Lemmens, Anna Gertrud 1a 1b

Birth Name Lemmens, Anna Gertrud
Gender female
Age at Death 5 years, 7 months

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1824-06-06 Itteren   1a
Death 1830-01-06 Itteren   1b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Lemmens, Bartholomeus1792-01-201871-12-15
Mother Clerx, Joanna Catharina1793-04-131843-07-03
    Brother     Lemmens, Petrus Fransiscus 1819-10-06
    Brother     Lemmens, Johannes Hubertus 1821-09-04
    Brother     Lemmens, Adam 1823-06-10 1823-06-15
         Lemmens, Anna Gertrud 1824-06-06 1830-01-06
    Brother     Lemmens, Jacobus Hubertus 1826-05-10 1826-05-15
    Sister     Lemmens, Maria Elisabeth 1827-08-08
    Sister     Lemmens, Joanna Catharina 1829-09-01
    Sister     Lemmens, Anna Gertrud 1834 1835-07-18
    Brother     Lemmens, Christiaan Hubert 1839-12-10

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1824-06-07
   • Page: 12.048-3-8 - G - Anna Gertrud Lemmens - 1824-06-06
   • 12.048-3-8 - scan 832 - G - Anna Gertrud Lemmens - 1824-06-06
   • Transcript:

    Akte van geborte
    In het jaar duijsend agt honderd vier en twintig
    den zevende junij om vier uren namiddag voor ons
    Petrus Scheepers Schout ambtenaar van de den burgerlijken
    Stand der gemeente Itteren arrondissement van Maestricht,
    Provincie Limburg is verschenen, Barthelemeus
    Lemmens Raedemaeker oud een en dertig jaren wonende
    alhier, welke ons heeft vertoond een kind van het
    vrouwelijk geslacht geboren op gisteren den zesde junij
    om zeven uren voormiddag van hem deklarant en van Joanna
    Katharina Clerx zijne huijsvrouw, en waar aan hij verklaard
    te willen geven de namen van Anna Getrud de voornoem
    de verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van
    Pieter Jacobs zonder beroep oud zeventig jaren, en Willem
    ?Binwarst? landbouwer oud vier en dertig jaren beijde wonnende
    alheor en de vader met de getuijgen hebben met ons deze
    tegenwoordige akte van geborte getekend na dat de zelve
    door ons aan hun alle was voorgelezen

   • Date: 1830-01-08
   • Page: 12.048-3-1 - O - Anna Gertrud Lemmens - 1830-01-06
   • 12.048-3-1 - scan 886 - O - Anna Gertrud Lemmens - 1830-01-06
   • Transcript:

    Akte van Sterfte
    In het jaar duijsend acht honderd en dertig, der
    acht januarij om tien uren voormiddag, zijn voor
    ons Gertrus Schiepers burgemeester ambtenaar van
    den burgerlijken stand der gemeente van Itteren, distrikt
    van Maestricht provincie Limburg, verschenen
    Boshouwers ant?en schoolonderwijer oud een en
    dertig jaren, en ?Binwarrote? Fransus? gemeente ontvangen
    oud twee en veertig jaren beide wonende alhier en
    nabuurs van de overledene welke ons hebben verklaard
    als dat op eergisteren den zesde januarij ten zes uren
    namiddag Lemmens Anna Getrud zonder beroep
    oud vijf jaren wonende alhier geboren binnen deze gemeente
    den zesde junij van het jaar achtien honderd vier en
    twintig, dochter van Lemmens Bartholemeus rademaker
    en Clerx Joanna Catharina is overleden in het
    huis bewoond door zijne ouders gelegen alhier
    aan de maas, onder numero zeven.
    En hebben de komparanten deze akte met ons naar
    voorlezing geteekend