Clerx, Joanna Catharina 1a 1b 2a

Birth Name Clerx, Joanna Catharina 1b 1c
Birth Name Klerx, Joanna Catharina 1a
Birth Name Clerxs, Joanna Catharina 1d 1e
Birth Name Klerikx, Joanna Catharina 1f
Birth Name Klerkx, Joanna Catharina 2a
Gender female

Events

Event Date Place Description Sources
Baptism 1793-04-13 Itteren   1b 2a
Death 1843-07-03 Itteren   1f

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Clerx, Hermanus
Mother Claassens, Maria Gertrud
         Clerx, Joanna Catharina 1793-04-13 1843-07-03

Families

Family of Lemmens, Bartholomeus and Clerx, Joanna Catharina

Married Husband Lemmens, Bartholomeus ( * 1792-01-20 + 1871-12-15 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1819-01-07 Itteren   1b
  Children
Name Birth Date Death Date
Lemmens, Petrus Fransiscus1819-10-06
Lemmens, Johannes Hubertus1821-09-04
Lemmens, Adam1823-06-101823-06-15
Lemmens, Anna Gertrud1824-06-061830-01-06
Lemmens, Jacobus Hubertus1826-05-101826-05-15
Lemmens, Maria Elisabeth1827-08-08
Lemmens, Joanna Catharina1829-09-01
Lemmens, Anna Gertrud18341835-07-18
Lemmens, Christiaan Hubert1839-12-10

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1850-04-06
   • Page: 12.048-15-1 - HA - Jan Hubert Lemmens - Cristina Walthoff - 1850-04-06
   • Date: 1819-01-07
   • Page: 12.048-3-2 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 781 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • 12.048-3-2 - scan 782 - HA - Barthelomeus Lemmens - Joanna Catharina Clerx - 1819-01-07
   • Date: 1819-10-07
   • Page: 12.048-3-20 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • 12.048-3-20 - scan 786 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • 12.048-3-20 - scan 787 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • Transcript:

    Akte van geboorte
    Duijsend agt honderd en negentien den sevende october
    Smorgens ten negen uren compareerde voor ons onder geschreve

   • Transcript:

    Schout officier van den burgerlijken stand der gemeente Itteren,
    Canton Meerssen, Provincie Limburg, Bathelomeus Lemmens
    rademaker oud zeven en twintig jaren, als vader en Joannes
    Lambricks landbouwer oud vier en dertig jaren, als mede Cristiaan
    Kengen ook landbouwer oud vijf en twintig jaren alle woonachtig in
    dese gemeente welke ons verklaarde als dat op gisteren den sesde
    ?? october s avons ten elf uren en een half ten huijse van Adam
    Claassen alhier geboren is Petrus Fransiscus wettigen zoon
    van gemelden Bartel Lemmens en Joanne Catharina Cler? zijne
    huisvrouw.
    De comparanten hebben na duidelijke voorlesing dezer met ons
    behoorlijk getekend.

   • Date: 1823-06-11
   • Page: 12.048-3-10 - G - Adam Lemmens - 1823-06-10
   • 12.048-3-10 - scan 820 - G & O - Adam Lemmens - 1823-06-00
   • Transcript:

    Akte van geborte
    In het jaar duijsend agt honderd
    drij en twintig den elfde junij om negen uren
    voormiddag, voor ons Petrus Scheepers ?Scheut? ambtenaar
    van de burgerlijken stand der gemeente Itteren arrondissement
    van Maestricht, Provincie Limburg, is verschenen Bartholemeus
    Lemmens Rademaeker oud een en dertig jaren wonende alhier welke
    ons heeft verkond een kind van het mannelijk geslacht geboren
    op gisteren den tiende junij om twaalf uren smiddags van hem
    de ?klarand? en van Jeanna Catharina Clerxs zijne huisvrouw, en
    ???? aan hij verklaard te willen geven den naam van Adam, de
    voornoemde verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van
    Jan Dolmans Schepen oud vijtig jaren en Pieter Jacobs zonder beroep
    oud negen en zestig jaren beijde wonende alhier en de vader met de
    getuijgen hebben met ons deze tegenwoordige akte van geborte getekend
    nadat de zelve door ons aan hun alle was voorgelesen.

   • Date: 1823-06-16
   • Page: 12.048-3-11 - O - Adam Lemmens - 1823-06-15
   • 12.048-3-10 - scan 820 - G & O - Adam Lemmens - 1823-06-00
   • Transcript:

    Akte van Sterfte
    In het jaar duijsend agt honderd drij en twintig den
    ziestiende junij om zeven uren voormiddag voer ons Petrus
    Schepers Schout(?) ambtenaar van den burgerlijken stander der
    gemeente Itteren, arrondissement van Maestricht, Provincie
    Limburg zijn verschenen Jan Dolmans Schepen oud vijftig
    jaren, en Pieter Jacobs zonder beroep oud negen en zestig jaren
    beijde wonende alheir welke ons hebben verklaard als dat
    op gisteren den vijftiende junij 's namiddags ten een uur Adam
    Lemmens zonder beroep oud vier dagen zoon van Barthelomeus
    en Joanna Catharina Clerxs is overleden in het huis van de
    erfgename Claassens gelegen te Itteren aan de maas en hebben
    de komparanten deze tegenwoordige akte na voorlezing met ons
    getekend.

   • Date: 1843-07-04
   • Page: 12.048-18-3 - O - Joanna Catharina Klerikx - 1843-07-03
   • 12.048-18-3 - scan 64 - O - Joanna Catharina Klerikx - 1843-07-03
   • Transcript:

    Het jaar achtien honderd drie en veertig den
    vierden dag der maand Julij zijn voor ons burgeneester anbtenaar
    van den burgelijken stand der gemeente Itteren Hertogdom Limburg
    verschenen, Antoon Boshouwers Schoolonderwijzer oud twee en veertig
    Jaren, en Christiaan Kengen landbouwer oud acht en veertig
    jaren beide wonende alhier en na??rs? van de overledene, welke
    ons hebben verklaard als dat op gisteren den derde Julij om vier
    uren naamiddag, Joanna Catharina Klerikx zonder beroep oud
    vijftig jaren geboren alhier den dertiende april van het jaar zeventien
    honderd drie en negentig onwettige dochter van Hermanus Klerikx
    en Getrudis Claessens, en huisvrouw van Barthelomeus Lemmens
    is overleden in haar huis gelegen alhier langs de Maas,
    waarna deze tegenwoordige akte van sterfte aan de declaranten
    is voorgelezen die dezelve met osn hebben geteekend

     

 2. Rooms Katholieke Kerk: Kerkelijke registers, 1720-1818 - Heilige Martinus te Itteren, Limburg - 065
   • Date: 1793-04-13
   • Page: 065.001 - doop - Joanna Catharina Klerkx - 1793-04-13
   • 065.001 - scan 140 - doop - Joanna Catharina Klerkx - 1793-04-13