrekking: Tuinier
    Achternaam: Grootaers
    Moeder bruidegom:

    Beckers, Agnes
    Voornaam: Agnes
    Beroep/Betrekking: Z
    Achternaam: Beckers
    Vader bruid:

    Jacobs, Jan Mathijs
    Voornaam: Jan Mathijs
    Beroep/Betrekking: Mijnwerker
    Achternaam: Jacobs
    Moeder bruid:

    Corstjens, Maria Josephina
    Voornaam: Maria Josephina
    Beroep/Betrekking: Z
    Achternaam: Corstjens
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    17

   • Date: 1928-09-29
   • Page: 12.115-16-5 - Huwelijksakte Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van en Grotaers, Johanna Maria Agnes, 29-09-1928
   • 12.115-16-5
   • Report:

    Huwelijksakte Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van en Grotaers, Johanna Maria Agnes, 29-09-1928
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    5
    Aktedatum:

    29-09-1928
    Huwelijksdatum:

    29-09-1928
    Bruidegom:
    Hinsberg, Josephus Petrus Hubertus van
    Voornaam: Josephus Petrus Hubertus
    Tussenvoegsel: van
    Achternaam: Hinsberg
    Geboortedatum: 07-04-1904
    Geboorteplaats: Maastricht
    Beroep: Schipper
    Leeftijd: 24
    Huwelijksplaats:
    Ulestraten

    Bruid:
    Grotaers, Johanna Maria Agnes
    Voornaam: Johanna Maria Agnes
    Achternaam: Grotaers
    Geboortedatum: 28-09-1905
    Geboorteplaats: Meerssen
    Beroep: Z
    Leeftijd: 23

    Vader bruidegom:
    Hinsberg, Peter Hubertus van
    Voornaam: Peter Hubertus
    Tussenvoegsel: van
    Achternaam: Hinsberg
    Beroep: Schipper

    Moeder bruidegom:
    Lemmens, Maria Hubertina
    Voornaam: Maria Hubertina
    Achternaam: Lemmens

    Vader bruid:
    Grotaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grotaers
    Beroep: Tuinier

    Moeder bruid:
    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Beroep: Z
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    16

   • Transcript:

    Heden, negen en twintig September negentienhonderd
    acht-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der
    der gemeente Ulestraten ten einde een huwelijk aan te gaan:
    Josephus Petrus Hubertus van
    Hinsberg
    oud vier en twintig jaar, geboten te Maastricht
    Schipper, wonende te Wessem
    meerderjarige zoon van
    Peter Hubertus van Hinsberg, schipper,
    wonende te Wessem, en van Maria
    Hubertina Lemmens, overleden.

    en Johanna Maria Agnes Grotaers
    oud drie en twintig jaar, geboren te Meerssen
    zonder beroep, wonende te Ulestraten
    meerderjarige dochter van
    Arnold Victor Grotaers, oud vier
    en vijftig jaar, tuinier en van Maria
    Agnes Beckers, oud vier en vijftig
    jaar, zonder beroep beiden wonende
    alhier.

    De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier zonder stuiting plaats gehad
    de ... acht september des jaars en te Wessem
    De vader van den bruidegom heeft blijkent?
    hierbij overgelegde akte toestemming tot
    de... echt ver...
    De vader en moeder der bruid verklaarden,
    voor mij tegenwoordig, toe te ...
    ... en ... echt.

    Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtegenooten
    en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den
    huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend
    beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het
    huwelijk aan elkander zijn verbonden.
    Getuigen waren: Johannes Josephus? Hubertus
    Muijters???
    oud zeven en vijftig jaar, tuinier,
    wonende te Ulestraten en
    Peter Hubertus van Hinsberg
    oud zestig jaar, Schipper
    wonende te Wessem

     

   • Date: 1900-01-02
   • Page: 12.115-15-1 - HA Arnold Victor Grotaers - Maria Anna Beckers - 1900-01-02
   • 12.115-15-1 - scan 129 - HA Arnold Victor Grotaers - Maria Anna Beckers - 1900-01-02
   • Report:

    Huwelijksakte Grotaers, Arnold Victor en Beckers, Maria Anna, 02-01-1900
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    1
    Aktedatum:

    02-01-1900
    Bruidegom:

    Grotaers, Arnold Victor
    Beroep/Betrekking: Tuinier
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grotaers
    Geboorteplaats: Luik (België)
    Leeftijd: 25
    Bruid:

    Beckers, Maria Anna
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Maria Anna
    Achternaam: Beckers
    Geboorteplaats: Stokheim (België)
    Leeftijd: 25
    Vader bruidegom:

    Grotaers, Arnold
    Voornaam: Arnold
    Achternaam: Grotaers
    Moeder bruidegom:

    Simmermans, Barbe
    Beroep/Betrekking: Z
    Voornaam: Barbe
    Achternaam: Simmermans
    Vader bruid:

    Beckers, Hendrik
    Voornaam: Hendrik
    Achternaam: Beckers
    Moeder bruid:

    Leenders, Maria Margaretha
    Voornaam: Maria Margaretha
    Achternaam: Leenders
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    15

   • Date: 1902-03-12
   • Page: 12.115-6-3 - Geboorteakte Grootaers, Maria Anna Leonie, 10-03-1902
   • 12.115-6-3~4
   • Report:

    Geboorteakte Grootaers, Maria Anna Leonie, 10-03-1902
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    3
    Aktedatum:

    12-03-1902
    Geboortedatum:

    10-03-1902
    Geboorteplaats:

    Ulestraten
    Kind:

    Grootaers, Maria Anna Leonie
    Voornaam: Maria Anna Leonie
    Achternaam: Grootaers
    Geslacht: v
    Vader:

    Grootaers, Victor
    Voornaam: Victor
    Achternaam: Grootaers
    Moeder:

    Beckers, Agnes
    Voornaam: Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    6

   • Transcript:

    In het jaar negentien honderd twee
    den twaalfden Maart is voor Ons, Ambtenaar van
    den Burgerlijken Stand der Gemeente Ulestraten, Hertogdom Limburg, verschenen:
    Victor Grootaers
    oud zes en twintig jaren, van beroep tuinier
    wonende te Ulestraten die Ons heeft aangegeven, dat op
    den tienden Maart negentien honderd twee,
    ten half ... ure, des voormiddags te Ulestraten in zijne
    woning is geboren een kind van het vrouwlijk geslacht, uit
    Agnes Beckers, zijne echtegenote
    zonder beroep
    aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van
    Maria Anna Leonie
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hubertus
    Bouwen, oud zes en veertig jaren,
    van beroep postboden, wonende te Ulestraten
    en van Leonard Fris...?
    oud negen en veertig jaren, van beroep veldwachter
    wonende te Ulestraten
    Waarvan door ons deze geboorte-akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den
    aangever en aan de getuigen door ons met hun is geteekend

     

   • Date: 1907-11-22
   • Page: 12.115-6-27 - Geboorteakte Grootaers, Hendrikus Arnoldus, 20-11-1907
   • 12.115-6-25~28
   • Report:

    Geboorteakte Grootaers, Hendrikus Arnoldus, 20-11-1907
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    27
    Aktedatum:

    22-11-1907
    Geboortedatum:

    20-11-1907
    Geboorteplaats:

    Ulestraten
    Kind:

    Grootaers, Hendrikus Arnoldus
    Voornaam: Hendrikus Arnoldus
    Achternaam: Grootaers
    Geslacht: m
    Vader:

    Grootaers, Victor
    Voornaam: Victor
    Achternaam: Grootaers
    Moeder:

    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    6

   • Transcript:

    In het jaar negentienhonderd zeven,
    den twee en twintigsten November is voor Ons,
    Ambtenaar van de Burgelijken Stand der gemeente Ulestraten, Limburg, verschenen:
    Victor Grootaers
    oud drie en dertig jaren, van beroep tuinier
    wonende te Ulestraten die Ons heeft aangegeven, dat op den
    twintigsten November negentienhonderd zeven,
    ten tien ure, des namiddags te Ulestraten in
    zijne woning is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit
    Maria Agnes Beckers zijne echtegenoote
    zonder beroep
    aan welk kin hij heeft verklaard de voornamen te geven van
    Hendrikus Arnoldus
    Deze verklaring is geschiedt in tegenwoordigheid van ... Hubertus
    Jacobs oud een en vijftig jaren,
    van beroep schoonmaker, wonende te Ulestraten
    en van Leonard Prissen?
    oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldwachter
    wonende te Ulestraten
    Waarvan door Ons deze geboorte-akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan de aangever
    en aan de getuigen door ont... is geteekend

    --- [ Schrift naast akte ] ---
    De geslachtsnaam van de vader Grootaars oude voornaam van de vader Victor op
    bevel van de officier van justitie van 13 mei 1992 verbeterd in Grotaers en
    Arnold Victor. Meerssen, 1 juni 1992 (get. H.A. Heijltjes).

     

     

   • Date: 1914-08-22
   • Page: 12.115-20-13 - O - Maria Louisa Grootaers - 1914-08-21-08
   • 12.115-20-11~14
   • Report:

    Overlijdensakte Grootaers, Maria Louisa, 21-08-1914
    Gemeente:

    Ulestraten
    Aktenummer:

    13
    Aktedatum:

    22-08-1914
    Overlijdensdatum:

    21-08-1914
    Overlijdensplaats:

    Ulestraten
    Overledene:

    Grootaers, Maria Louisa
    Voornaam: Maria Louisa
    Achternaam: Grootaers
    Geboorteplaats: Ulestraten
    Geslacht: v
    Vader:

    Grootaers, Victor
    Voornaam: Victor
    Achternaam: Grootaers
    Moeder:

    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.115 Burgerlijke Stand in Limburg: Ulestraten, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    20
    Opmerkingen:

    9 maanden oud

   • Transcript:

    In het jaar negentienhonderd veertien
    den twee en twintigsten Augustus zijn voor Ons, Ambtenaar
    van den Burgerlijken Stand der gemeente Ulestraten Limburg, verschenen:
    oud veertig jaren, van beroep tuinier
    wonende te Ulestraten vader van de overledene
    en Leonard ...
    oud een en zestig jaren, van beroep veldwachter
    wonende te Ulestraten kennis van de overledene
    die Ons verklaarden, dat Maria Louisa Grootaers
    geboren te Ulestraten
    oud negen maanden, van beroep zonder
    wonende te Ulestraten
    ongehuwd dochter van ... aangever?
    van Beckers Maria Agnes, zonder beroep,
    wonende te Ulestraten
    is overleden
    den een en twintigsten Augustus negentienhonderd veertien
    te Ulestraten, des namiddags te ??? ure.
    Waarvan door Ons deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan de aangevers door
    ons met hun is geteekend

   • Date: 1900-01-02
   • Page: 12.115 - HB - Arnold Victor Grotaers - Maria Agnes Beckers - 1900-01-02
   • 12.115 - scan 1025 - HB - Arnold Victor Grotaers - Maria Agnes Beckers
   • 12.115 - scan 1026 - HB - Arnold Victor Grotaers - Maria Agnes Beckers
   • 12.115 - scan 1028 - HB - Arnold Victor Grotaers - Maria Agnes Beckers
 2. Gemeente Ulestraten: Trouwboekje - A.V. Grotaers - M.A. Beckers
   • Page: 2/3
   • Trouwboekje A.V. Grootaers - M.A. Beckers-2
   • Page: 6
   • Trouwboekje A.V. Grootaers - M.A. Beckers-4
 3. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Limburg, (1941) 1943-1950 - 12.130
   • Date: 1945-09-19
   • Page: 12.130-2601-888 - Overlijdensakte Grotaers, Arnold Victor, 18-09-1945
   • 12.130-2601-885~888
   • Report:

    Overlijdensakte Grotaers, Arnold Victor, 18-09-1945
    Gemeente:

    Maastricht
    Aktenummer:

    888
    Aktedatum:

    19-09-1945
    Overlijdensdatum:

    18-09-1945
    Overlijdensplaats:

    Maastricht
    Overledene:

    Grotaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grotaers
    Geboorteplaats: Luik (België)
    Leeftijd: 71
    Geslacht: m
    Partner:

    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Vader:

    Grotaers, Arnold
    Voornaam: Arnold
    Achternaam: Grotaers
    Moeder:

    Simmermans, Barbe
    Voornaam: Barbe
    Achternaam: Simmermans
    Toegangsnummer:

    12.130 Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Limburg, (1941) 1943-1950
    Inventarisnummer:

    2601

   • Transcript:

    Heden negentien September negentienhonderd
    vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maastricht: Rosier, Mathieu, Koster, oud
    twee en zestig jaren, alhier wonende,
    die verklaarde, dat alhier den achttienden dezer maand
    te acht uur veertig is overleden:
    Grotaers, Arnold Victor,
    tuinier, oud een en zeventig jaren en
    vier maanden, geboren te Luik en wonende
    alhier lage kanaaldijk zes en twintig,
    echtgenoot van: Beckers Maria Agnes,
    zoon van: Grotaers Arnold en Simmermans, Barbe, beiden overleden

 4. bidprent - Beckers, MA
   • Date: 1945-12-12
   • Page: N.v.t.
   • bidprent - Beckers, MA - 2
   • bidprent - Beckers, MA - 4
 5. bidprent - Grotaers, Arnold Victor
   • Date: 1945-09-18
   • Page: N.v.t.
   • bidprent - Grotaers, Arnold Victor-2
   • bidprent - Grotaers, Arnold Victor-4
 6. Burgerlijke stand Luik (BE) - 1621-1914
   • Date: 1874-04-30
   • Page: 1874-04-30 - Akte 1345 - G - Arnold Victor Grotaers
   • 1874-04-30 - Akte 1345 - G - Arnold Victor Grotaers
 7. Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen, 1796-1942 - 12.062
   • Date: 1903-09-25
   • Page: 12.062-13-180 - Geboorteakte Grootaers, Elisa, 24-09-1903
   • 12.062-13-178~181
   • Report:

    Geboorteakte Grootaers, Elisa, 24-09-1903
    Gemeente:

    Meerssen
    Aktenummer:

    180
    Aktedatum:

    25-09-1903
    Geboortedatum:

    24-09-1903
    Geboorteplaats:

    Meerssen
    Kind:

    Grootaers, Elisa
    Voornaam: Elisa
    Achternaam: Grootaers
    Geslacht: v
    Vader:

    Grootaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grootaers
    Moeder:

    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.062 Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    13

   • Transcript:

    In het jaar negentien honderd drie, den vijfentwintigsten
    September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
    der Gemeente Meerssen Provincie Limburg, verschenen
    Arnold Victor Grotaers.
    oud ...gen en twintig jaren, van
    beroep tuinier wonende te Meerssen die ons heeft
    aangegeven, dat op den vier en twintigsten September
    negentien honderd drie, ten drie ure, des voormiddag
    Meerssen in zijn woonhuis
    is GEBOREN een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria
    Agnes Beckers zijnde? huisvrouw zonder
    beroep wonende alhier
    aan welk kind hij? heeft verklaard de voornaam te geven van
    Elisa
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joseph
    Schifeleers? oud vier en zestig?
    jaren, van beroep ...? wonende te Meerssen
    Waarvan door osn deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den aangever
    en aan de getuigen door ons is ondertekend

    Handtekeningen van:
    V Grootaers
    J Schiffeleers
    P Manger?

   • Date: 1905-09-29
   • Page: 12.062-14-179 - Geboorteakte Grootaers, Johanna Maria Agnes, 28-09-1905
   • 12.062-14-178~181
   • Report:

    Geboorteakte Grootaers, Johanna Maria Agnes, 28-09-1905
    Gemeente:

    Meerssen
    Aktenummer:

    179
    Aktedatum:

    29-09-1905
    Geboortedatum:

    28-09-1905
    Geboorteplaats:

    Meerssen

    Kind:
    Grootaers, Johanna Maria Agnes
    Voornaam: Johanna Maria Agnes
    Achternaam: Grootaers
    Geslacht: v

    Vader:
    Grootaers, Arnold Victor
    Voornaam: Arnold Victor
    Achternaam: Grootaers

    Moeder:
    Beckers, Maria Agnes
    Voornaam: Maria Agnes
    Achternaam: Beckers
    Toegangsnummer:

    12.062 Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen, 1796-1942
    Inventarisnummer:

    14

   • Transcript:

    In het jaar negentien honderd vijf, negen en twintigsten
    September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
    der Gemeente Meerssen Provincie Limburg, verschenen
    Arnold Victor Grotaers
    oud een en dertig jaren, van
    beroep tuinier wonende te Meerssen hierna die ons heeft
    aangegeven, dat op den achtentwintigsten September
    negentien honderd vijf, ten vier ure, des voormiddags te
    Meerssen in zijn woonhuis
    is GEBOREN een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Agnes
    Beckers zijne huisvrouw zonder
    beroep ... alhier
    aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van
    Johanna Maria Agnes
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Manger
    oud vier en dertig
    jaren, van beroep ... wonende te Meerssen
    en van Frederiek Manger
    oud twee en zeventig
    jaren, van beroep ... wonende te Meerssen
    Waarvan doos ons deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den aangever
    en aan de getuigen door ons ondertekend

    V Grootaers
    ... Manger
    F Manger