Lemmens, Adam 1a 1b

Birth Name Lemmens, Adam
Gender male
Age at Death 5 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1823-06-10 Itteren   1a
Death 1823-06-15 Itteren   1b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Lemmens, Bartholomeus1792-01-201871-12-15
Mother Clerx, Joanna Catharina1793-04-131843-07-03
    Brother     Lemmens, Petrus Fransiscus 1819-10-06
    Brother     Lemmens, Johannes Hubertus 1821-09-04
         Lemmens, Adam 1823-06-10 1823-06-15
    Sister     Lemmens, Anna Gertrud 1824-06-06 1830-01-06
    Brother     Lemmens, Jacobus Hubertus 1826-05-10 1826-05-15
    Sister     Lemmens, Maria Elisabeth 1827-08-08
    Sister     Lemmens, Joanna Catharina 1829-09-01
    Sister     Lemmens, Anna Gertrud 1834 1835-07-18
    Brother     Lemmens, Christiaan Hubert 1839-12-10

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg : Itteren (dubbelen), 1796-1942 - 12.048
   • Date: 1823-06-11
   • Page: 12.048-3-10 - G - Adam Lemmens - 1823-06-10
   • 12.048-3-10 - scan 820 - G & O - Adam Lemmens - 1823-06-00
   • Transcript:

    Akte van geborte
    In het jaar duijsend agt honderd
    drij en twintig den elfde junij om negen uren
    voormiddag, voor ons Petrus Scheepers ?Scheut? ambtenaar
    van de burgerlijken stand der gemeente Itteren arrondissement
    van Maestricht, Provincie Limburg, is verschenen Bartholemeus
    Lemmens Rademaeker oud een en dertig jaren wonende alhier welke
    ons heeft verkond een kind van het mannelijk geslacht geboren
    op gisteren den tiende junij om twaalf uren smiddags van hem
    de ?klarand? en van Jeanna Catharina Clerxs zijne huisvrouw, en
    ???? aan hij verklaard te willen geven den naam van Adam, de
    voornoemde verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van
    Jan Dolmans Schepen oud vijtig jaren en Pieter Jacobs zonder beroep
    oud negen en zestig jaren beijde wonende alhier en de vader met de
    getuijgen hebben met ons deze tegenwoordige akte van geborte getekend
    nadat de zelve door ons aan hun alle was voorgelesen.

   • Date: 1823-06-16
   • Page: 12.048-3-11 - O - Adam Lemmens - 1823-06-15
   • 12.048-3-10 - scan 820 - G & O - Adam Lemmens - 1823-06-00
   • Transcript:

    Akte van Sterfte
    In het jaar duijsend agt honderd drij en twintig den
    ziestiende junij om zeven uren voormiddag voer ons Petrus
    Schepers Schout(?) ambtenaar van den burgerlijken stander der
    gemeente Itteren, arrondissement van Maestricht, Provincie
    Limburg zijn verschenen Jan Dolmans Schepen oud vijftig
    jaren, en Pieter Jacobs zonder beroep oud negen en zestig jaren
    beijde wonende alheir welke ons hebben verklaard als dat
    op gisteren den vijftiende junij 's namiddags ten een uur Adam
    Lemmens zonder beroep oud vier dagen zoon van Barthelomeus
    en Joanna Catharina Clerxs is overleden in het huis van de
    erfgename Claassens gelegen te Itteren aan de maas en hebben
    de komparanten deze tegenwoordige akte na voorlezing met ons
    getekend.