Lemmens, Petrus Fransiscus 1a

Birth Name Lemmens, Petrus Fransiscus
Gender male

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1819-10-06 Itteren   1a

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Lemmens, Bartholomeus1792-01-201871-12-15
Mother Clerx, Joanna Catharina1793-04-131843-07-03
         Lemmens, Petrus Fransiscus 1819-10-06
    Brother     Lemmens, Johannes Hubertus 1821-09-04
    Brother     Lemmens, Adam 1823-06-10 1823-06-15
    Sister     Lemmens, Anna Gertrud 1824-06-06 1830-01-06
    Brother     Lemmens, Jacobus Hubertus 1826-05-10 1826-05-15
    Sister     Lemmens, Maria Elisabeth 1827-08-08
    Sister     Lemmens, Joanna Catharina 1829-09-01
    Sister     Lemmens, Anna Gertrud 1834 1835-07-18
    Brother     Lemmens, Christiaan Hubert 1839-12-10

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1819-10-07
   • Page: 12.048-3-20 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • 12.048-3-20 - scan 786 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • 12.048-3-20 - scan 787 - G - Petrus Fransiscus Lemmens - 1819-10-06
   • Transcript:

    Akte van geboorte
    Duijsend agt honderd en negentien den sevende october
    Smorgens ten negen uren compareerde voor ons onder geschreve

   • Transcript:

    Schout officier van den burgerlijken stand der gemeente Itteren,
    Canton Meerssen, Provincie Limburg, Bathelomeus Lemmens
    rademaker oud zeven en twintig jaren, als vader en Joannes
    Lambricks landbouwer oud vier en dertig jaren, als mede Cristiaan
    Kengen ook landbouwer oud vijf en twintig jaren alle woonachtig in
    dese gemeente welke ons verklaarde als dat op gisteren den sesde
    ?? october s avons ten elf uren en een half ten huijse van Adam
    Claassen alhier geboren is Petrus Fransiscus wettigen zoon
    van gemelden Bartel Lemmens en Joanne Catharina Cler? zijne
    huisvrouw.
    De comparanten hebben na duidelijke voorlesing dezer met ons
    behoorlijk getekend.